Vele (tien)duizenden Joden

Ds. P. Molenaar / geen reacties

11-03-2014, 08:27

Vraag

Handelingen 21:20 spreekt in de diverse Nederlandse vertalingen van "vele duizenden Joden". Het Grieks heeft “murias.” Dat betekent toch "tienduizend"? Waarom dan vertaald met "vele duizenden"?

Antwoord

Beste vrienden,

Hetzelfde vind je bij Lukas 12:1. Daar wordt het woord tienduizenden vertaald met duizenden. In de kanttekening van de Statenvertaling wordt er ook wel duidelijk bij vermeld  dat duizenden eigenlijk  tienduizenden betekent. De NBG-vertaling van 1951 heeft ook de vertaling duizenden, evenals de NBV en de HSV. Eveneens de RK Canisiusbijbel en de Groot Nieuwsbijbel hebben het vertaald met duizenden. In de kanttekening van de NBG wordt niets erbij vermeld, terwijl die kanttekeningen van de hand van  de zeer bekende Prof. dr. W. C. van Unnik zijn, die in zijn tijd een zeer nauwkeurig  Nieuwtestamenticus en classicus was. Wel heb ik gezien dat de Latijnse vertaling van het Grieks ook het woord duizenden heeft overgenomen in Handelingen 20:21 in plaats van tienduizenden. Zo zullen de Statenvertalers daarom met vrijmoedigheid dit woord destijds  met duizenden hebben vertaald, evenals de nieuwere vertalingen. Bovendien kan het woord murias ook ontelbaar betekenen. Van daaruit kun je de vertaling wel begrijpen met duizenden.
 
Verschillende nieuwe Bijbelverklaringen hebben wel letterlijk vertaald met tienduizenden. Zo ook  het Bijbelcommentaar van de bekende dr. John van Eck, die niet alleen theologie heeft gestudeerd, maar ook klassieke talen. M.i. is de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling gebleven bij de Latijnse tekst voor duizenden. Duizenden was vroeger, toen de Statenvertaling tot stand kwam,  waarschijnlijk een meer gangbare uitdrukking dan tienduizenden wat we evenwel m.i. inderdaad in onze tijd best kunnen gebruiken in onze taal . Dus ik zou nu inderdaad best die letterlijke vertaling willen gebruiken. Maar om er een echt theologische discussie hierover te voeren is me de zaak niet waard, gezien de zeer gerenommeerde vertalers die murias wel met duizenden hebben vertaald. Duizenden en tienduizenden zijn toch eigenlijk getallen die ontelbaar zijn in de taal van de Bijbel Maar het is goed dat je dit hebt opgemerkt.
 
Ds. P. Molenaar, Lunteren

Ds. P. Molenaar

Ds. P. Molenaar

 • Geboortedatum:
  22-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingenGrieks
geen reacties

Terug in de tijd

Volgens de Haagse Hogeschool moet je bij een toets: “Conform de OER, Toetsregeling, artikel 2.3 dien je je te legitimere...
geen reacties
11-03-2019
Al enkele jaren mag ik vanuit onze kerkelijke gemeente evangelisatiewerk verrichten. We mogen vruchten uit dit werk opme...
geen reacties
11-03-2020
In de Bijbel staat dat waar twee of drie mensen op de aarde samen bidden over een bepaalde zaak (naar Gods wil), je mag ...
3 reacties
11-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering