Frequentie bediening van Heilig Avondmaal

Ds. H. Paul / 1 reactie

30-06-2015, 13:02

Vraag

Aan een predikant van de Ger. Gem. Al langere tijd vraag ik me af wat binnen de Ger. Gem. de gewoonte is m.b.t. de frequentie van de bediening van het Heilig Avondmaal. In onze gemeente is dat twee keer per jaar. Maar is dat niet heel weinig? En hoe zou het komen dat dit zo weinig gebeurt? Zijn er ook gemeenten waar de bediening van het Avondmaal vaker voorkomt? Ik las in de kerkorde van de Ger. Gem. hierover het volgende: “Het Avondmaal des Heeren zal ten twee maanden eens, zoveel het mogelijk is, gehouden worden; en het zal stichtelijk zijn, waar het de gelegenheid der kerk lijden kan, dat het op de Paasdag, Pinksterdag en Kerstdag geschiedt.” Dat zou betekenen dat het zelfs zes keer per jaar zou zijn. Is twee keer dan niet heel weinig? Of gaat het dan om het stukje “zoveel het mogelijk is” en zijn er dan allerlei mogelijke redenen waarom dat niet mogelijk zou zijn?

Deze vraag stel ik niet om kritisch te zijn richting de Ger. Gem., want de gemeenten zijn me lief. Het geeft me persoonlijk echter veel vragen. Als er een uitzien mag zijn naar de bediening van het Heilig Avondmaal, omdat ervaren mocht worden hoe de Heere juist daar zo wonderlijk wil versterken, dan vind ik het zo moeilijk dat het zo lang duurt voor de bediening van het Avondmaal weer plaats vindt. Misschien kunt u hier iets over schrijven, zodat me duidelijk wordt hoe dit ligt binnen de Ger. Gem? En ook hoe ik dan persoonlijk met die vragen en dat verlangen naar het Avondmaal om moet gaan, als het nog zo lang duurt?

Antwoord

Beste vraagsteller/ster,
 
In de verklaring van de kerkorde door ds. K. de Gier lees ik het volgende: “Aanvankelijk wilde Calvijn het vieren van het Heilig Avondmaal op elke zondag invoeren... Omdat het gevaar niet denkbeeldig was dat het geregeld wekelijks gebruik de macht der gewoonte zou overwinnen, pleitte hij voor een maandelijks gebruik. Doch de overheid besloot dat het Avondmaal viermaal per jaar zou worden bediend.” Aldus ds. De Gier.
 
Dat werd later ook de gewoonte in ons land. Maar in vacante gemeenten kan de consulent, die het avondmaal in zijn consulentgemeenten bedient deze regel niet toepassen en beperkt hij zich tot twee keer per jaar. Daarnaast kan de kerkenraad aan een andere predikant, die tussendoor een preekbeurt in de vacante gemeente bedient, vragen het avondmaal te bedienen. De nabetrachtingspreek kan eventueel worden gelezen. Zo bedien ik als emerituspredikant in enkele gemeenten ook dit sacrament. 
 
Nu heeft de Heere tot sterking van het geloof eerst de bediening van het Woord gegeven en ook het sacrament van de Heilige Doop. Maar het is een goede zaak te verlangen naar de bediening van het Avondmaal als een middel hiertoe. 
 
Hartelijke groeten, 
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

1 reactie
dkw
30-06-2015 / 14:42
De frequentie wordt willekeurig ingevuld.
Ook gemeenten met een vaste predikant doen het soms maar 2x per jaar (OGG).
Zo zijn er wel meer zaken uit de Dordtse kerkorde waar een loopje mee wordt genomen.

Terug in de tijd

Ik heb wat vragen aan de hand van twee zaken in Numeri 5. In de eerste paar verzen wordt uitgelegd dat er mensen afgezon...
geen reacties
30-06-2016
Mijn man heeft al ruim een jaar regelmatig pijn in zijn oksels. Wat kan dit zijn? Kan dit kanker zijn?
5 reacties
30-06-2011
Ik weet dat er al veel vragen gesteld zijn over dit onderwerp. Toch zou ik het heel fijn vinden om in onze situatie een ...
geen reacties
30-06-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering