Gemeenschap met Christus

Ds. C. Harinck / geen reacties

16-01-2015, 10:16

Vraag

Aan een dominee van Ger. Gem. Als iemand spreekt van gemeenschap met Christus te hebben, dus de liefde van Christus te mogen ervaren zoals in Hooglied, is dat dan al vanaf het uur van de wedergeboorte of heeft dat met opwas te maken? Of kun je echt van Gods verborgen omgang spreken pas wanneer je toeneemt in het geschonken geloof en wanneer je meer zekerheid hebt ontvangen?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Hoe kan er gemeenschap zijn tussen Christus in de hemel en de zondaar op aarde? Hier moeten we beducht zijn voor allerlei fantasieën van mensen. Gemeenschap wijst op nabijheid. De Bijbel spreekt over de éénheid tussen Christus en Zijn gemeente als de relatie tussen man en vrouw, herder en schapen, hoofd en lichaam. Deze vereniging komt van Christus’ zijde tot stand door de Heilige Geest en van de zijde van de zondaar door het geloof. Het is een vereniging, die ook wordt ervaren. Dan spreekt de Schrift over gemeenschap. Het is opmerkelijk dat het daarin veel meer gaat over de gemeenschap van de Heilige Geest dan over de gemeenschap met de Vader en de Zoon. Dit komt omdat de Heilige Geest die gemeenschap werkt. Hij doet deze gemeenschap met Christus ervaren onder de prediking, aan de Avondmaalstafel en in het verborgen gebed. Het is de grote verborgenheid van een leven met God.
 
Nu merk ik aan je vraag, dat je dit benadert vanuit een bepaald schema. Je wilt het op een rijtje hebben. Maar zo werkt dit niet. Het hoort bij de kennis van en ontmoeting met Jezus. De gemeenschap met Christus wordt ervaren als de zondaar in de beleving van zijn zondeschuld en boetvaardigheid Jezus ontmoet onder het Woord, onder het Sacrament, al lezend thuis en vooral in de binnenkamer. De liefdesrelatie met Jezus rust op geloofskennis van Christus, maar toch vooral in een ontmoeting en overdenking van Hem, wat Jezus tot onze redding heeft gedaan en en wie Hij voor een arm, verslagen zondaar wil zijn. Je kunt natuurlijk geen gemeenschap van geloof, hoop en liefde met Christus ervaren als je Hem niet kent. Het is echter veel meer verbonden met een leven van gebed, geloof en meditatie dan met gevorderd zijn in geloof en zekerheid.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

geloofszekerheidstappenplan
geen reacties

Terug in de tijd

Momenteel zit ik niet lekker in mijn vel. Ik werk in de zorg. Hierdoor heb ik ook wisselende diensten. Met name met dagd...
geen reacties
17-01-2019
Vroeger vond ik een jongen erg leuk. Deze kreeg verkering met een bekende van mij. Ik ben verder gegaan en baalde er e...
1 reactie
16-01-2017
Wat is de Heilige Geest precies? Je geweten, of zo?
geen reacties
16-01-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering