Brood met kleine- of hoofdletter

Herziene Statenvertaling / geen reacties

13-11-2014, 08:11

Vraag

In Johannes 6:34 staat "Heere, geef ons altijd dit Brood." In de SV staat Brood met een hoofdletter. In de HSV staat het met een kleine letter. "Heere, geef ons altijd dat brood." Welk B(b)rood wordt hier bedoeld?

Antwoord

Er is geen verschil tussen de betekenis van Joh 6:34 in de SV en de HSV. Hierbij moeten we ons realiseren dat in de oorspronkelijke editie van de SV, het woord “brood” eveneens met een kleine letter geschreven stond. Pas in recentere edities is de hoofdletter ingevoerd. Zie het plaatje hieronder.De herzieners hebben het gebruik van de hoofdletters heroverwogen en in bepaalde gevallen teruggedraaid. Als het om een naam gaat, zoals in de uitdrukking “Brood des levens”, gebruikt de HSV wel degelijk een hoofdletter. In vers 34 wordt “brood” echter niet zozeer als naam gebruikt, maar als een verwijzing naar geestelijk brood. Ten diepste verwijst dat natuurlijk naar de Heere Jezus, zoals ook de Kanttekeningen duidelijk maken. Maar de Statenvertalers vonden een hoofdletter hier kennelijk niet nodig en de herzieners zijn dat met hen eens.

Hartelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte ds. J. van het Goor. Ik lees uw antwoord op de vraag wie aan het Avondmaal mag (19-09-04). Degenen die hun zalig...
geen reacties
13-11-2006
Ik heb een aantal vragen t.a.v. zwangerschapsafbrekingen bij afwijkingen van het ongeboren kind. Ik ben al een aantal ja...
geen reacties
13-11-2007
Ik ben een meisje van 19 jaar, doe opleiding mbo-v, ben nu derdejaars. Ik heb een vrij druk leven, soms met stress, maar...
geen reacties
13-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering