Wel Doop, geen Avondmaal bij kerkelijke twist

Ds. J.L. Schreuders / geen reacties

24-02-2016, 09:32

Vraag

Ik heb een vraag met betrekking tot kerkelijke twist in een gemeente (in een kerkenraad) en het willen en kunnen houden van beide sacramenten: 1. Door de kerkelijke twist is er voor gekozen al langere tijd geen Heilig Avondmaal te houden, maar de doop wordt wel bediend. Is dat correct? Is de doop een ‘minder’ sacrament dan het Heilig Avondmaal? Wat zijn de argumenten om voor of de ene gedachte te kiezen of voor de andere 2. Wat is de reden dat de DKO daar niet echt heel erg duidelijk in is, ook niet bij de uitleg van verschillende commentatoren?


Antwoord

Beste vragensteller, 

Het komt inderdaad voor dat gezien de situatie in een gemeente het Heilig Avondmaal niet kan worden bediend. Men moet dat echter nooit gewoon gaan vinden. Het sacrament behoort bediend te worden en de roep tot verzoening van strijdende partijen is dan ook groot. Toch kan het gebeuren dat de verzoening uitblijft en dan kan niet met stichting het sacrament worden bediend. Een heel treurige zaak. Het avondmaal is immers de tafel der gemeenschap, niet alleen met Christus , maar ook met elkander. Waarachtige broederlijke liefde hoort daarbij. 

De doop is niet een minder sacrament, maar wel een ander. Het aspect van de gemeenschap speelt daarbij niet een prominente rol en ook niet die van zelfbeproeving en voorbereiding. Het zou niet goed zijn als aan kinderen der gemeente de doop onthouden werd omdat sommigen in de gemeente met elkaar menen te moeten strijden. De kinderen behoren gedoopt te wezen en het teken en zegel van het in-zijn in de kerk te ontvangen. Tuchtoefening rond de doop vindt dan ook gewoonlijk niet plaats. Wel let men erop dat de christelijke opvoeding van het te dopen kind gewaarborgd is. Dat kan reden zijn om de doop uit te stellen, maar dat is nog wat anders dan tuchtuitoefening.  Dat de DKO niet over deze zaken spreekt is waar. Dat geldt overigens van de meeste andere kerkorden ook, zoals die van de NHK/HHK, waar de beantwoorder van deze vraag deel van uit maakt. 

Hartelijke dank voor je vraag 
Ds. J. L. Schreuders, Urk

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Boven-Hardinxveld
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

doopHeilig Avondmaal
geen reacties

Terug in de tijd

Voor mijn studie leer ik onder andere over de geschiedenis van het Midden-Oosten. Erg interessant natuurlijk, maar ik lo...
2 reacties
23-02-2013
Ik heb een relatie van bijna twee jaar. Ik ben 25 jaar en mijn vriend is bijna 23 jaar. Het probleem is dat ik helemaal ...
9 reacties
23-02-2011
Gisteren hoorde ik een preek over de brief aan Thyatire. Deze gemeente wordt geprezen om haar geestelijke groei. De domi...
geen reacties
23-02-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering