Ons land

Ds. K. van den Geest / 1 reactie

10-06-2015, 12:27

Vraag

Is het bijbels om van “ons” land te spreken? In de Bijbel kom je wel tegen dat de Heere een land geeft om het erfelijk te bezitten. Maar kunnen wij bijvoorbeeld over Nederland praten als “ons” land? Want in principe is alles toch van God en zijn wij enkel maar tijdelijke bewoners?

Antwoord

Hierbij mijn (korte) antwoord op deze mooie vraag. De uitdrukking “ons land” is voor een christen inderdaad dubbelzinnig. In het Oude Testament zie je dat ieder een eigen erfdeel ontvangt. Het land is van God, de stammen krijgen het in bruikleen. Eigen land was voor de Israëliet heilig, juist ook omdat men geloofde dat het land Gods eigendom was.

Na Pinksteren leeft de kerk van Jezus Christus in allerlei landen, over heel de wereld. De Bijbel noemt ons mensen met een burgerschap in de hemel (Filipp. 3:20). Christenen kunnen dus op aarde nooit nationalisten zijn! Je bent als christen iemand met een dubbel paspoort.

Je bent Nederlander en in het dagelijks spraakgebruik spreek je dan ook gewoon van Nederland als “ons land.” En op zich is daar niets mis mee, als je maar altijd bedenkt dat ons burgerschap in de hemel daar bovenuit stijgt. Je bent dus tegelijk en ten diepste nog veel meer burger van Gods rijk! Op weg naar de ware toekomst, de stad met de ware fundamenten (Hebr. 11)!
 
Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

 • Geboortedatum:
  12-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Alphen aan den Rijn
 • Status:
  Actief
1 reactie
handelingen2_21
18-06-2015 / 15:00
dag
meer taalkundig dan theologische kwestie lijkt me. 'onze' hoeft niet op bezit te slaan. Je hebt het toch ook over 'onze ouders', 'onze kerk' etc.

Wees een beetje nuchter, dat hoort ook bij christen zijn!

Terug in de tijd

Ik heb een vraag voor iemand  uit de Ger. Gem. of HHK. Al jaren werk ik een paar uur per week in de zorg (daarnaast heb ...
5 reacties
13-06-2019
Ik heb een vraag over een moedervlek. Ik hoorde pas iemand zeggen dat je als je veel moedervlekken hebt, je dan meer kan...
4 reacties
10-06-2011
Staat er in de Bijbel een oproep/bevel van God dat de Joden uit ballingschap terug moesten keren naar Israël? Over de Jo...
geen reacties
10-06-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering