Kleding voor Heilig Avondmaal

Ds. D.W. Tuinier / 9 reacties

16-02-2016, 14:45

Vraag

Ik heb een vraag over hoe men zich kleedt tijdens het Heilig Avondmaal. Ik heb hier met mijn ouders een discussie over. Zij vinden namelijk dat als je zonder stropdas aangaat, je eindelijk niet aan mag gaan. Zij vinden dat je alleen in het zwart aan mag gaan. We zijn beiden lid van een Ger. Gem., alleen met onderling heel veel uiterlijke verschillen. Wat prediking betreft hoor ik weinig verschil, alleen tijdens het avondmaal in onze gemeente gaan er veel meer mensen aan. In de gemeente van mijn ouders worden de degenen die aangaan  gewogen en veelal te licht bevonden. Ik heb geleerd dat ons eigen zondenpak pak al zwaar genoeg is om ook nog eens naar dat van anderen te kijken.

Antwoord

Om met je laatste opmerking te beginnen: inderdaad heb je genoeg aan jezelf. Ons komt geen oordeel toe. Daarom: met stropdas of geen stropdas, maak je daarom niet druk. Wees eerder verlegen om ontdekkend en vertroostend licht om, door het ware geloof, op Christus te mogen zien, Die het zware pak van zonden voor Zijn kinderen heeft (weg)gedragen. Als dit leeft in je ziel, door Gods genade, wordt dat opgemerkt in je leven(swandel) en handel. Dat wordt ook zichtbaar door de manier waarop je gekleed gaat. Met zwarte kleren aan het Heilig Avondmaal, wordt ons niet voorgeschreven. Wel kom je in gepaste kleding. Diep ontzag en eerbied vervult je ziel. De dis des verbonds is het Heilig Avondmaal. Heb je daarvan een indruk, dan is deze vraag geen vraag meer. Het antwoord komt vanuit je hart... Jouw verlangen zal zijn dat om jou/u de naam des Heeren niet gelasterd wordt, maar veeleer geprezen. Want dat is Hij zo waard.

Van harte Gods rijke genade in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, bevolen,
Ds. D. W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaalkleding
9 reacties
Lecram
16-02-2016 / 20:36
Paulus was nuchter over onderlinge verschillen. In Romeinen 14 concludeert hij vervolgens:
17 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.
18 Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen.
19 Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.

Als we elkaar nu accepteren en respecteren zoals we zijn en denken, mits het niet de kernboodschap van het evangelie raakt, dan zijn we naar elkaar en ook naar buiten het licht waar Jezus ons toe oproept.
EsDee
17-02-2016 / 12:30
Wat ik niet lees uit de vraag is of de vragensteller en/of zijn ouders aan het avondmaal mogen deelnemen. Heel vaak wordt er, zoals in de vraag ook wordt aangegeven, over gesproken. Welke kleding wel of niet mag. Is het wel zwart genoeg of niet. Die ging nu niet en vorige keer wel. Of zag je die? Toch wel erg jong nog. Kan dat wel? Allemaal opmerkingen zonder zelf aan het avondmaal te (mogen/kunnen) gaan. Triest toch? Waar zou je je meer druk over moeten maken?

Ps. hier bedoel ik niet direct de vragensteller mee. Mooi dat je weet dat je eigen zondepak zwaar genoeg weegt. Weet je ook dat Jezus naar deze wereld is gekomen om dat pak voor jou te dragen? Veel zegen in de komende dagen als we mogen nadenken over zijn lijden en sterven.
dkw
18-02-2016 / 11:04
Ik zou zeggen, kleed je hoe het in de Nederlandse norm netjes is en hoe het in desbetreffende kerk de gewoonte is.
Als je je bijbels zou moeten kleden zou dat wit zijn, of heel kleurrijk, prachtig, maar zo is dat in Nederland niet zo.
Alleen zwart of alleen met stropdas is mijns inziens totale onzin. Een net grijs of blauw kostuum is toch ook niets mis mee?
3parels
18-02-2016 / 21:02
Wat is het toch jammer dat er nog steeds gemeentes zijn waarin dit soort vragen mensen afhouden van het Avondmaal. Wat moet ik aan? Er staat in de Bijbel dat we netjes en kuis gekleed moeten gaan. Vroeger hadden ze geen stropdas en toen het eerste Avondmaal werd gehouden, had men niet eens nagedacht over de kleding. Ik zou zeggen, kleed je netjes en gepast. En als men kritiek heeft, mag men met Bijbelteksten komen. Neem met antwoorden die niet op teksten gestoeld zijn geen genoegen.
3parels
18-02-2016 / 21:04
Aan de andere kant: er zijn ook gemeentes waar men helemaal niet nadenkt over de kleding en op een zomerse dag met spaghettibandjes aan de dis verschijnt.
De vraag wat we aan moeten doen, is dus een goede vraag, maar laten we er wel een Bijbels antwoord op geven.
wk156
18-02-2016 / 23:23
is het niet zo dat de kleding die geschikt is voor de kerk ook geschikt is voor het avondmaal.
hvdijk66
19-02-2016 / 19:33
Mensen kijken naar spaghettibandjes. God kijkt naar je hart.
Omega
19-02-2016 / 20:33
@hvdijk66 Precies. En om dus te voorkomen dat ze naar je spagettibandjes kijken kun je beter wat anders dragen ;-)
hvdijk66
20-02-2016 / 16:44
Je hebt gelijk hoor Omega, maar ik wil geen pleidooi houden voor wel of niet spaghettibandjes. Persoonlijk stoort het me niet maar ik heb begrip voor andere standpunten. Het is vaak niet los te zien van de gewoontes in de betreffende gemeente. Alle discussies ten spijt, we gaan het niet meemaken dat de neuzen allemaal dezelfde kant op staan rond het kleding thema.

Echter, het is mijn verlangen en mijn gebed dat de discussies de werkelijke betekenis van het avondmaal niet in de weg gaan staan. Jezus heeft het avondmaal ingesteld om ons, jou en mij dichter bij het onbegrijpelijke wonder van lijden en genade te brengen. Als ik me daarop focus dan heb ik geen ruimte meer voor andere zaken.

Terug in de tijd

Hoe komen mensen er op om in een rouwadvertentie te zetten: “lid van de orde van Oranje-Nassau” of iets dergelijks? Het ...
16 reacties
19-02-2019
Ik las die reclame voor dat model om het gehoor te verbeteren van prof. Henk de Leeuw. Ik heb daar wel belangstelling vo...
1 reactie
18-02-2019
Na lang aandringen bij mijn ouders ga ik nu sinds een jaar iedere zaterdag naar de eucharistie. Mijn vader vindt dat maa...
2 reacties
16-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering