Joodse feesten houden

Ds. A. Jonker / 2 reacties

21-10-2014, 09:32

Vraag

Waarom worden bij ons niet de bijbelse joodse feesten gehouden? En ook de tijdslijnen niet? Ook dat heeft de Heere niet voor niets in de Bijbel laten zetten. Nu bedoel ik niet dat we precies moeten weten wanneer alles precies uitkomt met data, maar de Heere heeft duidelijk een bedoeling met deze tijdlijnen: een dag als duizend jaar bijvoorbeeld moeten we letterlijk verstaan. Dat wordt in het boek Wake Up van Arno Lamm bijzonder duidelijk uitgelegd. De eerste christenen hebben die feesten, zoals Lamm zegt, afgeschaft, wat echt niet bijbels is. Het was voor mij werkelijk een openbaring om dit boek te lezen.


Antwoord

Als het gaat om de bijbelse (joodse) feesten, dan vieren wij die voor een bepaald deel niet omdat wij niet meer op dezelfde wijze bijvoorbeeld een oogstfeest vieren. Tevens is het de vraag of de feesten die God aan Israël gaf, na kruis en opstanding ook door de heiden-christenen gevierd moeten worden. Hierbij aangehaald worden: “Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel”  (Hand.15:28, 29).

Anderzijds kunnen we de bijbelse feesten voor een deel wel vieren. Het duidelijkst zien we dat bij Joden die Jezus als de Messias belijden. Zij vieren Pesach en denken niet alleen aan de uittocht uit Egypte, maar ook aan de bevrijding door Jezus Christus.  Wij als christenen uit de heidenen kunnen dat op Goede Vrijdag en Pasen ook doen.

Het wekenfeest (shavu’ot) is een oogstfeest en herinnert aan de wetgeving op de Sinaï. Christenen uit de joden en uit de heidenen kunnen zich verblijden in de uitstorting van de Heilige Geest Die Gods geboden in het hart schrijft:  “Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn” (Jeremia 31:33).

Grote Verzoendag mogen we als christenen uit de heidenen ook verbinden met Goede Vrijdag, toen de Heere Jezus het ene offer tot verzoening van de zonden gebracht heeft op Golgotha.

Loofhuttenfeest vieren christenen uit de volken niet. Of moet ik zeggen “nog niet”? Zal dat niet het grote feest bij de Wederkomst van Christus zijn? Overigens kunnen we op de dankdag voor gewas en arbeid ook heel goed denken aan het Loofhuttenfeest.

Helaas is het zo dat in de eerste eeuw er een scheiding gekomen is tussen de Messiasbelijdende Joden en de christenen uit de heidenen. Wanneer we als christelijke gemeente een band krijgen met Messiasbelijdende Joden, zullen we ook een beter zicht krijgen op de Bijbelse feesten.

Ds. A. Jonker

Lees meer artikelen over:

(Messiasbelijdende) JodenIsrael
Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
116 artikelen
Ds. A. Jonker

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
2 reacties
Bruin
22-10-2014 / 00:56
Beste...

Wij noemen het joodse feesten, maar dat zijn het volgens "Drie reizen in het jaar zult gij Mij feest houden. (?Exodus? ?23?:?14? SV1750)" niet. Het zijn mijn feesten zegt de Heere God. Wel aan het volk van Israel opgedragen , in die tijd was dat het volk waar God mee communiceerde.
Er is veel over te lezen in het oude testament, en het zijn schaduw feesten, die er nog steeds toe doen. Op diverse plaatsen kun je lezen dat het eeuwige inzetingen zijn, en dat heidenen erbij werden betrokken.

Deze feesten hebben ons veel te zeggen neem alleen het pesach feest maar als voorbeeld wat voor 100% heen wijst naar Het lam, onze Heere Jezus Christus.

Praktisch misschien wat lastig voor ons, maar wel aan te bevelen.
Zegen en groet.
evantorisch
22-10-2014 / 08:14
In de bijbel staat zowel dat dat het de feesten van de Heer zijn als dat het Joodse feesten zijn.
Ik denk daarom dat het de feesten van de Heer voor de Joden zijn:
Joh 5:1 Na dezen was een feest der Joden, en Jezus ging op naar Jeruzalem.
Joh. 7:2 En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest was aanstaande.

Terug in de tijd

Ik vraag me af wat je het beste kunt doen als je zelf moeite hebt met dansen, en uitgenodigd bent op een bruiloft waar 's avonds gedanst wordt. Ik denk dat een groot deel van mijn gevoel dat het fout ...
Geen reacties
21-10-2006
Help!! Ik (vrouw) heb een lieve vriendin in korte tijd best intens leren kennen. Wij zijn beiden getrouwd met een man, maar nu blijkt ze seksuele gevoelens voor mij te hebben. Ik ben heel blij dat ze ...
1 reactie
21-10-2020
Aan ds. Harinck. In de Bijbel lees ik steeds dat ik moet geloven en dan zalig zal zijn. Ik moet geloven, vertrouwen dat de Heere Jezus mijn zonden vergeven heeft. Dan ben ik rechtvaardig voor God. Maa...
Geen reacties
21-10-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering