Waarschuwing tegen Bijbel met uitleg

Ds. H. Paul / 19 reacties

06-08-2015, 11:24

Vraag

Ik heb een vraag over de Bijbel met uitleg. Ik heb de discussie gevolgd op de sociale media dat er binnen de G.G. in Ned. en O.G.G. wat commentaar is op deze Bijbel. Nu waren wij afgelopen zondag op vakantie op de Veluwe waar wij een Gereformeerde Gemeente bezochten, waar wij overigens lid van zijn, maar de predikant die daar voorging waarschuwde ook voor deze Bijbel. Daar zat ik dan met mijn gezin, met de Bijbel met uitleg. Ik voelde me eerlijk gezegd een beetje zitten en we wisten ook zo gauw niet hoe we dit aan onze kinderen uit moesten leggen! Ik snap heus wel dat deze Bijbel geen Kanttekeningenbijbel is, argumenten dat de Bijbel met uitleg de kanttekeningen verdringt vind ik echt onzin. Een aantal jaren geleden hoorde je weinig tot niets over de kanttekeningen. Een van onze kinderen had die Bijbel met uitleg bij het verlaten van de lagere school gekregen en ik vond het zo mooi dat ik zag dat uit allerlei kerken kinderen deze Bijbel gekozen hadden, ze konden namelijk ook een gewone Bijbel kiezen. Waarom moet er nu weer zoveel verdeeldheid zijn over de Bijbel met uitleg!

Antwoord

Beste vraagsteller(ster),
 
Ik kan mij voorstellen dat u zich afvraagt hoe het nu wel zit met "de Bijbel met uitleg." Naar mijn mening is er niets mis mee. De medewerkers hadden en hebben het doel voor ogen de inhoud ervan meer toegankelijk te maken voor de bijbellezer, zonder de inhoud ervan aan te tasten. 
 
Dat deze Bijbel de Statenvertaling met kanttekeningen zou verdringen lijkt me ongegrond. Ze hebben allebei hun eigen doel: de kanttekeningen verduidelijken de tekst als bijbelse waarheid. De Bijbel met uitleg meer de context en verstrekt gegevens over de "Umwelt =leefomgeving" van de Bijbel.
 
Ik vind het een verdrietige zaak als predikanten erop uit lijken te zijn eigen rechtzinnigheid ten koste van anderen te etaleren. Laat men zich maar bij het Woord houden.    
 
Neem en lees!
 
Hartelijke groet, 
Ds H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

Bijbel met uitlegbijbelvertalingen
19 reacties
pannenkoek
06-08-2015 / 11:41
SV
SV met kanttekeningen
HSV
HSV studiebijbel
SV/NBV parallel uitvoering
Handboek bij de bijbel
enz. enz.

Staat allemaal in de boekenkast bij ons. Als we eens wat op willen zoeken, komt de één na de ander op tafel.
Op dit moment begeleiden we twee onkerkelijke jonge vrouwen, en liggen er regelmatig 6 of 7 boeken op tafel. De ene keer wordt het makkelijk uitgelegd in de ene bijbel, en de andere keer in een andere bijbel.

Volgens mij hebben de medewerkers van de diverse vertalingen maar één doel voor ogen: Het duidelijk overbrengen van de Gods Woord.
markusa
06-08-2015 / 12:05
En de bijbelvertalers die de bijbel momenteel op schrift zetten voor de nog onbereikte volken doen dat zeker ook naar een stamtaal van 400 jaar terug. Knap he. Het doorgeschoten wetticisme is soms echt best eng.

Los daarvan: lees aub veel in de ktb. De vroege Puriteinen kwamen naar nederland mede vanwege de ktb!
CrA
06-08-2015 / 12:58
Eerst was men bang dat de SV verdrongen zou worden en nu is men bang dat de kanttekeningen verdrongen worden. Zo'n blauw of bruin kaft kan dat eigenlijk ook wel als omslag voor de bijbel? Wat een ellende.
Beste vraagsteller, ik snap uw verlegenheid. Leg maar uit aan je kinderen dat een dominee een mens is met een eigen mening. Die mag hij hebben, als hij het maar niet ventileert als de mening van de Geest.
tja
06-08-2015 / 15:25
Dit is een mooi begin om je kinderen (en misschien ook uzelf) uit te leggen dat ze zelf mogen leren nadenken. Zelf de Bijbel onderzoeken. Als ze van een mening van de dominee uit moeten gaan krijgen ze het nog lastig later, want elke dominee heeft zijn eigen mening ergens over. In dit geval de Bijbel met uitleg.
balksplinter
06-08-2015 / 17:01
Hier moet ik toch weer even heel diep van zuchten. Wat is dat toch met die predikanten die hun eigen mening etaleren. Ik heb ook meegemaakt dat iets dergelijks met de HSV gebeurde vanaf de preekstoel. Het idee dat je er van uit mag gaan dat een predikant op de preekstoel bediend wordt door de Heilige Geest wordt op deze manier helaas nogal wat geweld aangedaan.
Refofan
06-08-2015 / 20:12
De Bijbel met uitleg ligt idd moeilijk bij enkele predikanten binnen de Ger.Gem.
Jammer, want jongeren raken hiervan in de war. In De Saambinder staat een aanbeveling en op de preekstoel of plaatselijke kerkbode wordt er voor gewaarschuwd. Wat moet een serieuze en kerkelijk betrokken jongere met zulke tegenstrijdige opvattingen in eigen kerk? Wat me wel opvalt is dat voor zover mij bekend de predikanten die er zo tegen zijn veelal niets met de jeugd hebben. Ik bedoel dit: die zijn tegen jeugdverenigingen, tegen vakantiekampen, tegen zangkoren, tegen SGP-jongerenclub, tegen studentenclubs, etc Ik ken heel wat jongeren uit die gemeentes en heb vaak moeten constateren dat juist die jeugd zondags 2 keer naar de kerk gaat, maar zich totaal niet betrokken voelt bij hun kerk en kerkelijk gebeuren. Zij lezen zelf nooit (!) uit de Bijbel, dus ook niet de kanttekeningen of een dagboek. Als je dat doet ben je een ''vrome piet"..... Ik had gehoopt dat de predikanten van die gemeentes hun jeugd zou aansporen om de Bijbel met uitleg te lezen. In mijn gemeente ( een Ger.Gem. op de Veluwe) hebben alle catechisanten een exemplaar gekregen van de kerkenraad.
Gerard314
06-08-2015 / 20:43
Op CIP is in dit verband een aardig stukje te lezen

http://www.cip.nl/god/augustus-2015/50839-Oudere-generatie-christenen-heeft-een-probleem


Niet dat alles wat CIP schrijft past in de refowereld maar toch...
Jaleco
07-08-2015 / 10:53
Aan deze Bijbel met uitleg hebben predikanten uit de hele breedte van de gezindte meegewerkt. O.a. ds. Weststrate van de GGiN en ds. van Eckeveld en ds. Schot van de GG. Dit zijn kopstukken binnen deze kerkverbanden. Als er predikanten zijn in die kerkverbanden die moeite hebben met een bepaalde uitleg, kunnen ze dit sturen naar bijbelmetuitleg@debanier.nl. Wellicht kan het dan aangepast worden voor de tweede druk (mits bijbelgetrouw).
Dat lijkt mij ook de meest zuivere bijbelse weg, zie Mattheüs 18.
Florievb
07-08-2015 / 18:32
Wat me opviel bij het commentaar deze week in De Saambinder is dat ds. Labee zegt, dat de Statenvertaling een kerkelijke uitgave is.
Dat vind ik vreemd, de Statenvertaling is in opdracht van De Staten Generaal vertaald. Dus een vertaling van overheidswege.
Verder vraag ik me af, wordt er werkelijk wel rekening gehouden met de jeugd?
Mijn hart breekt bij het zien van al die jongeren die het op gaan geven.
De tijden veranderen en de taal verandert mee.
Laten we de jongeren toch niet uit het oog verliezen. Hoe kunnen ze nog weten waar ze aan toe zijn.
We moesten minder verdeeld zijn en men kan niet genoeg vertellen wie Christus wil zijn voor arme zondaar. En dan nadruk op Christus! Hij staat met uitgebreide armen en roept een ieder toe: bekeert u en kom tot Mij!
Dáár wordt een mens door getrokken! Die liefde van God die zo oneindig groot is.
Ik ben een echte GerGemmer, maar in dit op zicht heb ik veel zorgen!
Evd
07-08-2015 / 21:12
geachte DS Paul.

U heeft zeer goed en gezegend geantwoord . niet afkeurend maar positief. Alle vertalingen doen mee aan het verkondigen van het nieuws van God en het is belangrijk dat we het toetsen. Sinds ik niet meer in de Statenvertaling lees is er heel veel geestelijke groei gekomen . ik pak de Statenvertaling alleen erbij als ik iets wil vergelijken. We leven in 2015 en dus is begrijpelijk taal belangrijk. De Statenvertaling was destijds ook vernieuwend. Gods zegen gewenst
Omega
09-08-2015 / 13:58
Mooi @Florievb. Zo vallen kerkmuren weg en blijft Christus alleen over.
Florievb
09-08-2015 / 14:33
@Omega: wat zou dat te wensen zijn! Weet je dat ik geen buitenstaanders mee durf te nemen naar de kerk? Waar alles zo vanzelfsprekend of er geen andere kerkgangers kunnen zijn.
Hoe wordt de mens nog gelokt? Waar zijn de kerken met
(uit)lokkende tekst?
Ik herinner mij uit mijn jeugd diverse, en je bleef er over denken. Op een RKkerk : Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Op een kerk bij Zeist, te zien van de rondweg: Alzo lief heeft God de wereld gehad....
Op een kerk deze: in deze plaats zal Ik Vrede geven. En dat is ook gebeurd.
Ik dwaal van het onderwerp af, maar de liefde van God dringt ons....
Er zullen straks veel meer Boven zijn, dan wij maar kunnen bedenken......Dat is een toch een troost!!
BGK
11-08-2015 / 11:19
*De reactie is op verzoek van BGK verwijderd*
Jello
11-08-2015 / 12:19
Beste BGK,

Kun je eens wat concrete punten van verschil noemen tussen de Bijbel met kanttekeningen en de Bijbel met uitleg, en waarin de Bijbel met uitleg niet zuiver zou zijn?

Niet om hier nu een discussie uit te lokken, maar ik kreeg gisteren een mail van boekhandel Den Hertog dat de Bijbel met uitleg weer voorradig is en ik was juist van voornemen deze week verschillende Bijbels met uitleg te kopen (ook om uit te delen), maar ik schrik nu van deze berichten.

Alvast bedankt voor je reactie,
Jello
BGK
11-08-2015 / 14:00
*De reactie is op verzoek van JBG verwijderd*
Omega
11-08-2015 / 16:37
@BGK Misschien moet je er inderdaad verder ook maar over zwijgen, want je argumentatie raakt kant nog wal ;-) Voor het woord in de grondtekst dat de SV vertaalt met maagden, kan ook bruidsmeisjes of meisjes (HSV) gelezen worden. Het woorden maagden werd vroeger gebruikt voor jonge vrouwen, juist om hun leeftijdscategorie te duiden. De samenstellers van de SV wilden niets anders aangeven dat het hier om jonge meisjes gaat (het woordbegrip bruidsmeisje van nu kende men in de 17e eeuw nog niet, dat had indertijd een negatieve lading). Bovendien blijkt uit de context en taalgebruik dat het gaat om jonge vrouwen en geen maagden van 70. Kortom, de Bijbel met uitleg (en HSV) staat hier dichter bij de grondtekst dan de SV en de kanttekeningen.

Nog een aardige voor je. De SV zegt in Jac. 1:5. "En indien iemand van u wijsheid ontbreekt..." Hieruit kun je opmaken dat er mogelijk toch nog iemand is die wijs is. De anderen moeten hun wijsheid dan maar van God begeren. Echter, in de grondtekst staat iets heel anders: "Aangezien dat (of omdat) iemand van u wijsheid ontbreekt"... Kortom, niemand is wijs. Een enorme vertaalfout, ook exegetisch.

Ga je nu ook de SV weggooien?
Omega
11-08-2015 / 16:46
@Florievb Zo is het helemaal. Maar gelukkig zijn er nog gemeenten waar Christus welmenend en onvoorwaardelijk wordt aangeprezen en aanbevolen als Redder en Zaligmaker. Waar de nodiging tot het heil volledig bijbels is, zoals ook de oud- en kerkvaders, inclusief de reformatoren, dat brachten. Dat is eten en drinken van dat hemelse manna, waar je nooit genoeg van krijgt. En zo lang dat in onze gezindte nog wordt gevonden, werkt ook Gods Geest met kracht.
Samanthi
12-08-2015 / 15:11
@BGK
in de kanttekeningen staan evenzo fouten, kanttekening 43) broeders
Dat is, bloedverwanten; want Jakobus en Joses waren zonen van de zuster van Christus' moeder, gelijk men kan zien Joh. 19:25, verg. met Matth. 27:56, en Mark. 15:40.
van Mattheus 13
Ik heb hier eens mer een predikant over gesproken deze zei dat dit het roomse zuurdesem was, Maria was maagd gebleven na de geboorte van De Heere, terwijl dit niet klopt, Maria heeft nog zoons en dochters gekregen.

kanttekeningen weggooien?
Jaleco
12-08-2015 / 15:59
@ BGK

We moeten stoppen om op aarde volmaakte dingen te zoeken: een volmaakte Bijbel, een volmaakte kerk.
Je kunt bij God geen punten scoren door met volmaakte dingen te komen!
Maar dat 's nu net het wonder... God werkt door onvolmaakte dingen. Een onvolmaakte kerk, onvolmaakte dominee's, onvolmaakte Bijbels!
In de rechtse kerken hebben ze daar zo'n mooie term voor 'door de onmogelijkheden heen'
Daarmee zeg ik niet we maar aan moeten rommelen, maar je moet niet verwachten dat God pas kan werken als jij Hem een volmaakte Bijbel aan kunt bieden (want die is er niet)

Nehemia 9 is daar zo'n mooi voorbeeld van

15En Gij hebt hun brood uit den hemel gegeven voor hun honger, en hun water uit de steenrots voortgebracht voor hun dorst; en Gij hebt tot hen gezegd, dat zij zouden ingaan om te erven het land, waarover Gij Uw hand ophieft, dat Gij het hun zoudt geven.
16Maar zij en onze vaders hebben trotselijk gehandeld, en zij hebben hun nek verhard, en niet gehoord naar Uw geboden;
17En zij hebben geweigerd te horen, en niet gedacht aan Uw wonderen, die Gij bij hen gedaan hadt, en hebben hun nek verhard, en in hun wederspannigheid een hoofd gesteld, om weder te keren tot hun dienstbaarheid. Doch Gij, een God van vergevingen, genadig en barmhartig, lankmoedig, en groot van weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten. (!!)
18Zelfs,(!!) als zij zich een gegoten kalf gemaakt hadden, en gezegd: Dit is uw God, Die u uit Egypte heeft opgevoerd; en grote lasteren gedaan hadden;
19Hebt Gij hen nochtans door Uw grote barmhartigheid niet verlaten in de woestijn (!!); de wolkkolom week niet van hen des daags, om hen op den weg te leiden, noch de vuurkolom des nachts, om hen te lichten, en dat, op den weg, waarin zij zouden wandelen.

Terug in de tijd

Aan ds. Simons, We lezen in de volgende schriftgedeelten het volgende: "1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde...
3 reacties
05-08-2010
Wanneer de binnenste schaamlippen groter zijn dan de buitenste, kan dat problemen opleveren bij de geslachtsgemeenschap?
geen reacties
05-08-2008
Ik heb al een poosje een paar rode stippen in mijn hals en nek. Die lijken op minuscule bloedblaartjes. Het lijken net k...
1 reactie
05-08-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering