Donkere periode een plek geven

Ds. J. Bos / 2 reacties

15-01-2014, 14:24

Vraag

Van mijn 14e tot mijn 18e heb ik een hardnekkige pornoverslaving gehad. Ik heb de meest uiteenlopende dingen bekeken en daar heb ik enorm veel spijt van. Ik ben nu 20 en totaal bevrijd. Ik heb mijn zonden beleden aan God en de Heere Jezus en Hij heeft mij geholpen ervan af te komen. Juist de laatste tijd beklemt me het gevoel weer hoe erg ik het eigenlijk vind en hoeveel spijt ik heb. Ik doe de opleiding hbo-verpleegkunde en ik vind het geweldig om mij voor mensen in te zetten, maar telkens bekruipt mij het gevoel weer van die donkere periode, dat ik mijzelf heb overgelaten aan die verschrikkelijke verslaving en dat ik het niet verdien ook maar iets goeds nog te doen... Kunt u mij misschien helpen het toch een plek te geven en met een frisse blik de toekomst in te kijken?

Antwoord

Geachte vrager,
 
Jazeker, de duivel is hardnekkig als het erom gaat zijn prooi vast te houden. En ook ons ‘vlees’ spant met de satan samen. En de ‘wereld’ doet voor 100 procent mee. Wat een ellende! Maar dat zie je niet, dan alleen wanneer de HEERE Zijn genade laat gelden. Dan wordt het beven en zuchten. Dan wordt het afkeer van wat ons eerst zo geweldig leek. Dan wordt het heenkeer tot de HEERE. Dan wordt het smeken om genade. Dan wordt het schuld. Dan wordt het ongerechtigheid. Dan wordt het tot je ziel te zeggen:”Foei, o wat ben ik te verfoeien! O God wees mij de zondaar genadig.” Dan wordt het: “Ga uit van mij want ik ben een zondig mens.” Dan wordt het: “Ik laat u niet gaan tenzij dat Gij mij zegent.”
 
Dan wordt het inderdaad: “ ‘k Bekende o HEERE aan U oprecht mijn zonden en ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed, na ernstig overleg, mijn boze daan. Gij! O wonder! Naamt die gunstig weg. Dies zal tot U een ieder van de schuldverslagen, maar schuldvergeven vromen in vindenstijd met ootmoed smekend komen”, 1 Johannes 1, Psalm 32.
 
Houd er maar rekening mee dat de schade die je opgelopen hebt je zal blijven achtervolgen. Maar hoor, Paulus zegt ergens: “Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelver is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere.” Romeinen 6:20/23.
 
Beste vriend, lees bijzonder Psalm 32. Het getuigenis van een overspeler en moordenaar. Maar die vluchtte tot de HEERE, nadat de HEERE hem had ontdekt (wat een genade!) aan zijn zonde. Waak ervoor dat de duivel en je oude ik je niet de wet voor gaan houden met de bedoeling je aan het werk te krijgen om vroom te worden. Want de Heilige Geest maakt slechts zondaren en geen vrome mensen. Hij doet gedurig zingen: “Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig.”
 
Hartelijke groet,
Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

 • Geboortedatum:
  24-06-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Naarden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

traumaverleden
2 reacties
ikbenvrijgekocht
16-01-2014 / 10:30
Beste vraagsteller,

Ikwil je bemoedigen, en God wil dat ook! Je opmerking "dat ik het niet verdien ook maar iets goeds nog te doen..." raakt me. Ik snap dat je niet trots bent p wat je gedaan hebt, maar je geeft ook aan dat je nu vrij bent. Dat is GAAF. Een vrij iemand is niet meer verslaafd. En zelfs als hij/zij valt dan staat ie persoon weer op. Christus wil je aanmoedigen te leven in vrijheid en weer op te staan als je valt (om het even welke zonde). Ik wil je vragen als die negatieve gedachtes/herinneringen ut die nare periode weer opkomen om dit in Jezus naam "weg te sturen". Deze gedachtes komen niet van God en bepalen niet je identiteit. Wil je de komende tijd hier verder over doordenken overweeg dan onderstaande 2 minuten filmpjes te bekijken , een per dag :-)

Gods zegen!

Een lotgenoot die niet 4 maar 24 jaar met deze verslaving heeft gekampt en nu 5 jaar vrij is

http://2minuten.net/index.php/wie-je-bent-in-christus-2-minutes/

o.a.
Wie je bent in Christus - Inleiding
Wie je bent in Christus
Hoe God naar je kijkt in Christus
In Christus kan God zijn ogen niet van je afhouden
In Christus ziet God je nu als rein --> ZO MAG JIJ JEZELF NU OOK ZIEN!
In Christus ziet God je nu als heilig
In Christus ziet God je nu als rechtvaardig
In Christus ziet God je nu als volmaakt
In Christus ziet God je niet in je zonden
In Christus ben je Gods geliefde kind
In Christus ben je de bron van Gods vreugde
Renate88
19-01-2014 / 19:58
Beste vraagsteller,

Je vraag is heel herkenbaar. Ik heb geworsteld/worstel eveneens met het idee dat ik het niet verdien ook nog maar iets goeds te doen. Het is oneerlijk, als mensen mij beter kenden, dan....

Beetje bij beetje mag ik leren dat mijn (porno)verslaving mij niet meer in de weg hoef te staan. Allereerst denk ik omdat ik mijn verleden, mijn zonde, bij God mag brengen en dat Hij het wil verzoenen door het bloed van Jezus.

Vrijheid van de pornoverslaving geeft dat ik niet zozeer meer gericht ben op mij zelf, maar dat ik me mag richten op het welzijn van anderen. Waar ik eerder weinig oog had voor de ander, mag ik nu er voor hem of haar zijn.

De gedachte dat ik eerder straf verdiend heb dan dat ik blijdschap, voldoening, vreugde, enzovoort mag ervaren belemmert/beangstigd mij nog regelmatig. Maar het is zo niet zoals God is! Zoals in bovengenoemd psalm 32, God neemt de last van de zonde weg.

Ik denk dat het jou taak is om goed te doen, het oude leven achter je te laten en je te richten op God, op Zijn kinderen, op jou naaste. Je kunt zoveel betekenen! Door eerlijk te zijn, open te zijn, je niet beter te voelen en door te helpen, naast ze te staan.

Wat is er heerlijker dan God op deze manier dankbaar te zijn?

Groet, Renate

Terug in de tijd

Ik ben een beetje in de war... Ik ben een gelovige jongen en vraag me twee dingen af: 1. Veel mensen die ik ken en bij m...
geen reacties
15-01-2007
Als je de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest niet kunt begrijpen, kun je dan wel bekeerd zijn? Ik snap nameli...
1 reactie
15-01-2013
Ik heb een vraag over de laatste paar teksten in het laatste hoofdstuk van Marcus: " 15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen...
geen reacties
15-01-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering