Huiswerk maken op zondag

Ds. M.W. Muilwijk / geen reacties

16-02-2015, 12:02

Vraag

Aan een dominee uit de HHK. Beste dominee, in onze kringen wordt er over het algemeen geen huiswerk gemaakt op zondag en dat wordt ook vaak afgewezen. Nou vinden mijn ouders het mijn eigen verantwoordelijkheid als ik dat doe, maar ik zou het gewoon niet redden als ik helemaal geen huiswerk zou maken op zondag. Al zou ik er elke avond aan zitten, ik zou het niet redden met al dat huiswerk dat we krijgen. Nu hoor ik dat meer klasgenoten hetzelfde probleem en ook vaak op zondagmiddag/avond even in de boeken duiken. Mijn vraag is: als het echt niet lukt om huiswerk op de andere dagen af te krijgen, is het dan bijbels verantwoord om nog even een uurtje of twee op zondag aan je huiswerk te zitten? Alvast bedankt voor uw antwoord.

Antwoord

Beste vragensteller/-ster,
 
Ik wil mijn antwoord opbouwen in twee delen. Eerst wat de functie is van de zondag; twee of het bijbels verantwoord is om op zondag je huiswerk te maken.
 
Toen God de hemel en de aarde schiep, is Hij zes dagen "bezig geweest" met scheppen en heeft Hij de zevende dag "rust" genomen. Hij nam als het ware afstand van Zijn werk en zette deze dag apart om te genieten van Zijn werk. Zo is de structuur 6+1 een structuur van voor de zondeval. In de Tien geboden wordt in Exodus 20:11 dit als reden voor de rustdag geven. Zelfs voordat enig gevolg van de zonde vat kon krijgen op Adam en Eva, is er al een dag van rust ingesteld. Na de zondeval is de zegen van één dag rust na zes dagen werken behouden gebleven. De slavernij in de Egypte had onder andere dit als vloek dat Israël deze scheppingszegen werd ontnomen. Hier wijzen de Tien Geboden in de weergave van Deut. 5:15 op.
 
In het Israël van voor de komst van de Heere Jezus werkte men naar de rustdag toe: een dag om niets meer te hoeven, om vrijgesteld te zijn van de vloek dat wij in het zweet van ons aangezicht brood zullen eten. De Heere heeft deze dag gemaakt om Zijn schepselen, ondanks de vloek vanwege de zonde, zich niet letterlijk of figuurlijk dood te laten werken. De Heere zorgt met de rustdag voor Zijn schepselen, ondanks de zonde. In Christus is de macht van de zonde gebroken en daarom is de opstandingsdag de dag van de rust geworden: een kind van God werkt nu vanuit de rust in Christus en niet meer, zoals voor Christus' komst naar de rust toe. De sabbat-, de rustdag is gemaakt voor de mens om vanuit de rust in Christus de nieuwe werkweek op aarde in te gaan.
 
Blijkbaar zegt onze Schepper dat het goed is voor ons om een dag te rusten. Bovendien is die dag noodzakelijk om ons extra en onbelemmerd met de HEERE, met Zijn dienst en Zijn genade in Christus voor zondaren als wij, bezig te houden. De rustdag is er dus om ons met Hem bezig te houden en te rusten, voordat de nieuwe werkweek begint: de dag is voor Hem en voor onze rust. Dit kort wat betreft de functie van de zondag.
 
Als antwoord op jouw vraag een wedervraag: als je Gods trouwe zorg in het geven en behouden van de rustdag, ondanks de zonde, over ons mensen ziet, wil je jezelf dan die rust ontnemen? De dag is er om in de HEERE de rust te vinden en te overdenken en rust te krijgen van je wekelijkse werk. Jouw vraag aan mij is "Is het bijbels verantwoord om nog even een uurtje of twee op zondag aan je huiswerk te zitten?" Mijn wedervraag aan jou is: kun jij het verantwoorden aan de Heere dat je de dag die voor Hem, Zijn dienst en voor jouw rust bedoeld is, gebruiken voor het werk, dat ten diepste een gevolg is van de zondeval?
 
Je schetst er een probleem bij: “ik krijg mijn werk in de week niet af.” Daarbij zou ik voorzichtig de vraag willen stellen of door de week (dus ook 's zaterdags!) het huiswerk jouw eerste prioriteit heeft. Wanneer je al je vrije tijd (dus ook de zaterdag) naast de dagelijkse levensbehoeften (waaronder genoeg slapen) en naar school gaan nodig hebt voor je huiswerk en het dan nog niet redt, zit je dan niet een niveau te hoog? Je mag namelijk niet meer van jezelf vragen dan de capaciteiten die de Heere je heeft gegeven. Maar door de week moet wel de prioriteit liggen bij de taak die de Heere je op dit moment gegeven heeft, namelijk je capaciteiten gebruik voor het werken op school en een diploma halen.
 
Samenvattend, van maandag tot zaterdag moet je prioriteit liggen om de door God gegeven capaciteiten in het dagelijks werk te gebruiken: dus schoolwerk naast de dagelijkse levensbehoeften (= o.a. slapen). Op zondag is het de dag om van het dagelijkse werk te rusten en jezelf helemaal en ongestoord aan Hem toe te wijden. Naar mijn overtuiging past daar geen huiswerk maken bij (zelfs niet van godsdienst: dat is namelijk net als Nederlands, Engels, etc. een schoolvak). Ik voor mij persoonlijk kan dit niet verantwoorden tegenover God en zou dit ook zo tegen mijn kinderen zeggen.
 
Hier snijdt het mes dan ook wel zo dat dan ook de vraag is of zonder het maken van huiswerk, de zondag een dag voor de Heere is of voor andere pleziertjes, waar we door de week niet aan toekomen. Hier is meer over te zeggen, maar dat was je vraag niet.
 
Ik hoop dat dit eerlijke antwoord voor jou duidelijk is.
 
Met hartelijke groet,
Ds. M. W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

zondag
geen reacties

Terug in de tijd

Vanuit persoonlijke betrokkenheid heb ik een vraag naar aanleiding van het volgende. Recent las ik het boekje "Onze Gelo...
geen reacties
16-02-2006
Zijn lucide dromen occult? En kun je jezelf wakker maken tijdens een lucide droom?
3 reacties
16-02-2021
Wilt u mij uitleggen wat de dwaze meisjes uit de gelijkenis misten en de wijze meisjes wel hadden? Geestelijk gezien? Ho...
geen reacties
16-02-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering