De Opname

Redactie Refoweb / 8 reacties

18-01-2016, 08:05

Vraag

Op sommige sites zoals deze wordt veel over de Opname gepraat. Alleen vraag ik me af, waar staat de Opname in de Bijbel? Ik heb zelf nooit iets dergelijks gelezen. Met vriendelijke groet, een jongen van 15.

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

8 reacties
gertjan27
18-01-2016 / 10:42
Hallo vriend!
De opname van de gemeente wordt door de apostel Paulus genoemd in zijn brieven aan de Thessalonicenzen.
In 1 Thess. 4:16 en 17 staat: "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met Hem opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht."
In 2 Thess. 2:1 spreekt Paulus vervolgens over "de toekomst (= terugkeer) van onzen Heere Jezus Christus en onze toevergadering (= hereniging) tot Hem."
In de eindtijdrede, die in Mattheüs 24, Marcus 13 en Lucas 21 is opgeschreven, zegt de Heere Jezus helemaal aan het eind hoe die opname zal plaatsvinden: "En Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid (zie ook 1 Thess. 4:16 hierboven), en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden (uit Israël en alle overige landen, zie Efeze 1:4), van het uiterste der hemelen tot het uiterste derzelve." (Matt. 24:31). Meteen hierna komt het laatste oordeel.
Nu zijn er bepaalde stromingen waar men leert dat er twee opnames zijn, of dat er na de opname zoals hierboven eerst nog 3,5 of 7 jaar ellende uitbreekt op aarde, voordat het laatste oordeel komt. Op deze theorieën zijn veel spannende boeken en films over de eindtijd gebaseerd, maar, met alle respect: ze komen voort uit menselijke interpretaties. In de Bijbel heb ik ze ook nooit gelezen.
gertjan27
18-01-2016 / 12:45
P.S.:
Bij lezing van 2 Thessalonicenzen 2:6-8 in het Grieks, viel me plotseling het volgende op. Letterlijk staat er:
"6. en nu, wat hem weerhoudt, dat weten jullie, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd.
7. Want het geheim van de wetteloosheid manifesteert zich reeds; alleen, de Weerhouder weerhoudt nu, totdat hij (de wetteloze), uit het midden opkomt,
8. en dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heere vernietigen zal door de adem van zijn mond, en buiten werking stellen door de verschijning van zijn wederkomst."
Dat ligt dicht tegen de Statenvertaling aan. Maar er is een frappant verschil, in vers 7. In de Latijnse vertaling, de Vulgata (4e eeuw), is dit vers ook zo weergegeven als ik hierboven gedaan heb.
Pas na de Reformatie hebben vertalers er iets van gemaakt als: "totdat hij uit het midden weggedaan, verwijderd wordt".
Deze woorden hebben in Maranathakringen de volgende theorie doen ontstaan: straks wanneer de gemeente en de Heilige Geest opgenomen, verwijderd zullen zijn, dan zal de wetteloze zich kunnen gaan manifesteren en breekt de grote verdrukking aan.
Het lijkt mij echter dat de grondtekst geen ondersteuning biedt voor deze theorie. Volgens mij staat er: de wetteloze zal opkomen uit het midden van... de kerk! En hij zal zich in de tempel, dat wil zeggen in het midden van de gemeente (1 Kor. 3:16), verheffen tegen God, om voor zichzelf te bewijzen dat hij een god is.
Wanneer dit gebeurt, dan moeten we weten dat de tijd nabij is dat Jezus komt en wij opgenomen worden bij Hem.
Omega
18-01-2016 / 20:31
@gertjan27 Klopt. Dat zegt ook Johannes in 1 Joh. 2:19. Je ziet dat ook terugkomen in de leer van de Jehovagetuigen en alverzoeners, die de Godheid van Jezus en de eeuwige dood ontkennen.
coby
18-01-2016 / 20:34
gert jan En hij zal zich in de tempel, dat wil zeggen in het midden van de gemeente (1 Kor. 3:16), verheffen tegen God, om voor zichzelf te bewijzen dat hij een god is. ,volgens mij is dat de paus ,je kan nu al horen dat hij met een wereld godsdienst bezig is .
de opname komt steeds dichterbij!!

https://www.youtube.com/watch?v=07dPzM5q43c
Omega
18-01-2016 / 20:44
@coby Dat dachten ze 500 jaar geleden ook ;-) Maar ja, de paus gelooft dat Jezus Christus waarachtig God is. Wetteloosheid is ook al niet zijn ding. Misschien heb je nog een andere suggestie?
abcd
20-01-2016 / 14:17
@Omega,
wat dacht je hiervan:

https://www.youtube.com/watch?v=WEchg1KhmTY

https://www.youtube.com/watch?v=FoU2o1iRN0U
Omega
20-01-2016 / 14:28
Hmm, is niet echt mijn humor.
coby
04-02-2016 / 20:36
*Verwijderd door moderator. Vermeld a.u.b. de bron van een gekopieerd stuk van internet.*

Terug in de tijd

Aan prof. dr. M. J. Paul. Allereerst wil ik u bedanken voor uw uitvoerige antwoord op 6 december j.l. Ik heb wat nieuwe ...
geen reacties
15-01-2013
Geachte ds. Van Vreeswijk. Bijna twee jaar geleden heeft u mijn vraag beantwoord. Bedankt voor uw tips. U adviseerde mij...
10 reacties
15-01-2011
Wat is het officiële standpunt van de Gereformeerde Gemeente ten aanzien van de algemene genade? Wat is het officiële st...
geen reacties
15-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering