Openbaring van Christus aan het hart

drs. J. Hoekman / geen reacties

10-04-2010, 16:30

Vraag

Men spreekt vaak over de “openbaring van Christus aan het hart”. De wijze waarop dit bepreekt wordt, geeft aan dat men dit als een essentiële ervaring beschouwd. Wat bedoelt men hiermee? Is dit in de Bijbel terug te vinden?


Antwoord

Als eerste denk ik, moeten we zeer voorzichtig zijn met het opdringen van een vorm of wijze waarop de Heere Jezus iets doet of zou moeten doen. Ook huiver ik voor de woorden “essentiële openbaring”! Er is naar mijn mening geen enkele openbaring essentieel, maar wat Hij deed in Zijn lijden, sterven en opstanding dat is essentieel voor ons behoud! Het is ook niet Christus Die Zich aan het hart openbaart (uitz. Hand.9:4), maar het is de Heilige Geest Die dat in en aan een mens doet, die het overigens wel uit Christus neemt.

Het geloof is een zeker weten dat niet alleen anderen maar ook mij vergeving der zonden, enz... Het is niet slechts een waarneming, ervaring of openbaring, maar deze zijn samen met het Woord, gebed, onderwijs enz. 'slechts' de middelen die de Heere wil gebruiken om een mens te bekeren en te leren waar het in zijn/haar leven werkelijk om gaat.

Prediker leert ons dat het leven niet onder de zon gevonden wordt, maar dat het leven onder de zon pas leven is als het een leven boven de zon is geworden, zodat heel ons aardse tijdelijke leven pas werkelijk waard is geleefd te worden met het oog op dat hemelse eeuwige leven. Vrees God en houd Zijn geboden, want dit geldt alle mensen (HSV).

Enkele teksten van Christus Die Zich aan het hart openbaart zijn: Galaten 1:12: "Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus" (HSV). Openbaring 1:1 zegt: "Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen... aan Zijn dienstknecht Johannes heeft bekendgemaakt" (HSV). Handelingen 9:4: "En toen hij op de grond gevallen was hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij" (HSV).

Het gaat erom wat 2 Korinthe 3:3 zegt: "...dat u een brief van Christus bent... door de Geest van de levende God", dus dat de Heilige Geest in u Zijn werk kan doen, ondanks dat wij door onze zonden Hem telkens weer tegenwerken door die overgebleven oude mens in ons. Laat dat ook ons voortdurend gebed zijn: “Heere help mij toch om Christus wil.” Ik pleit op Uw liefde als een bezitteloze en rechteloze, maar ik weet van dat houten kruis en dat stenen lege graf en weet dat U nooit een bidder laat staan die de toevlucht zoekt tot U.

Ga dan aan het werk als een werkeloze en lees dan als een blinde Zijn Woord en Hij zal u door Zijn Woord ziende maken en Zich door Zijn Geest aan uw hart openbaren. Het is als een aha-ervaring, een ontdekking van een woordje, een zinnetje, een uitspraak in een preek, een gebed die als een bliksemschicht in het hart binnenslaat en een geweldig, ja overweldigend ‘gevoel/beleving’ van blijdschap of dankbaarheid geeft, waardoor je het gaat uitroepen: Heere, waarom ik! Hoe hebt u ooit naar mij, de repeterende zondaar om willen zien en dan is zijn antwoord: "Haal het beste gewaad en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten en haal het gemeste kalf en slacht het... want deze mijn zoon/dochter, was dood en is weer levend geworden. En hij/zij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn."

De Heere geve u allereerst geloof en schenke u Zijn Christus in uw hart

Ds. J Hoekman,
Sebaldeburen

drs. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

 • Geboortedatum:
  27-01-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Iemand wilde wat aan mij verkopen. We gingen wat onderhandelen en toen vroeg ik: “Waar heb u het vandaan”? Hij antwoordd...
geen reacties
11-04-2019
Heeft de Heere Jezus edik gedronken? Sommige mensen zeggen van niet, anderen van wel en gisteren hoorde ik dat de Heere ...
geen reacties
10-04-2007
Mag je als pasgetrouwd stel aan NFP doen? En als je als vrouw moet werken omdat het anders financieel niet gaat?
geen reacties
10-04-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering