Waarom heeft God de duivel niet doodgemaakt?

Ds. G. van de Groep / geen reacties

30-06-2009, 16:06

Vraag

Vraag van mijn dochtertje van zes: Waarom heeft de Heere God de duivel niet doodgemaakt? Moest haar het antwoord schuldig blijven. Maar ben eigenlijk zelf ook wel benieuwd wat het antwoord nu is. De duivel zal uiteindelijk wel verslagen zijn, maar de hel is wel eeuwig, dan zit hij daar toch?

Antwoord

Er zijn vragen die moeilijk of niet te beantwoorden zijn, gewoon omdat de Bijbel ons daarop geen antwoord geeft. Dat betekent niet dat we die vragen niet mogen stellen. Wat dat betreft is het mooi dat uw dochtertje deze vraag heeft gesteld. Kinderen kunnen ons vaak verrassen met vragen waarvan we denken: wat moet ik ermee? Zo ook deze 'logische' vraag. Ik wil proberen er een voorzichtig antwoord op te geven.

Het uitgangspunt is dat God alles, de wereld, de kosmos er omheen en de mensen geschapen heeft. En dat geldt ook voor de engelen. Zij zijn geschapen wezens. Wanneer de engelen geschapen zijn, wordt ons niet gezegd. De Heere heeft ze in elk geval wel met een doel geschapen, namelijk als gewillige dienaars, als uitvoerders van Zijn wil. En dat zelfs met het oog op hen die zalig worden. In Hebreeën 1:14 lezen we dat ze gedienstige geesten zijn, die tot dienst uitgezonden worden omwille van degenen die de zaligheid zullen beërven.

God heeft dus ook de engelen goed geschapen. Maar een deel van de engelen is niet tevreden geweest met hun dienende positie. Ze zijn afgevallen en in opstand gekomen. Je leest daarvan bijvoorbeeld in Johannes 8: 44. Daar staat dat ze in de waarheid niet staande zijn gebleven. In Timotheüs 3: 6 wordt de aard van hun zonde beschreven als opgeblazenheid, dat wil zeggen: hoogmoed. Ze wilden ook als God zijn. Wanneer deze engelen tegen God zijn opgestaan, daarover zwijgt de Bijbel. In elk geval vóór de zondeval van de mens.

Ook in het briefje van de apostel Judas lees je over de val van de engelen. En ook over hun straf. Daar staat, en ik citeer nu de Herziene Statenvertaling: “En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel op de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.”

Uit alles blijkt dat ook de engelen, evenals Adam en Eva in het paradijs, een keuzemogelijkheid hadden: God trouw blijven of Hem ontrouw worden. Met andere woorden: de Heere heeft ook de engelen, precies als de mens, niet als robots geschapen, maar als verantwoordelijke wezens die, wanneer ze ongehoorzaam zouden worden, eeuwige straf zouden verdienen. Je kunt dus zeggen: zoals God Zijn straf uitsprak over de mens die aan Hem ongehoorzaam werd en als God wilde zijn, zo heeft Hij die straf ook over de gevallen engelen, die duivelen werden, uitgesproken. Alleen, en dat is het verschil, voor de duivelen is geen redding mogelijk.

In feite zou je dezelfde vraag, die uw dochtertje gesteld heeft, ook kunnen stellen wat betreft de mens, die van God afviel. Waarom heeft Hij de mens, Adam en Eva, niet gelijk doodgemaakt? Ik denk dat je daar twee redenen voor kunt noemen en dat geldt ook voor de gevallen engelen. Allereerst heeft God alles wat Hij geschapen heeft, dus inclusief de engelen, goed gemaakt. Dat lees je herhaaldelijk in de eerste hoofdstukken van Genesis. En als de Heere nu zijn schepping en schepselen gelijk na hun val vernietigd had, dan zou Hij daarmee eigenlijk verklaard hebben dat Hij het verkeerd heeft gedaan. Dat Hij, omdat Zijn scheppingswerk niet deugde, helemaal opnieuw moest beginnen. Maar... goed blijft goed, en als het verkeerd gaat, ligt dat niet aan Hem, maar aan die schepselen. En dus moeten zij er voor boeten. Gode zij dank is er in Christus weer redding mogelijk voor gevallen zondaren en zal God bovendien straks heel Zijn schepping weer volmaakt en zuiver terugkrijgen.

In de tweede plaats onderstreept de straf die God geeft aan de engelen, maar ook aan mensen die zich niet bekeren, dat zij geen marionetten, geen robots zijn, maar volop verantwoordelijk voor hun eigen daden. Dat die straf voor duivel en mens eeuwig duurt, onderstreept hoe ernstig God de zonde neemt, maar vooral hoe noodzakelijk het is om ons behoud in Christus te zoeken en te vinden.

Ik hoop dat het door wat ik hier geschreven heb wat duidelijker is geworden waarom de Heere de gevallen engelen niet heeft gedood.

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

 • Geboortedatum:
  07-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Heerde
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

duivelgeloofsopvoeding
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb wat vragen aan de hand van twee zaken in Numeri 5. In de eerste paar verzen wordt uitgelegd dat er mensen afgezon...
geen reacties
30-06-2016
Ik heb een vraag over de hemelvaart. Wat zou de reden kunnen zijn dat niet alle evangelisten hun evangelie afsluiten met...
geen reacties
30-06-2011
Jullie komen altijd allemaal op de Jijdaar-avonden en zo, maar het leven van de meeste mensen lijkt niet naar een bekeer...
13 reacties
30-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering