Ouders tegen sporten op zondag

Ds. R. W. van Mourik / 170 reacties

26-11-2015, 12:15

Vraag

Als getrouwd echtpaar hebben wij uiteraard onze eigen mening gevormd en ons eigen ritme ontwikkeld in de tijd dat we verkering hadden en ook nu we een aantal jaar getrouwd zijn. Daarin verschilt onze mening op sommige vlakken met die van onze ouders. Bijvoorbeeld wat betreft het inrichten van de zondag als rustdag. Wij zijn, na veel daarover na te denken en de Bijbel daarop na te slaan, tot de conclusie gekomen dat de zondag niet een dag is van 'dit mag niet en dat moet wel', maar omgekeerd: 'dit mag je wel en dat hoeft niet.' In dit kader denken wij dat het niet de bedoeling is om grenzen op te zoeken van welke activiteiten je nog net wel en net niet meer kunt doen op zondag. En afgaande op wat Paulus schrijft, willen wij wat wij wél doen, met volle overtuiging doen en wat we niet doen, ook met volle overtuiging van ons geweten.

Wij denken dat het 'okee' is om op zondag een keer te sporten. Onze ouders zijn het daar niet mee eens en vinden dat wij daarmee bewust de zondag ontheiligen en zonde doen. Wij zien dat niet zo, maar dit begint een wig te drijven tussen ons en onze ouders. Wij vragen niet om een antwoord of sporten wel of niet kan op zondag, maar we zouden graag willen horen of wij dan 'om de vrede te bewaren' toch maar naar onze ouders moeten luisteren of dat het gewoon zo is dat onze ouders ons hierin los moeten laten en wij, ondanks dat zij er niet blij mee zijn, toch doen wat wij denken dat goed is?

Antwoord

Ja, het is altijd een lastig probleem als getrouwde kinderen andere wegen gaan dan hun ouders. Je moet elkaar loslaten, maar ouders zien soms dingen die ze niet mee kunnen maken. Dat geldt in jullie geval de invulling van de zondag. Afgezien van het feit dat ik de ouders goed kan begrijpen dat ze er moeite mee hebben, gaat het jullie niet om de vraag of sporten nu wel of niet kan op zondag, maar om de vraag hoe je er in wederzijds respect mee omgaat.

Natuurlijk kunnen jullie ouders niet eisen dat jullie niet meer op zondag sporten. Jullie zijn nu zelfstandig en bepalen zelf de invulling van jullie leven. Dat vraagt begrip van de kant van jullie ouders, maar ook begrip van jullie kant voor de moeite die jullie ouders hebben met de invulling van de zondag zoals jullie dat nu doen door van tijd tot tijd te gaan sporten. Het geeft hen veel verdriet en ze zien een ontwikkeling in jullie leven waar ze zorgen over hebben. Toon begrip en respect daarvoor.

Ik hoop dat jullie ouders van hun kant ook de kracht en het geloof ontvangen om dit alles in Gods hand te leggen. Als zij vinden dat dit niet kan, moeten ze dat niet van jullie eisen om te breken met deze invulling van de zondag, maar in het gebed het bij de Heere neerleggen. Dan wil de Heere leren om in openheid en eerlijkheid met elkaar om te gaan, maar ook om de band, ondanks verschil van mening, vast te houden. Laat dat van beide kanten geleerd en gepraktiseerd mogen worden. 

Ds. R. W. van Mourik, Elburg

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

ouders erenzondag
170 reacties
mortlach
26-11-2015 / 13:10
Het is vaak enorm verhelderend als je gewoon duidelijk bent naar je ouders. Iets in de trant van "wij begrijpen dat jullie bijbelse redenen hebben om ertegen te zijn, maar wij hebben ook bijbelse redenen. Bepalen welke redenen zwaarder wegen is een persoonlijke keuze die wij als volwassenen hebben gemaakt en waarvan we hopen dat jullie die kunnen respecteren, zoals wij ook jullie keuzes respecteren. Het dreigt tussen ons in te komen staan, en dat is niet de bedoeling/het niet waard"
Omega
26-11-2015 / 16:37
..."en daarom willen we in navolging van het vijfde gebod jullie eren en om die reden niet meer sporten op zondag."

Je was het laatste stukje vergeten @Mortlach ;-)
aaapje
26-11-2015 / 17:11
Waarom zou je sporten op zondag?
Je kan toch de hele week sporten, en sla je de zondag over.
Ik zou geen bijbelse fundering kunnen vinden die je aanraad om op zondag te sporten.
Nee de bijbel is daar helder over, gebruik die dag om de Heere te zoeken.
Logisch dat je ouders daar verdriet van hebben als jullie de zondag (ook) gebruiken om te sporten. Na de kerkgang je sportbroek aan? Of.. heb je ook bijbelse argumenten gevonden om de kerkgang over te slaan?

Maar inderdaad, als je volwassen bent geworden en je bent gehuwd en je heb je eigen huishouding mag je zelf keuzes maken. zelfstandig.
Dorah
26-11-2015 / 17:14
Eens met Mortlach.
@ Omega: flauw om het vijfde gebod erbij te halen en te schrijven dat Mortlach iets vergeet. Als je oprecht als christelijk koppel vindt dat sporten geoorloofd is op zondag, dan vind ik het psychisch onvolwassen om je toch bij de overtuiging van je ouders neer te leggen. Dat heeft niets met eren te maken maar met zelf niet voor je eigen standpunt durven staan en je verschuilen achter een interpretatie van een gebod. Draai het eens om: stel dat je katholieke ouders hebt die na de mis naar een kerstmarkt gaan en vinden dat je mee moet, ga je dan ook in het kader van het vijfde gebod? Ik in ieder geval niet, want ik heb een hekel aan kerstmarkten.
mortlach
26-11-2015 / 17:16
Uh, @Omega, dat vijfde gebod betekent hopelijk toch niet dat je in alles je oren naar je ouders laat hangen. Je maakt je bij het huwelijk toch van hen los? Wat betekent dat dan precies?

Dat eren kan er toch ook uit bestaan dat je de moeite van je ouders erkent en bijvoorbeeld niet uitgebreid over je sportprestaties gaat zitten praten in hun bijzijn?
mluther
26-11-2015 / 18:49
@Omega En dat is nu juist niet de 'eer' die de Bijbel bedoelt. Daar wordt gedoeld op het liefhebben van, niet op het 'pleasen' van ouders. Liefhebben hoeft niet te betekenen dat je alles doet wat de ander fijn en aangenaam vindt. Het liefhebben van de ander overstijgt de verschillen die er in de loop van de tijd gekomen zijn.

Verder kan ik me prima vinden in het antwoord van mortlach.
3parels
26-11-2015 / 20:56
Misschien nog iets om over na te denken. Sport je in de sportschool of loop je hard zonder dat een ander daarbij hoeft te werken? Ik weet zelf niet zo goed wat ik van sporten op zondag vind. God zegt dat we moeten rusten op Zijn dag, maar dat betekent ook niet dat je dan maar in bed moet gaan liggen zoals veel christenen doen en daar zouden je ouders geen moeite mee hebben denk ik zo. We gaan ook wandelen en fietsen op zondag. Sporten kan ook heel goed voor ontspanning zijn en ook heel goed voor je lijf. Zeker als je de diensten niet overslaat omdat je wilt hardlopen, zou ik er geen strijdpunt van willen maken. Maar als je naar de sportschool gaat en je zet een ander voor je aan het werk op Zijn dag dan zou ik er veel meer moeite mee hebben.

Je ouders moeten jullie loslaten en daar kun je hen op aan spreken. Voor hen is het moeilijk geen zeggenschap meer te hebben op wat jullie doen, begrijp dat dit ook tijd kost. Uit dit begrip ook. En besef dat ouders altijd bezorgd zullen blijven om hun kinderen en hen dit ook wel eens laten merken als zij wegen gaan waar je als ouders niet achter kunt staan. Toch mag dit de relatie niet schaden.
Aan de andere kant hoef je je ouders ook niet alles meer te vertellen. Waarom zou je hen lastig vallen met het feit dat je op zondag wel een sport?

Zo een aantal gedachten van mijn kant.
CrA
26-11-2015 / 21:57
Beste vraagsteller,
Heeft praten nog wel zin? Ik denk van niet, omdat dit een gewetenszaak is van jullie ouders. Je kan wel vragen of ze jullie keuze respecteren, maar dat zullen/kunnen ze niet doen, omdat zij sporten op zondag zien als iets tegen Gods gebod. Je geeft aan dat het inmiddels een wig begint te drijven in de verhouding met je ouders. Je vraagt wat jij moet doen om de vrede te bewaren. Dat is de juiste inzet, want men vraagt zich meestal af wat anderen(de ouders) moeten doen om de vrede te bewaren. De Bijbel zegt, dat we vrede moeten houden met alle mensen, zoveel als mogelijk is. Dat gaat dus heel ver. Alles doen is niet altijd mogelijk, of omdat we daartoe niet vermogend zijn of dat we door iets te laten of te doen in (gewetens)nood zouden kunnen komen. Vraag:is het mogelijk voor je als je op zondag niet sport? Kom je in (gewetens)nood als je het sporten op die dag nalaat?
Lecram
27-11-2015 / 00:03
@aaapje

"Nee de bijbel is daar helder over, gebruik die (Zon)dag om de Heere te zoeken."

Ik heb de hele bijbel doorgelezen, maar heb de duidelijkheid waar jij het over hebt niet gevonden. Help me eens een handje om die duidelijkheid aan te wijzen ...
Omega
27-11-2015 / 08:16
@Dorah @Mortlach @mluther Toch denkt Paulus er duidelijk anders over. Hij zegt in 1. Kor. 8:13: "Daarom, indien de spijs mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ergere." Dat het hier niet gaat om alleen vlees maar ook om andere zaken die broeders en zusters 'ergeren' blijkt uit de volgende hoofdstukken. "Ik ben den zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou; allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou" (1 Kor. 9:22). En: "Weest zonder aanstoot te geven, en den Joden, en den Grieken, en der Gemeente Gods" (1 Kor. 10:32). Kortom, je doet het niet om je eigen geweten, want die kan hierin vrij zijn, maar om je broeders of zusters (in dit geval je vader en moeder) niet te ergeren.

En dan nog iets. Als ik de Heere Jezus van harte lief heb, waarom zou ik dan mijn eigen verlangens en lusten -die ik zes dagen in de week kan uitoefenen- niet één dag in de week even parkeren voor mijn ouders en hen daarmee niet alleen de eer geven die hen toekomt, maar ook nog eens niet tot ergernis wekken? Is dat sportmoment op die dag zo enorm belangrijk dat het je alles mag kosten? Of gaat het hier vooral om het doordrijven van je eigen zin en mening? Een christen (en ik spreek nu Mortlach even niet aan) leeft niet voor zichzelf, maar is hier op aarde om God en naaste te dienen. Daarboven heeft God er voor het eren van je ouders en zelfs een gebod en een zegen (als dat wordt gepraktiseerd) aan verbonden. Door hen op zo'n luttele zaak verdriet aan te doen maak je mij niet wijs dat je ze eert.
aaapje
27-11-2015 / 09:29
@lecram
Waarschijnlijk heb jij hem dan te snel gelezen of heb je er overheen gelezen.

Na even zoeken vond ik het volgende:
-Ex 31: 13 U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt. 14 Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden, ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. 15 Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, heilig voor de HEERE. Ieder die op de sabbatdag werk verricht, moet zeker gedood worden. 16 Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond. 17 Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.

-Ezch. 20: 12 Ook heb Ik hun Mijn sabbatten gegeven, om een teken te zijn tussen Mij en hen, zodat zij zouden weten dat Ik de HEERE ben Die hen heiligt. En verderop: 20 Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen Mij en u, zodat u weet dat Ik, de HEERE, uw God ben.

En er is ook nog zoiets als de tien geboden die verder uitgelegd worden in onze HC.
Vanuit onszelf kunnen we deze niet houden, maar laten we het dan proberen, uit liefde.

Groeten
sydneylover
27-11-2015 / 09:36
@omega

Kleine nuance: Paulus gebruikte dit soort vergelijkingen altijd in de context van het komen tot Jezus, omdat hij niet wilde dat hijzelf een blokkade zou zijn.

Als ik als christen altijd mijn oren zou moeten laten hangen naar de mening van anderen vanuit de angst dat ik die ander niet mag ergeren, dan is wel zeer beklemmend volgens mij. Dan krijg je uitwassen zoals dat avondmaalgangers iedere dag in donkere kleding lopen want o wee, je zou maar eens iemand ergeren..

Ik herinner me zelf van pakweg 10 jaar geleden dat ik een keer op maandag voor een paar dagen naar het buitenland moest. Mijn moeder zou komen oppassen, maar omdat ze op een uur rijden woont moest ze wel op zondagavond komen.
Die dag keurig de verplichting gedaan, 2 keer naar de kerk geweest, maar de rest van de zondag stond vooral in het teken van de voorbereidingen voor de komende werkweek.
Achteraf heb ik haar gezegd dat ik er spijt van had, omdat ik voelde dat ik die dag precies deed waar de zondag niet voor bedoeld was, namelijk uitrusten en uitzien naar de eeuwige rust!
mortlach
27-11-2015 / 09:46
Dat proberen ergernis te voorkomen moet toch ergens een grens hebben, beste Omega. Wat nu als je twee broeders hebt die beiden ergernis ervaren van twee elkaar uitsluitende fenomenen? Stel je hebt een overtuigd vegetariër en een slager in je gemeente zitten, eet je dan wel of geen vlees? Hoe dan ook zul je een van beiden tot ergernis zijn.

Hoe ga je toetsen of die ergernis nog redelijk is? Of doe je dat in zijn geheel niet en geef je jezelf over aan de irrationele grillen van anderen.
mluther
27-11-2015 / 12:43
@omega Zoals mortlach al aangeeft heeft dat zo zijn grenzen. In ieder geval gaat het hier specifiek om het offervlees. Dat kan je niet ineens op van alles en nog wat betrekken. In Romeinen 14 roept Paulus juist op elkaar niet te oordelen of te veroordelen. Dat is namelijk aan God. Als we dat eens wat meer zouden doen...

Tevens bedoelt Paulus met dat ergeren dat je iemand van Christus weghoudt. Het lijkt me sterk dat dat kan door te sporten op zondag.

Tot slot, zoals mortlach al vraagt: "Hoe ga je toetsen of die ergernis nog redelijk is? Of doe je dat in zijn geheel niet en geef je jezelf over aan de irrationele grillen van anderen."

Wat mij betreft dus niet. Niet zelden gebeurd het dat er een iemand zichzelf voortdurend moet aanpassen, omdat de ander 'moeite' ermee heeft. Gebeurd dit andersom, dan staat de ander op zijn achterste benen. Rekening houden met elkaar, prima. Maar het heeft zijn grenzen.
Lecram
27-11-2015 / 14:49
@aaapje:

Over welke dag wordt in deze teksten gesproken? De sabbat (zaterdag)
Wat is de rol van de sabbat in de nieuwe bedeling?
Kol. 2:16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten.

Wellicht ga je zeggen dat de zondag in plaats van de sabbat is gekomen. Maar als je dat gaat zeggen dan zie ik graag een bijbelse onderbouwing.
aaapje
27-11-2015 / 15:34
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/2688/waarom-is-de-zondag-de-eerste-dag-van-de-week-god-maakte-toch-eerst-in-zes-dagen/
Lecram
27-11-2015 / 16:01
@ aaapje, dit is geen bijbelse onderbouwing. Er staat nergens in de bijbel dat de OT sabbat naar de zondag is verschoven. Om dat te baseren op een besluit van Constatijn is een wat dubieuze grond. Constatijn had namelijk wat onzuivere bijbedoelingen om de zondag als rustdag in te voeren.
Daarnaast heeft er met het volbrengen van het werk van Jezus ook iets plaatsgevonden met betrekking van de OT wetten. Daarom haalde ik de tekst aan uit Kol. 2.
Dit is waarschijnlijk iets anders dan wat je altijd is verteld, maar weet dat er heel veel theoriën de ronde doen in de kerken die gebaseerd zijn op theoriën en theoriën en theoriën enz. Gods Woord is de bron.
aaapje
27-11-2015 / 16:10
Jij mag ook op zaterdag thuisblijven van het sporten als jij dat liever doet?
Alleen kan ik zaterdag niet naar de kerk want dan is hij gesloten.
Lecram
27-11-2015 / 18:55
@aaapje

Als jij van mening bent dat jij niet sport op zondag, dan is dat jouw keuze. Maar jij legt jouw keuze op aan anderen, en dat is juist iets waar Paulus van zegt dat je dat niet moet doen.
Ik lees in jouw antwoorden dat je op een aantal punten volgt wat je waarschijnlijk altijd hebt geleerd, maar niet bijbels is.

Daarbij geldt nog dat God in de verzen die jij noemt spreekt tot de Israëlieten. Als je stelt dat die wetten ook voor ons, als heidenen, gelden, dan ga je uit van de vervangingstheologie. Als je dan echt consequent bent, dan moet je je aan de hele wet houden. Zoals je ook schreef dat we in ieder geval ons best daarvoor moeten doen. Maar gelukkig geldt de vervangingsleer niet. Lees maar eens Handelingen 21 en de conclusie over het houden van de wet: 25 Maar wat de heidenen betreft die geloven, hebben wij geschreven en goedgevonden dat zij niets dergelijks in acht hoeven te nemen, behalve dat zij zich moeten wachten voor afgodenoffers, voor bloed, voor het verstikte en voor ontucht.

Ik raad je aan om de bijbel eens zelf, maar dan onbevangen, te lezen en je zult grote schatten daarin ontdekken. We leven niet meer onder de wet, maar onder de genade, in vrijheid!
vrouw78
27-11-2015 / 19:36
Ik ben het eens met wat Lecram schrijft en vraag me af waarom er in kerken zo anders wordt verteld, is dat als gevolg van de vervangingsleer?
Hoe is dat uit de Bijbel te halen?

Ik vind het bizar dat er mensen zijn die dit leren, vervolgens aangeven dat andere zonde doen als ze op zondag iets doen wat op de sabbat niet mocht, terwijl we lezen wat in handelingen 25 staat.
Kan iemand me dat uitleggen?

Terug in de tijd

Mijn vrouw is al vroeg in de overgang. Hierdoor heeft ze weinig tot geen zin in strelen e.d., laat staan seks. Ze vindt ...
geen reacties
26-11-2004
Ik ben al meer dan tien jaar getrouwd. Was ik in mijn verkeringstijd stapelverliefd, deze verliefdheid is in ons trouwen...
geen reacties
26-11-2007
In Exodus 7:10 wordt in de Statenvertaling gezegd dat de staf veranderde in een draak. In andere vertalingen is dat slan...
3 reacties
26-11-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering