Terugkeer naar de vaderlandse kerk

Ds. C. Harinck / 4 reacties

07-06-2014, 11:47

Vraag

Aan een Ger. Gem.-dominee. De ‘afgescheidenen’ zouden terugkeren naar de vaderlandse kerk indien deze terug zou keren naar haar wortels, zoals bijvoorbeeld verklaard is in de Acte van Afscheiding of Wederkeer. Ziet u de HHK als de voortzetting van onze vaderlandse (Hervormde) kerk? Zo ja; waarom keert de Gereformeerde Gemeente/uw plaatselijke gemeente/uzelf dan nog niet -zoals altijd verklaard is- terug naar deze vaderlandse kerk? Wat doet u aan het bestrijden van deze grote schuld aan de verdeeldheid van het lichaam van Christus onze Heer binnen de gereformeerde gezindte? Of laten we de duivel maar makkelijk zijn gang gaan, zonder er tegen te strijden?

Antwoord

Er is inderdaad in 1834 door de afgescheidenen een Acte van Wederkeer opgesteld. Ds. Ledeboer heeft lang aan deze Acte vastgehouden en geen nieuwe kerk willen stichten. Nu de HHK is ontstaan zou je kunnen denken dat de afgescheidenen niet langer van de oorspronkelijke Herv. kerk afgescheiden hoeven te zijn. Maar zo eenvoudig ligt het niet.

Ten eerste: is de HHK wel de voortzetting van de oude Herv. kerk of toch een ‘nieuwe’ kerk? Ten tweede: Is men wel helemaal teruggekeerd tot de principes van de oude Herv. Kerk. Ik denk aan het niet terugkeren tot de DKO. Verder moet je bedenken dat er toch verschillen zijn, ook in theologisch opzicht en opvattingen over het bevindelijke leven, die zo maar niet overbrugd kunnen worden.

Ik noem deze dingen om duidelijk te maken, dat opheffen van de scheiding niet zo gemakkelijk ligt als men denkt. Ik betreur de scheiding tussen broeders, die het eens zijn over de hoofdzaken van de christelijke leer zoals die voor ons land vastligt in de Drie Formulieren van Enigheid. Dat is het fundament voor éénwording.

Je vraagt wat de Ger. Gem. er aan doet? Er is een deputaatschap ingesteld dat over samenwerking en mogelijke vereniging met de HHK spreekt. Die besprekingen verlopen aan de éne kant goed, maar aan de andere kant heef ieder opvattingen die men niet prijs wil geven. Je hebt met mensen te maken. En wel met zondige en soms kortzichtige mensen.

Eenheid moet dan ook groeien en wel van onderaf. Nu proberen wij het van bovenaf. Maar van het grondvlak moet er herkenning komen en de schuld van de scheiding worden gevoeld. Het moet ook een éénheid worden, die op de waarheid is gefundeerd. Je ziet in de PKN dat je wel eenheid kunt creëren, zonder behoud van de waarheid. Maar dat is geen echte éénheid.

Ik denk dat we daar alleen om kunnen bidden. God kan alleen op een goede basis samenbrengen.De nood van de tijd zal het misschien tot stand brengen. We zullen elkaar voor de toekomst nog hard nodig hebben, denk ik. Intussen: Laten we elkaar zoeken en samenwerken waar het kan. Bidt om de vrede voor Jeruzalem. Wel moeten zij varen die haar beminnen.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
4 reacties
elisdewaard
07-06-2014 / 23:30
Mag ik u allen smeken om dit NIET al te veel te bevorderen? En wel om de volgende redenen niet"
1. Een eenwording maakt vaak meer stuk dan heel. We hebben dat gezien binnen de Afgescheiden kring (Gereformeerde Gemeenten, voortgezette Christelijk Gereformeerde Kerken, Oud Gereformeerde Gemeente, etc.) en binnen Hervormde kring. Ik ben van huis uit Nederlands Hervormd, en in mijn binnenste ook. Ik zit momenteel in de PKN, maar ik heb ook jaren in de HHK gekerkt. En je merkt dat 2004 toch nog een hele zere plek is. Er is een grote Protestantse Kerk bijgekomen, maar ook heel veel leed!
2. Eenwording moet groeien. Op de synode van 2004 was er slechts een meerderheid van 2 stemmen; het is natuurlijk belachelijk om zo'n belangrijk besluit te nemen met zo'n krappe meerderheid. Daarom moet dit eerst heel erg fors gaan groeien, totdat vrijwel iedereen aan beide zijden erin mee zou kunnen komen.
3. Er zijn forse theologische verschillen tussen de HHK en de GG. Het is niet voor niets dat de ene toch Hervormd heet, en de andere Gereformeerd (bevindelijk). Als het gaat om wedergeboorte, rol van de uitverkiezing en de mens en heiligmaking, moet daar echt een stevige theologische basis zijn.
4. Er heerst ook gewoon veel verzet tegen de gang van zaken, vaak wederzijds. Dat is wellicht fout, maar soms ook wel te begrijpen. Ikzelf sta niet zozeer negatief tegenover de GG, maar ik kan mij wel heel erg storen aan overdreven taalgebruik, met allerlei uithalen. Daar is geen enkele aanleiding toe, omdat de GG per definitie niet meer in een Grote Kerk kerkt (en langzaam praten nodig was voor de akoestiek). Maar goed, Hervormden zullen ook wel zo hun dingen hebben. Maar hiertoe zou het goed zijn om eens met catechisatie wat nader in te gaan op bijvoorbeeld verschillen in de liturgie

Uiteraard juich ik een eenheid die gebaseerd is op eenheid in theologie en leven, van harte toe! Christus heeft het ons bevolen, en wij moeten ook altijd daar voor willen strijden!
erishoop
08-06-2014 / 00:17
bovenstaande reactie van predikant is goed en geeft aan dat het een grote strijd is die men heeft met deze zaak, vooral een strijd van waakzaamheid, voorzichtigheid, liefde, vrede en gebed.want het is telkens 2 stapjes vooruit en 1 tje terug

wat e.d.w aangeeft is goed en het berust op veel gebeurde zaken uit het verleden,

maar toch even dit.

er is verschil tussen alles en iedereen.
het zijn treurige zaken rondom 1953, 1980, 2004 enz.
maar het had een reden en het moest geschieden en dat ten goede.

het verschil zal er altijd blijven, ook zelf tussen gemeente's en predikanten in 1 aards en twistend kerkverband.

helaas zijn er velen die op alle slakken zout leggen en vele splinters elders vinden maar eerst de balk voor ogen ontwijken,

scheuren doet treuren dat weet ik ook, maar het geeft ook onderwijs

dat onderwijs is dat men niet altijd terug moet kijken naar het verleden, na eigen fouten en andermans gebreken.

dat onderwijs is dat men toch ervaart in het heden dat men elkaar in deze tijd meer en meer nodig heeft, in een tijd dat de grote kerkjes meer en meer op de kleintjes gaan letten om ze ten hulpen te komen, in het grote tekort in de geestelijke arbeid voor het ganse volk en vaderland.

dat onderwijs is dat men diepst van binnen beseft dat men in het belang van de jongste generatie's, in het belang van de toekomst, en in het belang van volk en vaderland.
de handen in 1 moeten slaan om zo meer en meer op te kunnen komen voor alles wat christelijk is of als christen leeft.

daarom is het goed om het te bevorderen en niet tegen te werken,

wat zou het een GOD'S wonder zijn als er in 2014 of 2015 met dikke letters in de krant zou staan

GROTE FUSIE NEDERLANDSE KERKEN

dan haalt de kerk het journaal van 18 uur

GOD ALLEEN EEUWIG DE EER
MaKro
10-06-2014 / 20:28
Er zijn verschillen ja, maar tussen de meeste reformatorische kerken zijn dat zeker geen wezenlijke verschillen. Sterker nog, het is schandalig dat 'een verschil van inzicht over het bevindelijke leven' een reden i som gescheiden op te trekken. Ik stem in met de reactie van Erishoop over de fusie van de Nederlandse kerken. Ik bid erom, maar diep in m'n hart... verwacht ik het niet. Tot het moment, dat de bazuinen klinken en de Kerk echt één is.
wk156
14-06-2014 / 23:22
Ik denk dat de enige manier om alle ware christenen in één kerk te krijgen is als er vervolging komt.

Terug in de tijd

Ik heb nu ruim een half jaar verkering met een jongen van 19 jaar! We kunnen erg goed met elkaar opschieten en praten en...
geen reacties
07-06-2006
Ik heb sinds kort contact met een jongen die ik echt leuk vind. Ja, dat is leuk, maar toch ook weer moeilijk. We hebben ...
geen reacties
07-06-2006
Hoe komt het dat mensen, met name mannen en jongens uit de reformatorische richting, denken dat vrouwen/meisjes minder b...
geen reacties
07-06-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering