Juist in deze tijd loop ik met de vraag rond: Zal de Heilige Geest ook nog een k...

Ds. M. Pronk / geen reacties

10-06-2006, 00:00

Vraag

Juist in deze tijd loop ik met de vraag rond: Zal de Heilige Geest ook nog een keer zeggen “het is volbracht”?

Antwoord

Dat zou wel heel vreemd zijn als ook de Heilige Geest zou zeggen: ”Het is volbracht”. Deze woorden hebben eens en voor altijd geklonken op Golgotha uit de mond van Christus. Wanneer de Heilige Geest dat ook nog een keer zou moeten zeggen, zou dat het tekort van het werk van Christus aangeven. En dat mogen we niet zeggen, laat staan denken. Christus heeft in de weg van de vernedering volkomen genoeg gedaan en de volle zaligheid verworven. ”Door één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden.” Wanneer we nadenken over het heil komen we bij de HEERE, de Drieenige God. De zaligheid is uit de Vader en door de Zoon en in de Heilige Geest. Wanneer we spreken over de Vader denken we aan zijn verkiezende liefde. Hij is de bron en oorzaak van onze zaligheid. Uit zijn eeuwige liefde heeft Hij zijn Zoon gezonden als de borg en middelaar. Uit Hem komt de Christus voort. De Heere Jezus heeft de zaligheid verworven. De Heilige Geest doet ons eruit leven. Hij neemt intrek in het hart en verlicht het verstand en doet ons uit het Woord leven. Hij dompelt een zondaar als het ware in het Woord onder en zo leer ik dat ik een zondaar ben. De Heilige Geest neemt een zondaar bij de hand om hem naar Christus te leiden. Hij is immers gekomen om Christus te verheelrijken. Bij de Vader denken we aan de verkiezing en bij de Zoon aan de verzoening en bij de Heilige Geest aan de verzegeling.

Nee, de Heilige Geest zal nooit uitroepen: ”Het is volbracht.” Dat heeft Christus eens aan het kruis gedaan. ”Ik heb het doel bereikt. De volkomen verzoening is tot stand gebracht.” De Heilige Geest leert een zondaar door het geloof uit de verzoenende arbeid van Christus leven. Christus is na zijn hemelvaart gezeten aan de rechterhand van de Vader. Vandaar verricht Hij zijn kerkvergaderend werk. Hij doet dat door Woord en Geest. In zijn handen liggen zowel de verwerving als de toepassing van de zaligheid. Eens zal de laatste zijn toegebracht. Dan is ook deze arbeid voltooid. Misschien is het dat je daaraan denkt. Alsof nadat de laatste is toegebracht de Heilige Geest zal zeggen dat het volbracht is. Maar daar is geen bijbelse grond voor. Immers ligt de vergadering van de kerk in handen van Christus. Hij doet zijn kerkvergaderend werk in de hemel en daartoe heeft Hij de Geest uitgestort. Wel lezen we in het boek Openbaring: ”Het is geschied.” Zie daarvoor Openbaring 21, 6. In dat laatste bijbelboek gaat het om de dingen die haast geschieden moeten. God volvoert zijn raad tussen de hemelvaart van Christus en de wederkomst. Dat wordt verhaald in drie parallelle reeksen in het laatste bijbelboek. Eens zal het klinken dat het alles gebeurd is. Dan daalt het nieuwe Jeruzalem neder van God uit de hemel. En breekt ten volle Gods koninkrijk aan.

Mag jij uit genade door het geloof leven uit het volbrachte werk van Christus?
 
Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

 • Geboortedatum:
  10-03-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  KralingseVeer
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Pronk is 19 juni 2016 overleden. 
  Beluister hier de rouwdienst.

  Website: www.uithetoverjordaanse.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag voor iemand  uit de Ger. Gem. of HHK. Al jaren werk ik een paar uur per week in de zorg (daarnaast heb ...
5 reacties
13-06-2019
Ik ben een preek van Thomas Boston aan het lezen. Daarin zegt hij bijvoorbeeld wel een keer dat het genadeverbond is opg...
geen reacties
10-06-2008
Ik heb vraag over Richard Baxter voor u. Er wordt van deze puritein gezegd dat hij op een aantal punten wat afwijkt van ...
geen reacties
11-06-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering