Ziel van kindje in wording

Ds. A. van der Zwan / geen reacties

10-12-2005, 00:00

Vraag

Wij willen graag weten vanaf welk moment een "kindje in wording" een ziel heeft. Dit naar aanleiding van een miskraam in de familie.

Antwoord

Er zijn voorzover ik weet geen bijbelteksten te vinden die rechtstreeks op deze vraag een antwoord geven. Wel zijn er verschillende teksten, met name in de Psalmen, die erop wijzen dat je ook vóór de geboorte met een mens te maken hebt en niet met "iets-wat-misschien-ooit-een-mens-worden-zal". Ik denk aan verschillende woorden uit Ps. 139, die ook vaak op een geboortekaartje te lezen staan. En als ik Ps. 51:7 lees, spreekt David daar over het ontvangen worden in de schoot van zijn moeder, waarbij hij belijdt dat hij toen al zondaar was voor God.

In het algemeen kun je stellen dat alle christelijke wetenschappers en ethici (theologen die zich bezighouden met de leer van goed en kwaad) vanaf het moment dat de eicel bevrucht wordt, van een mens spreken, die vanaf dat moment compleet is, ook met een onsterfelijke ziel. Prof. Douma zegt in zijn Medische Ethiek: "De vrucht is een mens-in-ontwikkeling en daarom beschermwaardig." Dat is ook de reden waarom we als christenen abortus afwijzen.

Als zo'n "mens-in-ontwikkeling" om een bepaalde reden sterft en er een miskraam plaatsvindt is dat een heel ingrijpend gebeuren. Ingrijpend en tegelijkertijd door veel mensen onderschat, zodat er een tijdje geleden een boekje over deze problematiek geschreven is onder de titel: "Het onbegrepen verdriet." In dit verdriet geeft Gods Woord overigens wel ruimte voor troost en uitzicht. Wie met dit verdriet voor Gods aangezicht mag worstelen met Zijn beloften, ook wat betreft het heil van vroeggestorven (zelfs in de moederschoot overleden) kinderen, mag zich vertroost weten door wat de Dordtse Leerregels op grond van de Bijbel belijden: "Nademaal wij van den wil Gods uit Zijn Woord moeten oordelen, hetwelk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in hetwelk zij met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de Godzalige ouders niet twijfelen aan de Verkiezing en zaligheid van hun kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt."

Ds. A. van der Zwan

Ds. A. van der Zwan

Ds. A. van der Zwan

 • Geboortedatum:
  27-02-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht-Centrum
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

jonggestorven kinderenziel
geen reacties

Terug in de tijd

Ik denk dat ik zwanger ben, maar de testen geven aan van niet. Sinds deze maand doet mijn buik heel raar en de dokter de...
4 reacties
10-12-2012
Voor en tijdens mijn menstruatieperiode ben ik vaak heel prikkelbaar en kan weinig hebben (van die logische verschijnsel...
4 reacties
10-12-2009
In Efeze 6:2-3 staat: "Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), Opdat het u welga, en [dat...
4 reacties
10-12-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering