Artikelen met tag

Grieks

Wat waren de echte namen van de mensen uit de Bijbel? Hebben we daar aanwijzingen voor of kunnen die niet meer achterhaa...
3 reacties
03-08-2022
Ik las Efeze 4 en stuitte op een woordpaar dat ik niet van elkaar kan onderscheiden: ootmoedigheid en zachtmoedigheid. E...
geen reacties
01-09-2021
Waarom wordt Χριστός de ene keer vertaald met “Christus” en de andere keer met “de Christus”? Er lijkt geen consistentie...
geen reacties
02-02-2018
In Romeinen 8 wordt in de verzen 15-17 drie keer over “kinderen” gesproken, althans in de HSV en de SV. De Griekse grond...
geen reacties
18-12-2017
Het lijkt mij nuttig en mooi om, met de hulp des HEEREN, via zelfstudie mij het Bijbels Hebreeuws eigen te maken. Welk b...
2 reacties
21-08-2017
In Lukas 14:26 is het woordje “miseō” vertaald met “haat”, óók in de HSV. In deze context betekent dat echter niet haten...
geen reacties
19-01-2017
Het valt mij op dat woorden als μακάριος (makarios) en σώζω (sōzō) stelselmatig in de HSV vertaald worden met “zalig” of...
geen reacties
12-05-2016
Waarom heeft de HSV in Romeinen 16 Junia met Junias, een niet bestaande mannelijke vorm van Junia, vertaald? Dit is ook ...
3 reacties
11-05-2016
Ik heb een vraag aan een HSV-specialist. Ik ben dankbaar voor de HSV omdat deze de Bijbel op een betrouwbare wijze aanzi...
geen reacties
27-01-2016
Johannes 21, Jezus en Petrus. Een vraag. Als ik het in de HSV lees dan vind ik dat hier een verarming optreed. “Houden v...
1 reactie
02-12-2015
Volgens prof. dr. Holwerda moet Handelingen 13:48 vertaald worden met “Allen die zich hadden toegelegd op het eeuwige le...
4 reacties
05-05-2015
Is er verschil en zo ja, wat is dan het verschil tussen een woord van de Heere (logos) en een woord van de Heere (rhema)...
geen reacties
14-04-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering