Sekte van Maasbach

Ds. H. Veldhuizen / 20 reacties

29-12-2014, 14:08

Vraag

Mijn dochter gaat naar de sekte van Maasbach en is verloofd met een jongen die daar ook naartoe gaat. Volgend jaar gaan ze trouwen, wanneer weten wij niet. Alles gaat buiten ons om. Zojuist is mijn dochter van net 21 samen met haar verloofde bij ons geweest om afscheid te nemen. Zij heeft haar huissleutel ingeleverd en gezegd dat ze ons nooit meer kan zien of spreken. Alle contact heeft zij dus verbroken, haar kamer is leeg. Dit deelde ze ons mee. De tranen stroomden over haar wangen, zo ongelukkig zag ze eruit. Dit heeft zij moeten doen in opdracht van David Maasbach. Onder de mom van: dit is Gods wil en Zijn stem is hierin leidend. Ze is helemaal gebrainwasht. Ze moest gelijk vertrekken. Ze is daar gaan wonen. We weten niet wie de huur betaalt, of ze verzekerd is... Alle telefoonnummers zijn geblokkeerd. Wat moet ik doen? Ik ben zelf christen. Hoe ga je hiermee om?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Heel verdrietig wat je schrijft. Je dochter gaat, schrijf je, naar de sekte van Maasbach en is verloofd met een jongen die daar ook naar toe gaat. Ze is net 21 jaar en nu is ze met haar verloofde afscheid komen nemen met de mededeling dat alle contacten verbroken worden en ze jullie nooit meer kan zien of spreken. Ze heeft de huissleutel ingeleverd en haar kamer is leeg. Ze gaan trouwen, maar jullie weten niet wanneer. En dat alles, schrijf je, in opdracht van David Maasbach die verkondigt dat dit Gods wil is. Jullie weten niet waar ze is en waar ze gaan wonen, alle telefoonnummers zijn geblokkeerd, enz.

Beste vriend(in), dat is niet alleen verdrietig, maar het is zelfs nauwelijks voor te stellen dat zoiets in ons land gebeurt. En dat onder het mom van het Evangelie. Terwijl het regelrecht met het Evangelie tegenspraak is. Ik weet wel: bij zulke praktijken zijn teksten uit de Bijbel aan te halen, zoals bijv. de woorden van Jezus: “Wie vader of moeder liefheeft boven Mij is Mij niet waard” (Matt.10:37). Maar daar wordt niet de dochter (of zoon) opgeroepen te breken met de ouders, maar daar doelt Jezus op de radicale keus voor Hem, als ouders zich daar met hand en tand tegen verzetten. Jezus roept nergens op alle contacten met de ouders of familie te verbreken, of het zou moeten zijn als men in een extreem moslimland of dictatoriaal geregeerd land zou leven en contact met de ouders en familie vanwege gevaar van leven niet meer mogelijk zou zijn. Maar dat is bij jullie niet het geval. De Bijbel houdt ons voor onze naaste lief te hebben als onszelf, zelfs als die naaste vijandig zou zijn, en dat geldt zéker de liefde tot onze ‘eerste naasten’, onze ouders (Efeze 6:1-3).
 
Nu is je vraag wat je moet doen en hoe je hier mee moet omgaan. Beste vriend(in), dat is heel erg moeilijk. Zou je dochter minderjarig zijn dan zou er door de politie ingegrepen kunnen worden. Maar 21 jaar betekent dat het de ‘vrije keus’ (zij het gebrainwasht, zoals je terecht schrijft) van je dochter is. Laat ik proberen een paar dingen aan te reiken.
 
Ik denk dat het niet juist is je teveel zorgen te maken wie de huur van je dochter betaalt en of ze verzekerd is, e.d. Misschien is het juist goed als ze daarin vastloopt en gaat inzien wat ze eigenlijk gedaan heeft en aan het doen is. Maar dan komt het niet van jullie kant, maar vanuit haar zelf. Ook denk ik dat het niet goed is om haar op allerlei geforceerde manieren proberen terug te krijgen (stel dat dat al mogelijk zou zijn). De weg terug moet bij haar vandaan komen. Weet je waar ik aan denk? Misschien is dat wel eens bij je opgekomen: aan de verloren zoon (Lukas 15:11v). Hij komt, helemaal vastgelopen bij de varkens, zelf tot inkeer en keert terug. En dan, beste vriend(in), je weet het: zijn vader staat op de uitkijk. Je hoort geen verwijten e.d., maar een liefdevolle ontvangst, de beste kleren aan, een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. Wat ik daarmee bedoel: probeer een liefdevolle, wachtende en vooral biddende moeder/vader te zijn, die niet met verwijten komt.

Misschien heb je wel eens verwijten gemaakt en zijn er harde woorden gevallen. Dat is heel begrijpelijk, want vader/moeder zijn is niet altijd gemakkelijk, zéker niet in zo’n situatie als bij jullie. Maar je dochter kan beter terugdenken aan een liefdevolle moeder/vader dan aan een verwijten-makende ouder. Ik zet in gedachten een dikke streep onder de woorden: een biddende moeder/vader. Jullie kunnen je dochter niet terugbrengen. Maar God is machtig om in het hart van je dochter en haar verloofde of echtgenoot te werken, zodat ze tot andere inzichten komen. En met andere inzichten bedoel ik vooral: dat ze de Heere Jezus als hun Heiland leren nodig te hebben en leren Hem te volgen, zowel in het liefhebben van de ouders, als in het gaan in de weg van al Gods geboden. 

Overigens lees ik in je vraag, als ik me niet vergis, een kleine opening. Je schrijft dat, toen je dochter met haar verloofde kwam zeggen dat ze alle contacten kwamen verbreken, dat de tranen over haar wangen stroomden, zo ongelukkig zag ze er uit. Misschien dat ze van die tranen ‘niet meer loskomt’ en terug gaat verlangen naar thuis, naar wat ze van haar ouders meekreeg (ook al zijn jullie niet volmaakt), naar de kerk en de gemeente waar ze met haar ouders heenging, naar haar vriendinnen, enz. Ik kan alleen maar zeggen: bid daar om, beste vriend(in), dagelijks. Je hebt vast wel eens gehoord van de moeder van Augustinus (hij leefde rond 400 na Chr.). Hij was op allerlei manieren op het verkeerde pad. Maar zijn moeder bad hartstochtelijk voor hem. Een oude bisschop zei tegen die moeder: “Een kind van zoveel gebed en tranen kan niet verloren gaan.” En: Augustinus kwam tot bekering en werd een bekende kerkvader. Geweldig als je dochter kan denken: ik heb ouders, die voor mij baden en bidden. Ook al moet ze van dat bidden nu niet veel hebben. Maar toch...!

Beste vriend(in), ik hoop dat ik je wat geholpen heb. Van harte sterkte, zéker de komende dagen als je met veel zorg en verdriet het nieuwe jaar in kijkt.            

Ds. H. Veldhuizen

Lees ook: Is David Maasbach een sekteleider?

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

evangelischsekte
20 reacties
DianavanDijk
29-12-2014 / 15:12
Er wordt wel erg makkelijk een etiket van sekte gegeven... Omdat mensen anders in het geloof staan wil dat nog niet zeggen dat het een sekte is. Maar ik snap het wel, want door het een sekte te noemen kan heel makkelijk de beschuldiging daar neer gelegd worden. Maar kan haar leefomgeving haar niet benauwd hebben? Haar belemmerd hebben in het echt en oprecht een relatie hebben met God? Zo maar even wat vragen want ik weet hoe het in de zwaardere kerken is, het barst daar van de ongeschreven regels en wetten, althans ze staan niet in de Bijbel, waardoor er geen weg is voor die liefdevolle relatie met de Vader. Kan het zo zijn dat ze zelf afstand wilde maar bang was voor de druk dat ze daarom heeft gezegd dat ze het moest van Maasbach? Dit verhaal kan twee kanten hebben, besef dat heel goed! Ik snap dat de ouders het vreselijk vinden, dat ze intens verdriet hebben, maar geef acht met je antwoorden! Veroordeel anderen niet zonder alles te weten en dan nog...is het oordelen aan ons?
Buitenman
29-12-2014 / 16:27
Beste mevrouw Van Dijk, ik denk dat u in dit geval geen gelijk hebt. Er zullen zeker wel (eens) situaties zijn waarop uw schets van toepassing is, in meerdere of mindere mate, maar in dit geval lijkt David Maasbach toch inderdaad de baas te zijn van een enge sekte. Op de website www.maasbachsekte.wordpress.com, blijkbaar in de lucht gebracht door critici of mensen die evenals de vraagstelster getroffen waren door verlies van naasten aan deze groepering, vond ik de volgende tekst van recente datum:
"David Maasbach blijft maar doorgaan met zijn aanvallen op het lichaam van Christus. Als een briesende leeuw stort hij zich op Gods kinderen. Wat hij daarmee wil bereiken? Zijn eigen macht veilig stellen? Zoveel mogelijk families uit elkaar scheuren? Mensen pijn doen in een poging ze hun geloof te laten verliezen? Maar de meeste slachtoffers van de familie Maasbach nemen 1 advies van David ter harte: “Verlies nooit je geloof“!
In de afgelopen dagen kwamen de berichten binnen op deze site dat David een aanval heeft gedaan op twee families. Hij droeg een jong meisje op om te vertrekken uit haar ouderlijk huis en het contact met haar moeder te verbreken. Ze is verloofd met Rachid van Heijningen, bandlid bij Maasbach. Hij heeft al eerder verklaard, “als ik voor David moet breken met mijn moeder dan doe ik dat gelijk”. Nu is het blijkbaar zover. David wil de bandleden helemaal onder zijn controle hebben zodat er niet weer één vertrekt, net als de gitarist. Wij kunnen alvast vertellen dat Rachid wel precies doet wat David wilt, maar dat geldt niet voor alle bandleden."
John61
29-12-2014 / 17:26
David Maasbach gaat er vanuit een rechtreeks lijntje met de Heere God te hebben. Kritiek op hem stelt hij gelijk met ongehoorzaamheid aan de Heere God. Kenmerk van een sekte pur sang. Hele enge man, die misbruik maakt van mensen die niet zo stevig in hun schoenen staan. Ik hoop dat Maasbach tot inkeer komt, anders krijgt hij het op de jongste dag zwaar voor zijn kiezen.
RW63
29-12-2014 / 21:25
Het is waar wat ds. Veldhuizen zegt: "God is machtig om in de harten van uw dochter en verloofde te werken". Vraag aan de mensen om jullie heen en in de kerk of men wil bidden voor uw dochter en verloofde, zodat ze mogen gaan inzien dat ze op de verkeerde weg zijn. Heel veel sterkte gewenst! Mijn gebed zal er één van de velen zijn.
dushi-yiu
31-12-2014 / 13:56
Diana van Dijk, nee met zo'n liefdeloze reaktie daar hebben we hier wat aan? Last van oud zeer uit u verleden mevrouw?
anina
13-01-2015 / 19:38
Heel veel sterkte Agu,
Ik volg het verhaal rond Maasbach al een tijdje en vind het heel zorgelijk.
Het is een echte sekte geworden. Vooral de beelden van de samenkomst, die geplaatst zijn op maasbachsekte.worldpress zijn schokkend. Zoveel manipulatie , heel eng.

Ook hier wordt voor jullie gebeden!!!!!
ERIK51
26-04-2016 / 10:21
Tja ik was ooit zoals men nu tegenwoordig zegt een refo en toch ben ik het niet, ik volg geen kerk of stroming ik volg de Here Jezus.
Maasbach ken ik en vind het niet terecht om het een stempel sekte mee te geven. Wel is het zo als een voorganger zich niet meer terecht laat wijzen en dat geldt voor alle voorgangers refo of niet je dan moet oppassen, want de Here Jezus is het hoofd van de gemeente en niet een voorganger, hij is aangesteld en geroepen door God, zo niet laten zij zich dan nog wel corrigeren door de Heilige Geest? Een kind die zo'n heftige keuze maakt is voor ouders een drama, maar God wijst niemand af, nooit. Hij heeft geleden aan het kruis, heeft zijn leven gegeven voor ons. Ik kom in een morgenstond gemeente in Scheveningen en onze gemeente streef naar hou vast aan het woord zonder toevoegingen of kleurstoffen daarmee bedoel ik water bij de wijn doen. We zijn geënt in de boom Israël en die levenssappen zijn voor ons belangrijk. Jezus is onze hogepriester zoals melchizedek. Dus uw dochter gaat naar Maasbach oké, wat u als moeder kunt doen is haar iedere dag opdragen in uw gebeden en ik geloof en ben er stellig in, de Geest haar veel laat herinneren van vroeger, bid om honger in haar hart, een honger naar Jezus willen leren kennen, houd de deur open en laat haar weten dat zij van harte welkom is. Ook zij moet ontdekken dat het niet gaat om Maasbach maar om de bron van al het leven en dat is Jezus. Zij heeft zich nog niet bekeerd omdat zij teksten uit het verband haalt en nog niet weet en de kennis heeft waar het daadwerkelijk omgaat. Het gaat niet om je ouders te verlaten dat wil God niet, waar het wel omgaat is, wil je MIJ Jezus volgen maar niet om op deze wijze je ouders in de steek te laten. Ik hoop zo voor u dat God uw kind thuis brengt, zij is niet verloren maar zoekende en dan maak je ook fouten. U schreef dat zij huilde, dan neem ik aan dat de keuze die zij heeft gemaakt niet geheel uit haar zelf voort komt en zij verblind is en dat er leugens op haar worden afgevuurd.
Ze is altijd in onze gemeente welkom waar het gaat om het evangelie en niet een voorganger , we zijn niet perfect maar hebben het verlangen naar een diepere relatie met Jezus.
pindas83
26-04-2016 / 12:16
@erik51

Heeft het zin een 2 jaar oude vraag te gaan behandelen?
Trouwens geënt zijn in de boom Israel schiet denk ik niet op. Beter in Christus, maar dat terzijde.
ERIK51
27-04-2016 / 01:00
Pindakaas het maakt mij niets uit of het twee jaar geleden is. Het verhaal herken ik en ken de club Maasbach. In oprechtheid gereageerd. Dus zodoende.
pindas83
27-04-2016 / 03:49
Denk je dat deze specifieke situatie nog actueel is!
Het is mosterd na de maaltijd denigrErik51
katlheen
27-04-2016 / 11:30
Wellicht niet meer heel actueel in gegeven situatie. Dat Maasbach een sekte leider is, dat lijkt me nog steeds evident actueel.
ERIK51
27-04-2016 / 16:40
Dankjewel Katlheen,ik heb gewoon in oprechtheid gereageerd en om dan gelijk neer gesabeld te worden ,maar goed. En het is niet alleen Maasbach hoor maar ook in de charismatische wereld gebeuren er dingen die niets meer met de bijbel te maken hebben. Ik geloof een ding, niet wij houden God vast, maar God houdt ons vast ook in het geval van dit meisje.
katlheen
27-04-2016 / 20:01
@Erik51: los van het feit of jij nu in oprechtheid een reactie geeft of niet, die club van Maasbach heeft genoeg kenmerken van een sekte. Dat heeft niets met het al dan niet neersabelen van jou te maken.
cheridan
11-06-2016 / 02:19
Beste Erik51,
Het is zeer zeker nog actueel, en bedankt voor je bemoediging.
Blijf bidden.
Mathilda
12-06-2016 / 02:40
Pindakaas, het is zeer zeker de moeite waard om dit weer naar boven te halen. Ik ken vele ouders die hebben moeten breken met hun kinderen en klein kinderen, is dit van God?
Zelf Regina Maasbach heeft moeten breken met haar moeder en Fam. en vele anderen.
Ik spreek uit ervaring, ook ik mis mijn kind dagelijks.
Lees Maasklacht, maar.
Maar boven al , God is bij Machte en ik Geloof in Wonderen en dat Jezus Christus dezelfde is Ook vandaag. Bid met ons mee, dat de kinderen herenigd zullen worden met hun ouders.
En David zal inzien en zijn Fam. dat het niet Gods wil is.
Gods Zegen.
Omega
19-06-2016 / 21:43
Een 'charismatische' clash tussen Zijlstra en Maasbach. Goed waarschuwing om deze kringen te mijden.

https://maasklacht.wordpress.com/2016/04/16/geheime-tape-johan-maasbach-vs-jan-zijlstra-uit-1992-online-verschenen/comment-page-1/
katlheen
20-06-2016 / 12:49
Een evangelisatie club naar jezelf noemen is voor mij al per definitie een reden om er ver vandaan te blijven. Verder is het een en al geliktheid en worden er naar mijn smaak iets te veel producten aangeboden in de webshop....
cheridan
02-07-2016 / 03:56
http://www.ad.nl/den-haag/de-onverbiddelijke-leer-van-tv-dominee-david-

De onverbiddelijke leer van tv-dominee David Maasbach


Op SBS 6 predikt hij iedere zondag liefde en genade. Maar tegen de mensen in zijn kerk slaat tv-dominee David Maasbach een heel andere toon aan.
Om bij de Happy Family van deze tv-dominee te horen, moesten leden met hun eigen familie breken zie de correspedent
Timo_
02-07-2016 / 09:48
Net als Cheridan las ik vandaag een artikel over deze groep: http://decorrespondent.us6.list-manage1.com/track/click?u=8afce7db3efb3457925a48c26&id=a01e3d06ef&e=9b6995a443.

Ik hoop dat de Heere het contact tussen vraagsteller en zijn dochter mag herstellen.
ERIK51
02-07-2016 / 13:00
Lieve mensen het moet ons niet verbazen dat dit gebeurt, het wordt in de bijbel ook aangegeven dat deze kerken er komen. Ook tv predikers als Maasbach of joyce Meijer zijn nog enkele op Nederlandse bodem die komen als wolven in schaapsklederen, dit om te stelen en te roven ( je geloof en vertrouwen in Gods genade van eeuwige redding voor een ieder die belijdt en gelooft dat JEZUS DE GEZALFDE ZOON VAN GOD IS EN HEER ) want alle dingen zijn door Hem geschapen Jezus is God, God werd zichtbaar in de mens Jezus,en juist daarom zou het ons juist niet moeten verbazen.
Wel kunnen wij bidden dat het woord zuiver blijft, waar wij wel ons zorgen om moeten maken is en even naar mij zelf te kijken en wat ik ( jij ) er mee doe. De bijbel roept de ware gelovige ( jij en ik ) op zich te bekeren in Jezus naam, wat in houdt dat wij Jezus moeten volgen geen kerk of instituut of zogenaamde predikers als Maasbach. Waar gaat het nu om in de bijbel is het volgende. Wij heidenen zijn geroepen door genade en God onze Vader vraagt van ons GELOOF (staat voor vertrouwen) dat Hij alle dingen in zijn handen heeft ook sektes en dergelijke misleiding. Wist je dat het oordeel bij ons christenen begint bij de kerk, daar zal God het kaf eerst verwijderen en het koren de ware gelovigen verzamelen. Dat wil zeggen lees je bijbel en bid dat de Heilige Geest je de gave van trouw zal schenken, trouw in gebed en bijbellezen en onderscheidt in deze dingen maar ook geloof dit mag je vragen je bent namelijk zijn kind en zou God je hemelse Vader je dan niet willen verhoren als jij het vraagt in geloof, natuurlijk doet Hij dat , Hij is je Vader. God houdt jou vast, jij hoeft Hem niet vast te houden , Hij zal jou nooit laten vallen of loslaten ( wij laten God los met alle gevolgen ), wij zouden meer naar Jezus moeten kijken en meer op Hem gaan lijken, Maasbach is bij God bekend en wij kunnen voor Maasbach bidden dat hij zich bekeerd in Jezus in naam. Zo zie ik het en ik denk en bid dat jullie er ook zo naar durven te kijken, jou en mijn behoudenis is louter uit geloof en genade en niet uit je goede daden of werken of hoe vaak je naar de kerk gaat, daar hangt het niet vanaf. En dat is wat Maasbach doet, hij laat door misbruik van het woord de mensen denken dat als zij de familie niet los laten,dan kom je er niet, dan blijf je aan hun vloek verbonden.... Ja je moet los komen van je verleden ook die van je familie, maar God vraagt nooit aan jou om Hen te verlaten tenzij zij daar zelf voor kiezen, God vraagt niet van jou om hen te verlaten NOOIT, want ook voor hen is er redding en genade en ook voor je familie is Jezus gestorven aan het kruis.. Dit is een van de vele tactieken die de boze gebruikt, manupilatie en mind controle of zoiets. Dit gaan wij vaker en in extremere vormen meemaken beste mensen en het zal moeilijker worden om de waarheid te onderscheiden van het ware woord wat ons is gegeven. Wees niet bang God houdt jou vast, jij echter volgt Hem door Geloof en wetende dat je genade is geschonken door het eenmalige offer voor al je zonden van het verleden,heden en toekomst alles is je vergeven, God ziet jou in de volmaakte liefde van zijn Zoon Jezus de gezalfde. Wij mogen in bewogenheid bidden voor Maasbach dat hij zich bekeert voor het te laat is. Vraag, Geloof je dit op grond van de bijbel. Dan kun je in bewogenheid voor hen bidden en God vragen dat Hij Maasbach zijn ogen opent.

Gods rijke liefde toegewenst en in Hem voor eeuwige verbonden.

Terug in de tijd

Het lijkt mij erg fijn als ds. A.T. Huijser van de Gereformeerde Gemeenten zijn medewerking aan deze site zou verlenen. ...
geen reacties
30-12-2016
Mijn vraag is of ik in de Bijbel teksten kan vinden, waarin God aangeeft hoe Hij wil dat ouders hun kinderen opvoeden?
10 reacties
29-12-2011
Degene die mij misbruikt heeft, beweert een christen te zijn. Maar ik moet er niet aan denken om hem in de hemel tegen t...
5 reacties
29-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering