Eeuwig verworpen

Redactie Refoweb / 6 reacties

02-04-2014, 10:26

Vraag

Is het waar dat God van tevoren bepaald heeft dat er mensen voor eeuwig verworpen zijn (of wist dat Hij ze links zou laten liggen, of hoe je het ook noemt)? Als God dat van tevoren bepaald heeft, dan is dat toch in strijd met teksten als 2 Petrus 3:9; 1 Timotheüs 2:3b-4 en Ezechiël 33:11? Hoe moet met zulke teksten dan omgaan?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

6 reacties
Johnvb
02-04-2014 / 11:34
Vraagsteller en anderen:

Kijk ook eens op: benikweluitverkoren.nl

Van harte Gods zegen, God, Die zondaren zalig wil maken, en niet wil verdoemen!
emaildfj1atgmailpuntcom
02-04-2014 / 19:01
Interessante vraag.
Ik denk ook niet dat God mensen kansloos wil verwerpen. Het zou moeilijk te begrijpen zijn als God mensen helemaal geen kans geeft ze dan schuldig verklaart.
Wat is de achtergrond van je vraag? Denk je er al lang over na? Denk je over jezelf dat je gered bent of hoe denk je dat je gered kunt worden?
Ik communiceer er graag over. Schrijf gerust: emaildfj1@gmail.com
mp82
04-04-2014 / 22:11
Er is maar één uitverkoren volk en dat is Israël. Helaas heeft de kerk zich al eeuwenlang zichzelf op de plek van Israël gezet en zo ook de uitverkiezing. In heel de Bijbel is er geen grond voor een verwerping van eeuwigheid. Er is wel grond dat wanneer je gelooft in de Zoon van God en op Hem vertrouwd je in Hem uitverkoren bent, omdat Hij de Uitverkorene van de Vader is. En in Hem is nooit meer uit Hem. Onmogelijk.
juni
05-04-2014 / 19:38
vragensteller,strijdt gij om in te gaan is het toch?

laat u het toch aan de Heere God over,wat Hij wil naar Zijn raadsbesluit. [vind ik ook moeilijk hoor]

het zal alles toch gaan om Zijn eer?
mieptruus
05-04-2014 / 23:00
vraagsteller, de eerste verwijzing van Refoweb is heel duidelijk!
Adamsen
27-04-2014 / 15:17
Als je in de Bijbel leest zie je dat Gods verkiezing en verwerping niet eeuwig zijn, maar tijdelijk en gedeeltelijk. Tijdelijk: eerst beperkte God de bijzondere roeping door Zijn Woord gedeeltelijk tot Israël, maar nu de Heere Jezus is gekomen niet meer! Nu roept God alle mensen! Gedeeltelijk: ook toen God Zijn roeping vooral tot Israël beperkte waren er uit de andere volken die in de God van Israël geloofden. Bovendien neemt God alleen de Israëlieten aan die in Hem geloven!

Zie verder evt. http://kennisvanchristus.nl/vraag/geloof-en-uitverkiezing/Wat-is-de-verwerping-van-de-onrechtvaardige-mensen

Terug in de tijd

Ik heb verkering met een hele lieve jongen, ik hou oprecht van hem, maar ik word ook steeds aangehaald door andere jonge...
geen reacties
02-04-2004
Valt het betasten van de (blote) borsten van het meisje onder een kledinglaag uw inziens onder de categorie “elkaar (nie...
geen reacties
02-04-2004
Mag een ambtsdrager -dus ouderling of diaken- zijn ambt vervullen ondanks dat hij om onenigheid van tafel en bed geschei...
1 reactie
03-04-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering