Vragen over Genesis

prof. dr. M.J. Paul / 5 reacties

24-10-2014, 09:16

Vraag

Ik heb een paar vragen over het christelijk geloof. Ik ben zelf christelijk opgevoed, maar zet nu mijn vraagtekens bij het christelijke geloof. Graag stel ik u een paar vragen m.b.t. evolutie. ?Als eerste: in welke volgorde is volgens u de aarde geschapen? Volgens Gen. 1 worden eerst de planten geschapen en daarna de mens. Volgens Gen. 2 wordt eerst de mens geschapen, daarna de planten. Een wezenlijk verschil lijkt me, als dit de basis moet zijn waarop het geloof gebaseerd wordt. Hoe verklaart u dit verschil in de Bijbel? ?Mijn tweede vraag gaat over de dood. Stel dat de zeven scheppingsperioden kloppen. Hoe kan het dan dat er fossielen worden gevonden van dieren die miljoenen jaren uit zijn? Van mensen worden alleen recente schedels gevonden (156.000 en 160.000 jaar oud). De dood kwam immers na de zondeval, volgens de Bijbel? Ten slotte, als het scheppingsverhaal klopt en elk diersoort is apart geschapen, dan is er weinig (tot geen) genetische variatie in de groep. Hoe kan er dan een sterke populatie uit groeien?


Antwoord

Beste vraagsteller,

De eerste vraag gaat over de relatie tussen Genesis 1 en 2. Zoals de vraag geformuleerd is, staat er inderdaad een tegenstrijdigheid in de volgorde. Maar het is niet zo erg waarschijnlijk dat de auteur van Genesis in zijn zorgvuldig opgebouwde boek dit over het hoofd gezien heeft of zo bedoeld heeft. Genesis 1 is de algemene beschrijving en Genesis 2 ‘zoomt in’ op de schepping van de mens. Het tweede hoofdstuk veronderstelt het eerste.
In 2:5-7 staan zinnen die beschrijven wat er nog niet is (nog geen veldgewas en nog geen regen), om vervolgens aan te geven wat God doet. De beschrijving richt zich op elementen die verder in Genesis 2 en 3 nodig zijn. Er is dus thematische reden voor de beschrijving; die biedt geen chronologische informatie, want die is reeds gegeven in hoofdstuk 1 en wordt nu bekend verondersteld. Er is hier onderscheid tussen de open, niet gecultiveerde vlakte, het veld, waar dieren kunnen grazen, en de akker, het land waarop landbouw mogelijk is op basis van irrigatie en menselijke inspanning.

De uitleggers die (m.i. ten onrechte) uitgaan van twee afzonderlijke scheppingstradities zien in 2:5 een tegenspraak met 1:11-12; daar zou het gewas er al wel zijn en in dit vers nog niet. Diverse vertalingen geven aan dat God de mens schiep toen de planten er nog niet waren. In de volgende vertaling is die tegenspraak er niet: ‘(5) Toen er nog geen veldgewas op de aarde was, en geen akkergewas opgekomen was [dus voor de derde dag], omdat de HEERE God het nog niet had laten regenen op de aarde, en er geen mensen waren om de akker te bebouwen, (6) toen stegen stromen op uit de aarde en drenkten de hele oppervlakte van de aarde [zodat de vegetatie kon opkomen], (7) en de HEERE God vormde de mens, stof van de aardbodem, en blies in zijn neus levensadem, en de mens werd tot een levend wezen.’ Op deze wijze vormt vers 7 een vervolg op de zesde scheppingsdag en is er geen chronologische tegenspraak.?

De tweede vraag betreft de komst van de dood in de wereld. In de vraag staan enige getallen die een exacte datering veronderstellen. Op grond van de bestudering van de dateringsmethoden en de onderlinge verschillen die tussen die methoden bestaan, lijkt het mij goed om daar een vraagteken bij te plaatsen. De zondeval, de klimaatveranderingen en de zondvloed kunnen grote invloed gehad hebben op de uitkomst van de metingen, omdat die onze huidige situatie veronderstellen. Voor meer informatie verwijs ik naar het RATE-onderzoek.

De derde vraag gaat over de schepping van de soorten en de genetische variatie. Hier hangt veel af van de omschrijving ‘soort’. Het Hebreeuwse begrip valt niet samen met de definitie die bij ons in de biologie gehanteerd wordt. Bovendien is ook bij beperktere groepen altijd genetische variatie aanwezig. Zeker wanneer het Bijbelse model gehanteerd wordt dat er ‘verwording’ of ‘degeneratie’ opgetreden is in de loop der eeuwen (denk aan de afname van de leeftijden van de mensen) is het geen probleem om aan te nemen dat de oorspronkelijke soorten een grote mate van genetische variatie kenden. Ook de huidige biologie neemt bijvoorbeeld aan dat allerlei hedendaagse soorten paarden gemeenschappelijke voorouders hebben.

Tot slot nog een algemene overweging. Bij elk soort geloof en ongeloof kunnen vragen gesteld worden. Op zich is het prima om naar antwoorden te zoeken, maar wij mensen zijn zo beperkt dat er nooit op alle vragen een duidelijk antwoord te vinden is. De grootste geleerden hebben aangegeven hoe weinig zij in feite weten. Paulus schrijft aan dat wij door een spiegel in een raadsel zien en slechts ‘ten dele’ kennen. Hij ziet uit naar de toekomst dat hij bij God zal zijn en dan veel meer zal begrijpen. In de tussentijd? Hij weet dat God hem kent, en dat is belangrijker dan het kennen van alle antwoorden op de huidige vragen (1 Kor. 13:12).

Ik neem aan dat de vraagtekens bij het christelijke geloof verder gaan dan de gestelde vragen. De basisvraag is: hoe kunnen wij zekerheid krijgen over dit geloof? Om dat doel te bereiken is vooral een houding van overgave en vertrouwen van belang, evenals het gebed om leiding door Gods Geest. ‘Zie of er bij mij een schadelijke (verkeerde) is en leid mij op de eeuwige weg’ (Ps. 139:24).

M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oegstgeest
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

evolutietheorieGenesisschepping
5 reacties
Ryle
24-10-2014 / 13:00
Beste,
Ik reageer omdat ik zelf in de zelfde situatie heb gezeten. (sorry voor mijn slordige NL, ik typ dit even vlug) Ik ging me steeds meer verdiepen in boeken over schepping en evolutie en kwam met steeds grotere vraagtekens.
Tot dat ik het volgende tegen kwam, dat helemaal niet zo zeer over over evolutie vs schepping ging, maar zo duidelijk naar voren liet komen dat God bestaat.
Ik zou je zeer willen aanbevelen het boekje van Isobel Kuhn, de hoge weg. Is een klein boekje, en beschrijft haar weg hoe ze van (overtuigd) atheïst, nu geloofd in God. Een boekje dat op een hele andere manier Godsbewijs aantoont dan 'al de andere boeken' die over dit onderwerp gaan! Ik verzeker je, het zal je zeer zeker helpen.
Het tweede wat ik wil zeggen is, dat in de wetenschap er geen gelovige mensen zijn. Ik denk aan verschillende (toonaangevende!) profesoren in NL, op het gebied van biologie en chemie, die overtuigd gelovig zijn!
het derde, de volgende lezingen van M.J. Paul hebben mij enorm geholpen, en kon er niet meer omheen om te wel te geloven in God. Het is een lezing over de realiteit van occultisme!
http://www.heartcrymedia.nl/mp3/jongerenavonden/deel6/bevrijding_van%20_occultisme.mp3

http://www.heartcrymedia.nl/mp3/jongerenavonden/deel6/vragenbehandeling_occultisme_dr_paul.mp3

Ik weet waar je in zit, heel lastig, en heb nog diverse tips voor je. Je mag me altijd mailen op el_rhode@hotmail.com
Groet! van een jongen van 25
Lord_Mcgold
24-10-2014 / 15:19
Ook ik heb in die situatie gezeten. Zelf ben ik uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat evolutie en genesis verenigbaar zijn. Theïstisch evolutionisme heet dat . Daar zijn ook allerlei argumenten aan te geven.

Als je daar meer over wilt weten verwijs ik je graag door naar het boek "Gevormd uit Sterrenstof" van Rene Fransen. Die leest makkelijk en behandeld voor de leek allerlei problemen en vraagtekens rondom dit onderwerp (inclusief het RATE project waar prof Paul het over heeft). Ook al hoef je het niet met hem eens te zijn, het is een aanrader voor als je je met dit onderwerp bezit houdt!
mortlach
27-10-2014 / 09:14
Omdat het RATE-project wordt genoemd, eventjes wat achtergrond daarover. Dat project is uitgevoerd en betaald door Jonge-Aardecreationisten en had als doel de leeftijd van de Aarde te berekenen. Dat antwoord stond van te voren vast op ongeveer 10.000 jaar, uiteraard - je vraagt je af waarom dat onderzoek dan nog uberhaupt nodig was.

Het grote probleem was verval van radioactieve elementen. Dat verval genereert warmte, een hele hoop warmte. En straling. We weten vrij goed in welk tempo dat proces voor verschillende elementen gebeurt, de zogenaamde halfwaardetijden. En op basis van die gegevens komen reguliere wetenschappers uit op leeftijden van 4,5 miljard jaar. Dat is dus een probleem.

Om het allemaal in 10.000 jaar te proppen, moet dat verval dus heel veel sneller zijn gegaan op een gegeven moment in de geschiedenis voor de zondvloed. Waarom? Geen idee. Maar dat betekent dus dat de warmte allemaal tegelijkertijd is vrijgekomen. En denk er dan aan dat het om een verschil gaat van factor 1 miljard.

Dit geven de mensen van RATE zelf in hun onderzoek toe. En de conclusie is dan ook - parafrase uit het onderzoeksrapport: "Er is overtuigend bewijs voor ten minste 500 miljoen jaar radioactief verval, maar uit de Bijbel weten we dat de aarde pas 10.000 jaar oud is. Dus is de aarde pas 10.000 jaar oud en dat probleem met het verval lossen we hopelijk later wel op."

Zoals zo vaak leveren dit soort onderzoeken vaak meer problemen op dan ze oplossen. Hoe overleefde Noach de straling, bijvoorbeeld, (een loden ark, wellicht?)

Natuurlijk is het goed dat er - eindelijk - ook door Jongeaardecreationisten onderzoek wordt gedaan. Jammer alleen dat dat feit alleen gebruikt wordt als argument, in plaats van de INHOUD van het onderzoek. Wat je gelooft, moet je uiteindelijk helemaal zelf weten. Maar als je met het RATE-project komt aanzetten, is het wel goed te weten waar je je dan precies mee inlaat.
Omega
27-10-2014 / 16:36
Heb je een url voor dat citaat van RATE @Mortlach? Een beetje domme uitspraak namelijk, aangezien er slechts weinig creationisten zijn die geloven dat de aarde slechts 10.000 jaar oud is. Ze geloven wel dat de schepping plm. 10.000 geleden heeft plaatsgevonden. Een wezenlijk verschil.
mortlach
28-10-2014 / 10:09
http://www.asa3.org/ASA/education/origins/rate-ri.htm

en ook uit hun eigen mond:

http://www.icr.org/article/rate-review-unresolved-problems/

En ja, ik verwar creationisten nog wel eens met JongeAardecreationisten die dus wel letterlijk geloven dat het totale universum 10.000 jaar oud is.

Terug in de tijd

Hoe moet ik aankijken tegen kinderwens, grote gezinnen en de maatschappelijke problematiek zoals dat de wereld overbevolkt raakt en uitgeput?
Geen reacties
24-10-2015
Wij zijn twee vriendinnen van 14 jaar. We hebben een hele tijd ge-sms’t met een jongen van 22 die niet gelooft en ergens onderin Nederland woonde. Zijn, en ook onze, smsjes gingen erg ver. Hij zei hee...
Geen reacties
24-10-2005
Hoe passen de hoofdstukken 6, 7 en 8 van de Romeinenbrief in elkaar? En op welke wijze kan/moet dit in het leven van de gelovige beoefend worden? Wat is de relatie met bijvoorbeeld Hebr. 10-12? Waar i...
Geen reacties
24-10-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering