Vineyardgemeente

drs. W.H. Hoorn / 6 reacties

03-06-2014, 10:40

Vraag

Ik heb een vraag over een Vineyardgemeente in Kollummerzwaag waar wij wel heen willen gaan om lid te worden. Nu hebben zij deze belijdenis. Is dit voldoende bijbels om je er bij aan te sluiten?

Antwoord

Beste vragenstell(st)er,

De redenen waarom u het overweegt om u bij de Vineyardgemeente in Kollumerzwaag aan te sluiten zijn mij niet bekend. Tevens weet ondergetekende niet tot welke gemeente, of tot welk kerkgenootschap, u oorspronkelijk behoort, uit hoeveel leden uw gezin bestaat, en hoe zij hier persoonlijk tegenaan kijken, etc. U zult het daarom misschien wel kunnen begrijpen dat het dan niet echt makkelijk voor mij is om een bevredigend antwoord te kunnen geven op uw vraag.

Wanneer u echter serieus overweegt om toe te treden tot een (ander) kerkgenootschap kan ik u, in de eerste plaats, alleen maar adviseren om dit te doen in biddend opzien naar de HEERE en het van Hem te bidden, of Hij u daarin met Zijn Geest nog zou leiden en bijstaan, en hun belijdenis daarbij zelf ook te toetsen aan Gods Woord. En dan niet slechts hun belijdenis onder ogen te nemen en te overdenken, maar ook de manier waarop men binnen deze gemeente concreet vorm geeft aan hun christen-zijn; hun wandel dus. Want aan de vruchten herkent men de boom.

Dit houdt in, dat u misschien eerst eens een paar maanden in deze gemeente moet verkeren, en het dan ook met de rest van uw gezin hebt te overleggen, voordat u een definitieve beslissing neemt. En, wanneer u dat wilt doen, zou ik u ook aan willen raden om in een goede verstandhouding te scheiden van het eventuele kerkgenootschap en de gemeente waartoe u nu nog behoort.
 
Het is verder eigenlijk niet aan mij om een oordeel te gaan vellen over de belijdenis van een ander kerkgenootschap. Voor zover ondergetekende het echter kan beoordelen is deze gemeente er eentje van een charismatisch-evangelicale signatuur, met een bevindelijk-rechtzinnige inslag. Er zijn wel meer van dit soort gemeenten, waarbinnen men meer de nadruk legt op de subjectieve en emotionele beleving in de eredienst, in plaats van een appel te doen op het objectieve en verstandelijke element, dat in de prediking van de traditioneel gerichte kerkgenootschappen meer centraal staat.

Dit trekt vooral jongere mensen uit andere kerkgenootschappen aan en de vraag is hoe wij dit verschijnsel vanuit Gods Woord hebben te toetsen. In 1 Kor. 12 : 28 lezen wij:  “En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmaking, behulpsels, regeringen, menigerlei talen;” Hieruit blijkt dat de verkondiging van het Evangelie en de uitleg der Schriften, middels de apostolische en profetische bediening en door het werk van leraars, in ieder geval voorop heeft te staan. En daarna pas de krachten en de gaven. Dat is een bijbelse richtlijn, welke dus niet moet worden veronachtzaamd. Hoe het verder ook zij, met de nogal beperkte informatie die mij ter beschikking staat kan ondergetekende u dus niet veel anders adviseren dan:

1. De praktijk in de gemeente, en dus niet slechts haar belijdenis, in biddend opzien, toetsen aan Gods Woord.

2. Daar de tijd voor te nemen, die u denkt nodig te hebben.

3. De beslissing die u dan neemt ook terdege door te spreken met de rest van uw gezin.

4. In goede verstandhouding van uw eventuele oude kerkgenootschap te scheiden.

Hopelijk hebt u hier iets aan.

Vriendelijke groeten:
Kand. W. H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

 • Geboortedatum:
  30-01-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Dedemsvaart
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Niet beroepbare kandidaat

Tags in dit artikel:

evangelischkerkkeuzevineyard
6 reacties
Anoniem_89
04-06-2014 / 14:38
Bezoeken kan nooit kwaad lijkt mij.
Best een goed antwoord van deskundige.


Ik zou zeggen, ga er een keer heen en kijk hoe je het ervaart.

Toetst alles, en behoud het goede zeg ik altijd..
Jvslooten
04-06-2014 / 21:25
Let op: dit is geen grapje. http://www.vineyardkollumerzwaag.nl/main/content/view/14/9/
Anoniem_89
04-06-2014 / 21:43
@Jvslooten,

Mooi gevonden.
Ik wist het in 2007 al.
Nu merk ik ook wel aan de wereld, dat de klok weer een stuk later staat.
Jvslooten
04-06-2014 / 22:36
Uhm.. het lijkt me overduidelijk dat je zulke complottheorieën op geen enkele wijze serieus kan nemen..
John61
05-06-2014 / 09:44
@Jvslooten: ik ben geen aanhanger van complottheorieën (Anunaki, Bilderberg, Illuminati, e.d.), maar hetgeen jij naar verwijst over identificatie en betaalmiddelen neem ik wèl serieus. Ik denk dat de crisis nog niet voorbij, maar pas begonnen is. De verschillen tussen arm en rijk en het gevoel van onveiligheid worden steeds groter, wij hebben ons afhankelijk gemaakt van de ICT en dat wordt nog erger; niemand weet meer wie precies toegang tot welke gegevens heeft. In een speelfilm zei een dictator dat hij de macht kon grijpen omdat de mensen zich zo onveilig voelden dat ze hun privacy en keuzevrijheid (vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst) wilden opgeven om zich weer veilig te voelen. Nee, wat mij betreft geen fantasie, maar steeds meer werkelijkheid en in overeenstemming met de voorspellingen in Openbaringen.
Anoniem_89
05-06-2014 / 11:02
Ik open wel een topic, zodat we daar verder kunnen praten ;)
Ben het met John61 eens

Terug in de tijd

Ik ben een jongeman achter in de twintig. Ik vraag me sterk af hoe je nou echt Gods wil ervaart in het hebben van een re...
3 reacties
03-06-2015
Ik merk dat ik de laatste jaren steeds meer ga zien dat de genade 100 procent alleen buiten mij in Hem ligt. Het is net ...
geen reacties
03-06-2008
Hoe denkt u over 23 september 2017 in combinatie met Openbaring 12?
11 reacties
05-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering