Moeilijk om rustdag te houden

Redactie Refoweb / 4 reacties

20-03-2014, 13:01

Vraag

Ik merk vaak dat het moeilijk is om de zondag als rustdag te houden. Als ik 's morgens uit de kerk kom, heb ik direct de neiging om de computer aan te zetten, een filmpje te bekijken enzovoorts. Dingen die volgens mij niet stroken met vierde gebod. Ik heb al vaak geprobeerd om dit niet te doen, maar het lukt me niet. Heeft u tips?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

4 reacties
Hermon
20-03-2014 / 16:15
De Heere Jezus geeft hiervoor het volgende advies:

Matth. 5: 29 en 30

29 Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.
30 En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

Kanttekeningen:
rechteroog/rechterhand: al wat u dit leven aangaande, het dierbaarste, aangenaamste of nodigste is.
ergert: dat is, tot zondigen zou verwekken of brengen.
trekt het uit, dat is, doe zulks liever van u weg.

In de praktijk zou dat kunnen betekenen dat je er voor zorgt dat je de pc op zondag gewoon niet meer aan kúnt zetten. Bijvoorbeeld door aan iemand te vragen er een wachtwoord op te zetten of je laptop van zaterdagavond tot maandagmorgen bij de buren te brengen.

Misschien mag ik een opmerking maken naar de redactie van Refoweb betreffende de tweede link die zij doorgeeft? Ik vind RefoWeb een heel goed initiatief. Maar gezien de nood van mensen die pc verslaafd zijn en zelfs aan RW verslaafd kunnen zijn (en ook op zondag achter hun pc zitten), is het voor u misschien een overweging waard om RW op de zondag af te sluiten? Zo kunt u er van uw kant ook zorg voor dragen dat de verleiding er niet is.
elephant
22-03-2014 / 20:52
hoe komt het toch dat zovelen de rustdag voor de joden verwarren met de gedenkdag van de Opstanding van de heere.
Deze dag heeft een herdenkingsfunktie, niet een rustdagfunctie.
maar zelfs de sabbat is er voor de mens, niet andersom.
Lees je de Bjbel wel?
Op het punt van een dag mag niemand een ander oordelen, trouwens.
voor sommigen is iedere dag hetzelfde, omdat hij/zij iedere dag bezig is met de Heere.
Jezus zei ook dat Hij en Zijn vader iedere dag werkten.
GG61
24-03-2014 / 12:10
Moeilijk om de zondag als rustdag te houden? Onmogelijk in eigen kracht. De beste tip? De dadelijke geloofsvereniging met Christus.
Antonia
24-03-2014 / 20:44
@elephant
Op welke dag van de week houd jij de rustdag dan?

Terug in de tijd

Geachte dominee Driessen, Ik betreur uw antwoord waarin u zegt dat het duidelijk is dat een Christen op geen enkele mani...
geen reacties
20-03-2004
Vaak word ik wakker met pijn aan mijn oorschelp. Net alsof mijn oor dubbel heeft gelegen, terwijl dat niet zo is. Ik ben...
2 reacties
20-03-2010
Deze maand krijgen veel jonge meisjes een oproep om zich in te laten enten tegen baarmoederhalskanker. Heeft deze inenti...
geen reacties
20-03-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering