Een mishagen hebben aan jezelf vanwege de zonden

Ds. H. Polinder / Geen reacties

16-07-2004, 00:00

Vraag

Wat houdt “een mishagen hebben aan jezelf vanwege de zonden” in?


Antwoord

Een mishagen hebben aan jezelf is een uitdrukking die we enkele keren tegen komen in onze belijdenisgeschriften en formulieren die opgesteld zijn in de tijd van de Reformatie. In antwoord 81 van de Catechismus wordt gesproken over het een mishagen aan jezelf hebben vanwege je zonden. Het is heel belangrijk om te zien dat het mishagen zich richt op de zonden. We moeten goed zien dat het bijbelse mishagen nog niet hetzelfde is als een soort minderwaardigheidscomplex of een negatief zelfbeeld hebben. Daar kunnen allerlei andere oorzaken voor zijn waardoor iemand zich waardeloos voelt. In bijbels licht mogen we ook zeggen dat we ook naar onszelf mogen kijken als schepsel van God en we op een gezonde manier dankbaar mogen zijn voor wat God ons gegeven heeft. We mogen er zijn voor Gods aangezicht, want Hij heeft ons geschapen en we zijn uit Zijn hand voortgekomen.

Een  mishagen hebben is geen gevoel van onbehagen dat je als mens te kort te schiet en tegenover God en anderen het altijd verkeerd doet, zodat je eigenlijk het gevoel hebt: ik kan er maar beter niet zijn.  Een mishagen aan jezelf vanwege je zonden is dat je door de Heilige Geest je zonden ziet, waardoor je ziet dat je dat je niet aan je bestemming beantwoord zoals het God het bedoeld heeft. We zijn geschapen om Hem te loven en te prijzen. Jezelf mishagen is bedroefd zijn vanwege je zonden, je zondige aard, waartegen je leven lang te strijden hebt. Kenmerk van dit mishagen is geen wanhoop waar een mens niet meer uitkomt, maar een vluchten tot God in Christus, Die zondaren Zijn genade wil bewijzen. De Heilige Geest werkt alitjd op Christus aan, je wanhoopt aan jezelf, maar je gaat nooit wanhopen aan Christus, omdat de Heilige Geest Hem gaat verheerlijken in je hart.

In het leven van een kind van God is het zo net als Paulus in Romeinen 7, dat de zonde je verootmoedigt en een levenslange strijd geeft, maar het is niet zonder uitzicht, omdat God eenmaal de volkomen verlossing van de zonde geeft.

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

 • Geboortedatum:
  07-07-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Inactief
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik zou graag een reactie krijgen van iemand uit de Ger. Gem. Ik zit met de volgende vraag: Vroeger zocht ik God, maar tegenwoordig doe ik dat niet meer, ik wil niet meer. Ik heb veel meegemaakt. Mijn ...
Geen reacties
16-07-2012
Als ik een heftige emotie voel, ga ik niet huilen. Mijn lichaam verkrampt en het zet zich om in pijn. Hoe kan dit?
Geen reacties
16-07-2014
Ik heb weleens gehoord over Jan Zijlstra. Hij zegt dat mensen via gebedsgenezing genezen kunnen worden, maar ik dacht dat dat niet meer in onze tijd is. Klopt dat?
Geen reacties
16-07-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering