Psalmen voor nu

Ds. H. Polinder / geen reacties

16-01-2006, 00:00

Vraag

Een tijdje geleden heb ik de cd “Psalmen voor nu” gekocht. Ik vraag me af: kan deze muziek? Qua muziekstijl bijvoorbeeld gebruikt men piano, drum, violen gitaren en noem maar op, dat vind ik zelf wel kunnen. Maar wat moet ik denken over deze teksten? Voorbeeld eerste gedeelte psalm 9: “Uit het diepst van mijn hart wil ik zingen, Heer van alles wat u hebt gedaan, want mijn vijand, wit van schrik, struikelde, smolt voor uw blik, HEER, want u bent opgestaan, deed de rechterstoga aan en zo heeft u mij recht gedaan.” Als ik de tekst vergelijk met de bijbel klopt het aardig, maar mag dat ook met zulke bewoordingen als “rechterstoga”, etc.?

Antwoord

Je stelt een vraag over “Psalmen voor nu”. Je geeft aan dat je vooral vragen hebt bij de tekst van de psalmen. Toch zou ik ook met je na willen denken over de muziekstijl. Het is natuurlijk niet zo dat je psalmen alleen maar met een orgel kunt zingen. Maar als ik lees dat men een drum gebruikt om de psalmen te zingen, komt toch de vraag naar boven: Past deze stijl bij de eerbied die God van ons vraagt wanneer wij tot Hem naderen. Laten we niet vergeten dat psalmen in de Schrift staan als liederen van gebed en verootmoediging voor Gods aangezicht. Vele psalmen zijn psalmen waarin de Heere groot gemaakt en aanbeden wordt. Kun je dan muziekstijlen gaan gebruiken die toch in de buurt komen van de stijl van de wereld? Kun je een christelijke boodschap in een wereldse verpakking vertolken? Want inhoud en stijl hangen met elkaar samen. Als je werkelijk geraakt bent door de inhoud van de psalmen, zal dat ook tot uitdrukking komen in de manier waarop je de psalmen zingt en vertolkt. De Heilige Geest werkt eerbied en ontzag. Dan kun je toch niet de stijl van de wereld overnemen om de psalmen te zingen.

Wat de tekst betreft, is het een hele eigentijdse weergave van de tekst van de psalmen. Daar hoeft op zichzelf genomen geen bezwaar tegen te zijn, als de tekst ook maar echt weergeeft wat er in de psalmen staat en de tekst niet platvloers wordt. Je geeft zelf het voorbeeld van Psalm 9 waar gesproken wordt over een rechterstoga. Inderdaad heb ik een beetje moeite met deze manier van spreken, omdat de onberijmde psalm daar geen aanleiding toe geeft. Ook in onze berijming van 1773 wordt het anders verwoord. God zit op de troon als de Rechter der gerechtigheid. Naar mijn gedachte komt niet ten volle tot uitdrukking in deze nieuwe versie dat God niet alleen maar een rechterstoga aantrekt, maar dat God de Rechter is die macht heeft om het vonnis over de vijanden te vellen.

Ik heb nog even naar een paar andere psalmen gekeken. In Psalm 147 is bijvoorbeeld niet tot uitdrukking gebracht dat om gebrokenen van hart gaat. Daarmee is een wezenlijk element weggelaten. Het gaat maar niet om gebroken mensen, maar zondaren die verbroken zijn van hart omdat ze tegen God gezondigd hebben en door Gods genade ook genezen worden. Het woord “zachtmoedigen” is vervangen door “zachte mensen”. Daar ligt nogal een behoorlijk betekenisverschil tussen en de diepgang die het bijbelse woord zachtmoedigheid heeft is totaal weg. Goddelozen worden slechteriken en dat  is ook niet wat de bijbel met goddelozen bedoelt. In Psalm 23 is het dal van de schaduwen des doods verdwenen en is het dal alleen nog diep. Onze berijming geeft aan dat het gaat om een dal waarin ook doodsgevaar is. Ook wordt er gezongen: “ik durf u te volgen”. Wat een oppervlakkige weergave van: “Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om Zijns Naams wil”. De nadruk is hier verlegd van God die Zijn kinderen leidt naar de gelovige die zegt dat hij durft te volgen. Ook is het spoor der gerechtigheid totaal verdwenen.

Kortom, ook bij de tekst zijn nogal wat vragen te stellen en moet je jezelf de vraag stellen op grond van de Schrift zelf of deze psalmen te gebruiken zijn als berijming om God te loven en tot Hem te bidden.

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

 • Geboortedatum:
  07-07-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

gospelmuziek
geen reacties

Terug in de tijd

Onlangs had ik een vraag gesteld over lichtflitsen voor mijn ogen. Nu ben ik erachter gekomen dat ik zwanger ben (nog pr...
2 reacties
17-01-2017
Aan iemand van de Ger. Gem. Ik ben een jongeman van begin 20. Regelmatig kijk ik terug op mijn leven. En dan vraag ik me...
31 reacties
16-01-2012
In Genesis 6:3 staat: "Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees...
4 reacties
16-01-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering