Zondagsrust

Ds. C.G. Vreugdenhil / 2 reacties

28-03-2014, 14:45

Vraag

Onlangs werd de vraag gesteld op RW of paardrijden geoorloofd was op zondag. RW verwees hierbij naar twee antwoorden die ook wel over zondagsrust gingen. Toch vond ik dat nog niet een daadwerkelijk antwoord op deze vraag. Ook ik ben wel benieuwd naar een antwoord hierop. Niet in de richting van wetticisme, maar meer hoe je bijbels hiermee om kunt gaan. Vanuit hoe ik opgegroeid ben met het Woord, zou ik dit persoonlijk niet doen. Wel wandelen wij buiten, nemen we tijd voor rust, bezig zijn met Gods Woord en nemen we tijd voor het bezoeken ouderen of gemeenteleden. Dat is alweer meer als onze ouders (ook Ger. Gem.) hierin deden op zondag. Maar in het buitenland gaat men hier weer heel anders mee om. Ik verwonder me er soms over hoe mooi Gods Woord in elkaar zit, het past in elke cultuur. Maar hoe kan ik dit toepassen op de situatie: paardrijden op zondag? Ik wil niet oordelen, dat wordt snel de neiging. Maar hoe kijkt de Heere hier tegenaan: tegen al die mensen die vanuit hun cultuur en opvoeding zo verschillend kunnen omgaan met de rustdag? Wat wil Hij hierin? Of geeft Hij ruimte voor verschillen? Als ik Kol. 2 lees, over eigenwillige godsdienst, denk ik wel dat er ruimte is voor verschillen hierin. Als de kern maar hetzelfde is. Bedankt voor uw tijd!

Vraag 2: Vraag: Sinds een paar maanden kom ik in aanraking met mensen die de sabbat vieren in plaats van de zondag. Nu ik me er meer in verdiep en probeer te begrijpen waarom zij hier naartoe overstappen rijzen er veel vragen. Het verbaast me dat het vooral mensen zijn uit de rechterflank van de gereformeerde gezindte die de stap maken naar deze groepering. Het komt sekte-achtig op me over; het bewijs dat de sabbatvierders gelijk hebben wordt gebaseerd op ontzettend veel bijbelteksten die volgens hen wijzen op de zaterdag als sabbat en niet de zondag als rustdag. Zelf kan ik dat bewijs niet echt uit de teksten halen. Daarom onze vraag: wie kan ons meer vertellen over deze richting en dan met name hoe we dit kunnen zien uit bijbels oogpunt? Alvast hartelijk dank!

Antwoord

Beste vriend van RW. Het is maar de vraag wat je bedoelt met “paardrijden op zondag.” De vroegere voorgangers in de gemeenten gebruikten hun paard om naar de kerk te gaan zoals wij nu met de auto naar de kerk gaan als het regent of als de afstand groot is. Dan maakt paardrijden geen verschil met de auto of de fiets. Als je bedoelt met paardrijden op zondag als een ontspannende activiteit om het paardrijden zelf, kun je dat vergelijken met zeilen of zwemmen of schaatsen op zondag. In onze gemeenten zijn we niet gewoon om dat te doen.

Het maakt ook een groot verschil of je de zondag invult als een soort christelijke sabbat of als een dag om te denken aan de opstanding van Christus en de dag van het Woord, zoals de wortels van deze traditie al in de Bijbel voorkomen. De eersten christengemeenten zoals die ontstonden op de evangelieverkondiging van Paulus kwamen samen op de eerste dag van de week om het Woord te horen en een dienst te houden met zang en collecte. Dat gebeurde vaak vroeg in de morgen, want de rest van de dag moesten ze werken. Pas na keizer Alexander de Grote (325) werd het christendom staatsgodsdienst en kregen de mensen een vrije dag op zondag. Deze traditie hebben we nog steeds. Helaas wordt dat nu weer aangevochten door koopzondagen, statiebezoeken e.d. Laten we heel zuinig zijn op deze voorrechten.

Tenslotte je uiteindelijke vraag: Maar hoe kijkt de Heere hier tegenaan: tegen al die mensen die vanuit hun cultuur en opvoeding zo verschillend kunnen omgaan met de rustdag? Wat wil Hij hierin? Of geeft Hij ruimte voor verschillen?

Hoe God aankijkt tegen de cultuurverschillen onder de volken van deze wereld, ook onder de christenen in deze wereld, kan ik je niet precies vertellen, want Hij is God en wij zijn mensen. De Heere wil dat we Zijn tien geboden houden. In Engeland zijn gemeenten die een orgel in de kerk zondig vinden, in Rusland zijn baptisten die op zondag gewoon naar een restaurant gaan en een versnapering of een maaltijd bestellen op zondag. Evangelicale voorgangers in Engeland kijken graag naar een voetbalwedstrijd op de TV en Nederlandse Reformatorische voorgangers roken een sigaret, pijp of sigaar. Wat een verschillen. Laten we elkaar niet veroordelen maar wel aan de hand van de tien geboden kijken of een traditie of gewoonte strijdig met de wet is of niet.

Je zult dus zelf een conclusie moeten trekken en dit niet moeten overlaten aan het oordeel van welke christen of voorganger dan ook of iets goed is of slecht.

Ds. C. G. Vreugdenhil


Antwoord 2: Zie voor alle vragen over sabbat-zondag ons dossier.

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

cultuurzondag
2 reacties
avandel
28-03-2014 / 15:49
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.</i>
Antonia
31-03-2014 / 12:09
Mag ik paardrijden op zondag, mag ik dit of dat op zondag, mag ik..?
Al deze vragen geven aan dat men twijfelt en al wat uit het geloof niet is, is zonde.

Terug in de tijd

Ik zit in een Gereformeerde Kerk. Nu willen willen ze bij ons een vrouwelijke predikant beroepen en bij mensen van hetze...
geen reacties
28-03-2017
Gaat de erfzonde alleen maar over via de vader? Was Jozef daarom niet de vader en Maria wél de moeder van Jezus?
geen reacties
28-03-2004
De last van Damaskus (Jesaja 17:1). "Ziet, Damaskus zal weggenomen worden, dat zij geen stad meer zij, maar zij zal een ...
3 reacties
28-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering