Genezende Hindoes

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

10-04-2014, 12:31

Vraag

Ik hoorde laatst een verhaal van hindoes die zieke mensen echt konden genezen. Hoe is dit mogelijk? Ik las in de Bijbel het stukje dat Jezus een demon uitdrijft bij iemand die niet kan spreken (Lukas 11; kan ik daarvan zeggen dat hij gewoon ziek was?). De farizeeën zeggen vervolgens dat hij demonen uitdrijft door Beëlzebul, de overste van de demonen. Waarop Jezus zegt: "Als nu ook de satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe kan zijn rijk dan standhouden? Want u zegt dat Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf." Hij laat hier, als ik het goed heb, zien dat het niet logisch is als de duivel de duivel uit zou drijven. Nou geloof ik niet dat het hindoeïsme van God af komt, dus dan moet het van de duivel zijn. Ik geloof ook niet dat ziekte van God afkomt, dus dat moet ook van de duivel zijn. Nu zit ik met dezelfde vraag: kan de duivel de duivel uitdrijven? Ik heb wel eens gehoord dat de duivel de aap van God is, maar als Jezus zelf zegt dat het niet logisch is... Misschien klinkt het wel heel veroordelend tegenover de hindoes dat zij van de duivel zouden zijn. Dit bedoel ik echt niet zo, maar ik vind het lastig om ook bij andere godsdiensten wonderen te zien gebeuren. Ik ben heel benieuwd of jullie hier mij meer duidelijkheid over kunnen geven.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Satan kan veel wonderen nadoen die de Heiland en de apostelen deden. De Bijbel waarschuwt in Markus 13:22: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om -als het mogelijk zou zijn- ook de uitverkorenen te misleiden.” Het hoeft ons niet te verbazen dat tovenaars in Afrikaanse en Aziatische landen in sommige gevallen mensen kunnen genezen. Dat heeft alles te maken met de geestelijke (demonische) machten in hen.

Wij denken te gemakkelijk dat afgoden slechts van hout of steen zijn en dat andere godsdiensten bedrog zijn. Waarom gaan mensen dan zo gebukt onder de geestelijke heerschappij van hun goden? Achter die godsdiensten gaan geestelijke machten schuil en die dwingen de onderdanen tot gehoorzaamheid (vgl. 1 Kor. 10:20).

Wanneer Jezus een demon uitdrijft bij iemand die niet kan spreken, is dit geen geval van gewone ziekte, maar van een ziekte die een geestelijke oorzaak heeft. Vergelijk de vrouw die kromgegroeid is (voor ons een ‘gewone ziekte’) en in de synagoge komt, maar blijkbaar heeft satan deze vrouw 18 jaar gebonden (Luk. 13:11,16). Lukas is een arts en hij maakt onderscheid tussen gewone ziekten en ziekten die een demonische oorsprong hebben.

Misschien ken je het volgende boek: Nicky Cruz en Jamie Buckingham, “Ik zal nooit meer huilen”, Gideon te Hoornaar, 1969. 22e druk, 2009. In het eerste hoofdstuk vertelt Nicky dat zijn ouders spiritisten waren en hun brood verdienden met het uitdrijven van demonen. Hun huis was een hoofdkwartier voor allerlei soorten van voodoo, seances en toverij. Zijn moeder noemde Nicky “een zoon van satan.” Jaren later, als Nicky een leider van een straatbende is geworden, zoekt zijn vader hem op en geeft aan dat Nicky bezeten is en vijf boze geesten in zich heeft. De bevrijdingssessie door vader heeft echter niet het gewenste resultaat.

Deze geschiedenis roept de vraag op hoe niet-christenen demonen kunnen uitdrijven. Allerlei praktijksituaties leren dat dit alleen maar mogelijk is door een hogere demonische macht. De gevolgen kunnen op deelgebieden zijn, maar er is geen totale bevrijding. Zoals uit het latere leven van Nicky Cruz blijkt, is de macht van Jezus Christus nog veel groter, en geeft Hij werkelijke vrede en rust.

Wanneer de Heiland een demon heeft uitgedreven, klinkt de beschuldiging dat Hij dit door Beëlzebul gedaan heeft (Luk. 11:15; vgl. Mat. 9:34). Dit is willens en wetens Gods werk ontkennen, want Jezus bevrijdt alleen in de Naam van Zijn hemelse Vader. Waar Jezus op wijst, is dat de satan de satan niet uitwerpt, dat wil zeggen zijn eigen koninkrijk vernietigt. Maar het is wel degelijk mogelijk dat de demonen elkaar bestrijden en uitwerpen. Wanneer tovenaars machtige demonen aanroepen, kunnen lagere demonische machten verslagen worden. Daarmee is het slachtoffer niet echt geholpen, want dan komen er weer andere problemen. Op deze werkelijkheid berust de heerschappij van satan in animistische en polytheïstische volken. Wanneer Jezus bevrijdt, komt er echte bevrijding en dat is een nederlaag voor satan.

Het is te vergelijken met het gewelddadige regime van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog of van Rusland in de tijd van Lenin. Meedogenloos werden lagere figuren in de maatschappij geïntimideerd en uit de weg geruimd. In een dergelijk schrikbewind geldt het recht van de sterkste en veel lagere machten worden gevangen gezet of gedood. Toch is dit geen voorbeeld van een in zichzelf verdeeld koninkrijk.

Jezus ontkent niet dat de satan boze geesten kan uitwerpen. Hij geeft aan dat mensen Zijn Naam kunnen misbruiken om (in feite door andere krachten) boze geesten uit te drijven (Mat. 7:21-23). De Heiland bedoelt in Lukas 13 dat het eigenlijke werk van Beëlzebul alleen dient om diens eigen macht te vergroten; hij laat echt geen opstand in eigen gelederen toe.

Ten slotte nog de opmerking dat ziekte niet van God komt. Wat vind je van 1 Korinthe 11:29-30 en Openbaring 2:22-23? Trouwens de engelen zullen heel wat rampen en plagen brengen, aldus het boek Openbaring. Het is waar dat satan ook ziekte kan brengen, zoals in het geval van Job en van de vrouw uit Lukas 13. Er zijn verschillende achtergronden waarmee wij rekening moeten houden.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit met een aantal serieuze vragen: 1. Is het de bedoeling om in het zwart te gaan als je bekeerd bent? 2. Is het geb...
geen reacties
10-04-2006
Graag wil ik een vraag stellen over een lastig probleem als ik nadenk over de schepping en de zondeval. Er zijn een aant...
geen reacties
10-04-2019
Kan een moslim/hindoe in zijn religie ook volledige vrede hebben zoals een christen dat heeft? Alleen in Christus is toc...
geen reacties
10-04-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering