Ons land

Ds. K. van den Geest / 1 reactie

10-06-2015, 12:27

Vraag

Is het bijbels om van “ons” land te spreken? In de Bijbel kom je wel tegen dat de Heere een land geeft om het erfelijk te bezitten. Maar kunnen wij bijvoorbeeld over Nederland praten als “ons” land? Want in principe is alles toch van God en zijn wij enkel maar tijdelijke bewoners?

Antwoord

Hierbij mijn (korte) antwoord op deze mooie vraag. De uitdrukking “ons land” is voor een christen inderdaad dubbelzinnig. In het Oude Testament zie je dat ieder een eigen erfdeel ontvangt. Het land is van God, de stammen krijgen het in bruikleen. Eigen land was voor de Israëliet heilig, juist ook omdat men geloofde dat het land Gods eigendom was.

Na Pinksteren leeft de kerk van Jezus Christus in allerlei landen, over heel de wereld. De Bijbel noemt ons mensen met een burgerschap in de hemel (Filipp. 3:20). Christenen kunnen dus op aarde nooit nationalisten zijn! Je bent als christen iemand met een dubbel paspoort.

Je bent Nederlander en in het dagelijks spraakgebruik spreek je dan ook gewoon van Nederland als “ons land.” En op zich is daar niets mis mee, als je maar altijd bedenkt dat ons burgerschap in de hemel daar bovenuit stijgt. Je bent dus tegelijk en ten diepste nog veel meer burger van Gods rijk! Op weg naar de ware toekomst, de stad met de ware fundamenten (Hebr. 11)!
 
Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

 • Geboortedatum:
  12-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Alphen aan den Rijn
 • Status:
  Actief
1 reactie
handelingen2_21
18-06-2015 / 15:00
dag
meer taalkundig dan theologische kwestie lijkt me. 'onze' hoeft niet op bezit te slaan. Je hebt het toch ook over 'onze ouders', 'onze kerk' etc.

Wees een beetje nuchter, dat hoort ook bij christen zijn!

Terug in de tijd

Hoe kan een mens eigenlijk verschijnen voor God? Hij is zo hoogverheven en wij zulke nietige mensjes!? Nog een vraag, al...
geen reacties
10-06-2006
Ik vraag me af of de leer in de Gereformeerde Gemeenten niet te smal is. En dan bedoel ik vooral het aanbod van genade. ...
geen reacties
10-06-2006
Aan ds. A. Goedvree. In een dienst van u zag ik dat u met het stil gebed voor de dienst op uw knieën voor de kansel ging...
geen reacties
10-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering