Werkzaam in Gods rijk en nog een kindje

Ds. J. Westerink / 2 reacties

09-07-2009, 19:07

Vraag

Wij hebben twee kinderen en wikken en wegen al heel lang over een derde. Niet dat we een derde kunnen maken, maar tegenhouden kunnen we het wel en dat doen we nog steeds. Ons dilemma is: we willen heel graag werkzaam zijn in het koninkrijk van God. Mijn man wil theologie gaan studeren, in de plaatselijke gemeente zijn we heel actief en we dromen ervan ooit nog iets te gaan doen op een zendings- of evangelisatiepost. We zitten echter wel zo in elkaar dat we niet grenzeloos flexibel zijn. Sommige mensen lijken alles tegelijk te kunnen. Zo zijn wij niet. Nu zijn we bang dat een derde kind ons zal belemmeren in het werk in Gods rijk en er is zoveel nood. Er zijn zoveel christenen druk met hun gezin en/of hun carrière. Wij hébben momenteel de mogelijkheden om ons in te zetten voor Gods koninkrijk, maar als we een derde kindje mogen ontvangen, zullen we keuzes moeten maken. Het gaat hier ons dus niet om geld of carrière.

Antwoord

Beste mensen,
 
Laat ik mogen beginnen met te zeggen dat de vraag die jullie aan mij stellen en de manier waarop jullie dat doen, bij mij heel veel sympathie voor jullie oproept. Jullie hebben het verlangen om de Heere te dienen en dat te doen op de plaats en de wijze die Hij goed voor jullie vindt en waar Hij jullie gebruiken wil. Daar kan ik alleen maar blij mee zijn en van binnen warm door worden. De Heere is het immers waard dat wij ons leven aan Hem wijden.

Maar dan jullie probleem. Enerzijds is het heel moeilijk om daarin een weg te wijzen. Het gaat immers over hele tere en persoonlijke dingen en ten diepste: "Wat wilt U dat wij doen zullen?" Anderzijds leggen jullie zelf mij het antwoord in de mond door te schrijven: "Als we een derde kindje mogen ontvangen, zullen we keuzes moeten maken". Terecht schrijven jullie over het ontvangen van een derde kind. Niet het "nemen" of "weigeren"ervan. Kinderen ontvangen we immers als een erfdeel van de Heere. Ik heb mensen gekend die niet trouwden met het oog op de roeping waarmee de Heere hen geroepen had. Trouwens, was Paulus ook niet zo iemand? Maar dan breng je een offer vanwege die roeping. Het kan ook zijn dat de Heere jullie juist met het oog op de uitbreiding en de komst van Zijn rijk meer kinderen wil geven: kinderen die een plaats krijgen in Zijn rijk; kinderen die misschien ook gebruikt worden later in de dienst van Zijn rijk.

Wanneer ik jullie vraag nog eens over lees, hoor ik wat jullie willen, waar jullie van dromen, waar jullie nood zien. Mijn vraag aan jullie zou zijn: ligt er een concrete roeping van de Heere, waardoor jullie zeggen: "Heere, wij zijn bereid, maar dat betekent wel dat wij niet meer kinderen moeten krijgen"? Of zou het ook zo kunnen zijn, dat jullie bereid zijn kinderen te ontvangen uit Gods hand, in het vertrouwen dat Hij Die roept, dan ook wel wegen zal banen en krachten en middelen zal geven. Begrijpen jullie wat ik bedoel? De eerste vraag die jullie moeten beantwoorden is: "Wat wil de Heere met ons leven?" Daarna komen de consequenties aan de orde en keuzen die jullie met het oog op die roeping  moeten maken.
Wanneer jullie hierover door zouden willen praten, ben ik altijd bereid.

Ik wens jullie inmiddels de wijsheid van de Heilige Geest toe.
 
Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

 • Geboortedatum:
  25-08-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk (Maranatha)
 • Status:
  Actief
2 reacties
Race406
11-07-2009 / 07:30
Deze vraag is een tijdje geleden ook al gesteld. Waren het antwoord/de reacties niet overtuigend genoeg, of is deze vraag per ongeluk uit het archief hier terechtgekomen?
Annah
14-07-2009 / 16:53
Veel sterkte toegewenst. Maak deze moeilijke keuze biddend. Als het Gods wil is dat jullie werkzaam zijn in Zijn koninkrijk, zal hij jullie ook ondersteunen dit aan te kunnen met een derde kindje. Misschien niet langs de makkelijkste weg, misschien niet langs de weg die jullie gedacht hebben, maar God zal Zijn raad uitvoeren. Bid hem om wijsheid!

Terug in de tijd

Ik ben mijn geloof kwijt. Het vuur, veel bepreekt in deze dagen, lijkt helemaal weg. In de kerk leeft 't wel weer een be...
4 reacties
09-07-2012
Graag willen wij onze kinderen bijbelse namen geven. Het gaat ons dan nadrukkelijk om de betekenis van de naam! Bij jong...
8 reacties
09-07-2014
Op gergeminfo.nl heb ik gelezen dat de kandidaten (welke ondertussen een beroep hebben aangenomen) binnenkort classicaal...
geen reacties
10-07-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering