Des Christens Groot Interest - William Guthrie

Ds. C. Harinck / 4 reacties

08-01-2016, 08:14

Vraag

Ik heb met interesse uw lezing over “Des Christens Groot Interest” van William Guthrie beluisterd. Op 54:23 zegt u dat William Guthrie een aantal zaken opsomt wat het rechtvaardigmakend geloof niet is. Het is onder andere niet: persoonlijk te weten dat Christus voor je gestorven is. Het geloof richt zich niet op deze zaken omdat het verborgenheden zijn, maar het geloof richt zich op wat het evangelie belooft. Kunt u hier wat meer over zeggen?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
U doet er goed aan het boek van Guthrie zelf te lezen, dan zal het u duidelijk worden, maar ik wil uw vraag natuurlijk beantwoorden. Het rechtvaardigend geloof, dat is: een geloof dat mij rechtvaardígt voor God. Het is het geloof zoals het voor het eerst in de Bijbel genoemd wordt in Gen. 15:6.

Dit geloof maakt ons rechtvaardig voor God. Dit geloof zoekt dit niet in de werken van de wet maar in de beloofde en gekomen Messias Jezus Christus. De vraag is nu: wat gelooft dit geloof? Gelooft de zondaar die door dit geloof zijn rechtvaardigheid voor God in Jezus Christus zoekt, dat Christus heel persoonlijk voor hem of haar is gestorven? Of richt het zich op de boodschap van het Evangelie, die zegt dat Christus  volkomen kan zalig maken al degenen, die door Hem tot God gaan? Hebr. 7:25. Begint dit geloof met de zekerheid dat Jezus voor hem of haar gestorven is of met de zekerheid dat er een Zaligmaker is Die kan redden van de verdiende toorn van God en Die Zich in het Evangelie met al Zijn verdiensten aanbiedt? 

Indien het eerste geëist wordt. Wat heeft die mens dan nog te geloven? Hij of zij weet alles al wat men weten wilde, namelijk dat men door Christus met God is verzoend. Maar zo gelooft de zondaar niet. Hij of zij gelooft en beleeft dat men verloren en schuldig is en in Gods gericht niet kan bestaan. In die nood vlucht het rechtvaardigend geloof tot de Christus van het Evangelie en vindt in Zijn verzoenend lijden en sterven zijn rechtvaardigheid voor God. Als het gaat om een zekerheid vooraf zou je slechts over één zekerheid mogen spreken, namelijk dat het rechtvaardigend geloof alleen zeker is van de waarheid van het Evangelie dat er in Jezus Christus redding is voor de grootste van de zondaren en dus ook voor mij. Persoonlijke zekerheid van de rechtvaardiging volgt op het geloof en gaat er niet aan vooraf. 
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

boekengeloofszekerheidoudvader
4 reacties
CrA
08-01-2016 / 11:08
"Persoonlijke zekerheid van de rechtvaardiging volgt op het geloof en gaat er niet aan vooraf."

Dit is een bijbels antwoord. Ef. 1:13 ''In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte."
In de Bijbel staan er legio voorbeelden van. De moordenaar aan het kruis. Hij kwam tot Jezus en zei: "denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent." Hij geloofde het Woord van waarheid in Micha 5: 1 dat Jezus de Heerser was, Die een Koninkrijk had. Hij ontving, nadat hij dit geloofd had, de persoonlijke zekerheid dat hij een onderdaan van dit Koninkrijk was : "En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn."
Heel terecht merkt Ds. op, dat dit geloof dus niet begint met de zekerheid dat Jezus zijn of haar persoonlijke zaligmaker is, maar dat dit geloof in de eerste plaats zich richt op datgene wat God in Zijn Woord over Jezus zegt. En zo'n geloof vraagt God. Dit is de wil van Mijn Vader dat gij gelooft in Hem die Hij gezonden heeft. Het krampachtig zoeken naar de zekerheid dat Jezus voor mij gestorven is, zonder dit geloof, heeft geen resultaat.
Jeremiah
08-01-2016 / 11:59
Boek is echt bijzonder!

"Begint dit geloof met de zekerheid dat Jezus voor hem of haar gestorven is of met de zekerheid dat er een Zaligmaker is Die kan redden van de verdiende toorn van God en Die Zich in het Evangelie met al Zijn verdiensten aanbiedt?

Indien het eerste geëist wordt. Wat heeft die mens dan nog te geloven?"

Mooi! En zo waar.
Lecram
09-01-2016 / 01:12
"Indien het eerste geëist wordt. Wat heeft die mens dan nog te geloven?"

Nou, bijvoorbeeld dit:
2 Korinthe 5:17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

en dit:
Mattheüs 5:16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

en dit:
Efeziërs 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

en dit:
Hebreeën 10:24 En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Volgens mij hebben wij nog genoeg te doen nadat we tot geloof zijn gekomen
CrA
09-01-2016 / 22:36
Zeker @ Lecram is er, nadat men tot Jezus gekomen is, nog genoeg te doen. Een geloof zonder de werken is een dood geloof. De zaken die jij noemt zijn de werken die op het geloof volgen. Maar hier gaat het niet om de werken die op het geloof volgen maar om de aard(natuur) van het geloof(Heb. 11: 1):"Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet." Dat is geloof, als men in Iemand die hangt te sterven aan een kruis, een Koning ziet Die een eeuwig Koninkrijk heeft.

Terug in de tijd

Aan een dominee van de Ger. Gem. Kennissen van mij hebben hun lidmaatschap van de kerk opgezegd en luisteren nu naar G. ...
70 reacties
07-01-2015
In Johannes 21 wordt Petrus driemaal de vraag gesteld: “Hebt gij Mij lief?” Naar mijn weten worden er in het Grieks twee...
geen reacties
07-01-2015
Ik ben een vrouw van 60 jaar, gescheiden en sinds acht jaar alleenwonend. Ruim vijf jaar ken ik een man, waar het heel g...
geen reacties
07-01-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering