Doop geen grond voor zaligheid

Ds. C. den Boer / 5 reacties

27-10-2010, 19:04

Vraag

"Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden", staat in Marcus 16:16. De doop is geen grond voor de zaligheid. Waarom staat dan toch "die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn"?

Antwoord

Mijn uitleg van de tekst (Mark. 16:16) is: Het geloof in de drieënige God is het enig redmiddel tot zaligheid. Zonder dit ware zaligmakende geloof kom ik eeuwig om. Al zou ik duizend keer gedoopt zijn. De doop alleen maakt niet zalig. Maar elke gelovige krijgt in zijn aanvechtingen en strijd van God wel een teken en zegel van God mee (in de doop). Daardoor wordt zijn geloof ondersteund en blijft het overeind. Dat teken en zegel komt erbij en is, juist omdat ons geloof vaak zwak is, als zodanig onmisbaar.

Heeft Jezus immers Zijn jongeren niet bevolen: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken en doop hen”(Matth. 28:19a). Elke gelovige zal de doop ter ondersteuning van zijn geloof dan ook begeren. Denk aan de moorman uit het land van Candace (Hand. 8:13vv).
 
Met een hartelijke groet,
Ds. C. den Boer
 

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

doop
5 reacties
Swimmie
28-10-2010 / 09:10
Helemaal met ds Den Boer eens. Het geloof is dé enige grond tot behoud. De doop is ondersteunend voor de gelovigen.
Dit lezend verbaasd het me echter wel hoe dit te rijmen is met de dooppraktijk in de niet-evangelische gemeenten.
Of zijn er 2 soorten gelovigen?
1. Mensen die lid zijn van een kerk.
2. Mensen die lid zijn van de Gemeente van Jezus Christus.
Nee toch? De Bijbel leert ons dat er maar 2 soorten mensen zijn: gelovigen en ongelovigen.

Dit zomaar ter overweging...
EVA
28-10-2010 / 11:39
Als je tot geloof komt en dan je laat dopen in navolging van de tekst uit Hand2:39 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.
Dan zal je zalig worden....je hebt immers geloof je hebt beleden dat Jezus de enige weg is tot behoud.
Kinderdoop is idd niet de garantie dat je zalig zal worden.
Criticus
28-10-2010 / 13:00
@ EVA, is er voor jou nog verschil of je met je mond/verstand belijdt dat Jezus de enige weg tot behoud is of dat je dit met het hart doet? En overigens is mijn inziens een algemene belijdenis dat Jezus de weg is geen grond voor de zaligheid. Ik neem ook aan dat je bedoeld dat er beleden wordt dat Jezus de weg tot zaligheid voor jou is geworden.
EVA
28-10-2010 / 13:14
@criticus Absoluut moet je dit met je mond en je hart doen anders is het geen geworteld geloof, en zal het nooit vruchtdragen
kneusi
31-10-2010 / 00:25
dat gaat toch om het ware geloof? de grond is Christus ,vandaar dat de doop op zich geen grond is. gaat het hier niet over volwassenen waar tegen gesproken wordt? lees het hele hoofdstuk in zijn verband.en de situatie waarin petrus preekte. ....vriendelijke groet

Terug in de tijd

Is er in de Rooms Katholieke kerk de mogelijkheid om het sacrament der zieken te bedienen aan mensen die voor euthanasie...
1 reactie
27-10-2016
Ik ben 21 jaar en heb een jaar verkering met mijn vriend. Voordat we verkering kregen heb ik veel tot God gebeden en gev...
1 reactie
28-10-2015
Kunt u mij uitleggen wat verborgen omgang met God inhoudt?
geen reacties
27-10-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering