Brood met kleine- of hoofdletter

Herziene Statenvertaling / geen reacties

13-11-2014, 08:11

Vraag

In Johannes 6:34 staat "Heere, geef ons altijd dit Brood." In de SV staat Brood met een hoofdletter. In de HSV staat het met een kleine letter. "Heere, geef ons altijd dat brood." Welk B(b)rood wordt hier bedoeld?

Antwoord

Er is geen verschil tussen de betekenis van Joh 6:34 in de SV en de HSV. Hierbij moeten we ons realiseren dat in de oorspronkelijke editie van de SV, het woord “brood” eveneens met een kleine letter geschreven stond. Pas in recentere edities is de hoofdletter ingevoerd. Zie het plaatje hieronder.De herzieners hebben het gebruik van de hoofdletters heroverwogen en in bepaalde gevallen teruggedraaid. Als het om een naam gaat, zoals in de uitdrukking “Brood des levens”, gebruikt de HSV wel degelijk een hoofdletter. In vers 34 wordt “brood” echter niet zozeer als naam gebruikt, maar als een verwijzing naar geestelijk brood. Ten diepste verwijst dat natuurlijk naar de Heere Jezus, zoals ook de Kanttekeningen duidelijk maken. Maar de Statenvertalers vonden een hoofdletter hier kennelijk niet nodig en de herzieners zijn dat met hen eens.

Hartelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief
geen reacties

Terug in de tijd

In hoeverre geldt het dat je een kind van rond de 40 los moet laten als je merkt dat hij schulden maakt? Het is en blijf...
2 reacties
13-11-2009
Mag je scheiden als er geen sprake is van daadwerkelijk overspel? Jezus zegt dat zo wie een vrouw aanziet om haar te beg...
21 reacties
13-11-2009
Ik lieg veel en ook veel te vaak. Ik probeer steeds er van af te komen, maar het lukt me gewoon niet. En dan bedoel ik n...
geen reacties
14-11-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering