Gewaarschuwd tegen de Bijbel met uitleg

Gereformeerde Bijbelstichting / geen reacties

28-10-2015, 08:04

Vraag

In de laatst verschenen uitgave Standvastig van de GBS staat over de Bijbel met uitleg: "Het is een goede zaak dat deze uitgave jong en oud wil binden aan de Statenvertaling." Hieruit maak ik op dat de GBS niet tegen de Bijbel met uitleg is maar het juist een warm hart toedraagt. Mij betreurt het dan ook dat er wel GBS-diensten gehouden worden waar gewaarschuwd wordt tegen de Bijbel met uitleg. Mijn vraag is: hoe kan dit, terwijl de GBS geen tegenstander is?

Antwoord

De GBS is verblijd dat via de BMU onze tekst van de Statenvertaling onder veler ogen komt. Dit neemt uiteraard niet weg dat er wel vragen zijn te stellen bij de BMU. Het kan zijn dat op een GBS-bijeenkomst een vergelijking wordt gemaakt met de kanttekening(en) bij een bepaalde tekst en de uitleg van de BMU. Ook in sommige kerkbladen is dit wel gebeurd. 

Vriendelijke groet,
Ds. A. van Heteren

Gereformeerde Bijbelstichting

Gereformeerde Bijbelstichting

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Leerdam
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

Bijbel met uitlegbijbelvertalingen
geen reacties

Terug in de tijd

Graag wil ik u iets voorleggen wat onze hele familie aangaat. Het gaat om een familielid. Vorig jaar is hij gescheiden. ...
geen reacties
27-10-2006
Over een paar weken hoop ik te gaan trouwen. We hebben er met elkaar al veel over gepraat en we zijn echt naar elkaar to...
20 reacties
27-10-2009
Is een grefo hetzelfde als een refo? Zo niet, wat is dan het verschil?
geen reacties
27-10-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering