Van Ger. Gem. naar CGK

Ds. H. Paul / 32 reacties

22-01-2014, 12:04

Vraag

Al langere tijd verdiep ik mij in een overgang van de Ger. Gem. naar de CGK (Bewaar het Pand). Ondertussen mag ik vanuit Woord weten dat deze overstap te rechtvaardigen is. Echter loop ik nog tegen het volgende aan... Wat ik begrijp is dat het bij de Ger. Gem. alleen mogelijk is je lidmaatschap op te vragen als je naar de (Oud) Ger. Gem. (in Ned.). Nu vind ik dit een merkwaardige situatie, aangezien er bij de openbare belijdenis wel dezelfde vragen van Voetius beantwoord moeten worden. Waarom wordt er dan geen attestatie verleend of overgenomen van elkaar? En dat niet alleen, beide kerkverbanden hanteren toch dezelfde belijdenisgeschriften? Tot slot, niet helemaal onbelangrijk, hoe ziet een brief waarin je je lidmaatschap opvraagt er ongeveer eruit? Ben je nog verplicht een bepaalde reden neer te zetten of niet? En wordt de attestatie naar jou als persoon opgestuurd of direct naar de scriba van desbetreffende gemeente?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
De mogelijkheid om het lidmaatschap op te vragen (waarvoor overigens gegronde redenen moeten zijn en niet in overeenstemming is met het doen van belijdenis in de gemeente waartoe men behoort) is altijd aanwezig.

Wat u bedoelt is het verkrijgen van een attestatie. Dat is alleen mogelijk bij een overgang naar de Oud Geref. Gem. omdat dit in een afspraak is neergelegd. Met andere kerkverbanden is dat niet geregeld. Gezien de diversiteit van de Chr. Geref. Kerken is dat ook niet te verwachten. De "Bewaar het pand"-gemeenten zijn hier een onderdeel van. Ze komen dicht bij onze gemeenten, maar vormen geen zelfstandig kerkverband. Bij een overgang wordt daarom een bewijs van lidmaatschap meegegeven. Daarom zal opnieuw een vorm van belijdenis doen, plaats moeten hebben, tenzij de kerkenraad anders beslist.
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

32 reacties
Antonia
22-01-2014 / 12:15
In de GG doet men belijdenis van de leer. In de CGK heeft men de drie-verbondenleer en in de GG de twee-verbondenleer. Daarom moet er opnieuw belijdenis worden afgelegd als je overgaat van de GG naar de CGK.
Molly
22-01-2014 / 13:03
Wanneer men van een ander kerkverband overgaat naar de GG dan moet men opnieuw belijdenis doen nl van de (trouw aan de) leer maar volgens mij geldt dat niet voor de omgekeerde situatie. Ik ben zelf Hervormd opgevoed en na het trouwen lid geworden van de CGK en ken genoeg oud-GG'ers die geen belijdenis over hoefden te doen in onze gemeente.
drj
22-01-2014 / 13:44
Dit heeft blijkbaar een kerkrechtelijke reden. Toch blijft het bevreemdend, dat iemand die in het openbaar belijdenis van zijn geloof heeft afgelegd, wat voor de meesten toch een bijzondere gebeurtenis is, dit moet herhalen, alsof het alleen betekenis heeft als je de extraatjes van dat ene kerkgenootschap er bij de formulieren van (on)enigheid bijdenkt. Aan de andere kant zouden wij eigenlijk dagelijks ons geloof naar anderen toe moeten belijden.

Het geeft te denken, dat de soms voor buitenstaanders vreemd aandoende onenigheden, die we in Nederland tot kerkgenootschap hebben verheven, in de meeste landen ter wereld onder christenen slechts een schouderophalen uitlokken.

Kan het zijn, dat de enige christenen met een zuivere leer in Nederland wonen?
chrissie
22-01-2014 / 14:11
wij zijn zo,n zes jaar geleden ook overgegaan van de gergem naar de cgk(bewaar t pand)
maar dit herken ik niet hoor
Om verschillende redenen zijn wij weggegaan, maar hebben gewoon ons lidmaatschap opevraagd, en konden lid worden van de CGK, en hoefden helemaal niet opnieuw belijdenis te doen...

overigens heeft de CGK geen 3 verbonden leer hoor, ik heb dat destijds van onze predikant vernomen, het word hetzelfde gezien als de 2 verbonden, alleen in de cgk, word het waarschijnlijk ander benadrukt...
Jvslooten
22-01-2014 / 14:16
Ook in ´mijn´ CGK komen regelmatig belijdende leden over vanuit de (oud) gereformeerde gemeenten (in Nederland). Ik kan me niet herinneren dat er ooit één opnieuw belijdenis heeft moeten doen.. niet openbaar in ieder geval. Waarom is deze vraag niet voor gelegd aan een CGK-dominee? Het lijkt mij dat die deze specifieke vraag beter zou kunnen beantwoorden.
BHM
22-01-2014 / 14:22
Wij hebben dezelfde stap gemaakt; van GG naar CGK/BWP. We hoefden echt geen belijdenis te doen hoor! We hebben wel verteld wat de reden was; en toen was het goed.
Antonia
22-01-2014 / 15:10
Mijn vorige reactie is fout. Het moet zijn:
Er moet opnieuw belijdenis( openbaar of voor de kerkenraad) worden afgelegd als je overkomt van de CGK naar de GG. Andersom is dat niet het geval.
leonard
22-01-2014 / 16:25
Voor zover ik weet zijn mensen die uit de GG komen en belijdenis hebben gedaan van harte welkom in de CGK zonder een extra belijdenis. Voor een eventuele weg terug, dus gg>cgk>gg moet bij de gg voor zover ik weet schuldbelijdenis worden afgelegd.
John61
22-01-2014 / 16:50
Opnieuw belijdenis doen? Als iemand zich opnieuw laat dopen staat de theologische wereld op z'n kop. Ik begrijp hier echt niets meer van, waar zijn we mee bezig?
Antonia
22-01-2014 / 17:29
Ik ken iemand die van de GG naar PKN ging en weer terug naar de GG , die moest inderdaad schuldbelijdenis afleggen. Dit alles heeft te maken met het feit , dat men in de GG geen belijdenis aflegt van het persoonlijk geloof, maar van de leer. Het ja-woord van de belijdenis van de leer is een kerkelijk eed. Door over te gaan naar een ander kerkverband(m.u.v de OGGiN), heeft men die eed gebroken. Als men dan weer terug wil ,moet men schuldbelijdenis afleggen.
Ruben92
22-01-2014 / 17:55
Ja opnieuw belijdenis doen vind ik idd wel een beetje raar..
John61
22-01-2014 / 19:12
De Bijbel is toch waar van kaft tot kaft? Welke bijbeltekst verwijst dan naar een opdracht tot belijdenis doen van de leer? Geen enkele volgens mij; dan is het dus onbijbels en een menselijk verzinsel om mensen belijdenis van de leer te laten doen.
Hansje
22-01-2014 / 21:24
Kan iemand mij uitleggen, waarom je schuldbelijdenis moet doen als je teruggaat naar de Ger.Gem, geld dit dan ook voor doopleden?
pannenkoek
23-01-2014 / 08:42
Ik ben ook GG.
Bij ons is het ook wel eens gebeurd dat ze weer terug kwamen naar de GG, maar er hoefde géén schuldbelijdenis gedaan te worden.

En dat opnieuw belijdenis doen is alleen voor de kerkenraad. Dan wordt er afgelezen 'dat Jan en Truus na belijdenis voor de kerkenraad gedaan te hebben wensen over te komen uit ....'

Om het even zo te zeggen 'uit een zwaardere kerk hoeft die belijdenis voor de kerkenraad niet, en vanuit een lichtere kerk wordt dat wel gevraagd.'

Als je wilt weten waarom dat zo is, vraag het dan aan de kerkenraad.
refoweb
23-01-2014 / 10:22
Vraag: Klopt het dat je opnieuw belijdenis van het geloof moet afleggen als je overgaat van de CGK naar de Ger. Gem.? Zo ja, waarom is dit?

Antwoord: Zie voor het antwoord onderstaande urls:

<a href="http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/4634" target="_blank">http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/4634</a>

<a href="http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14079" target="_blank">http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14079</a>

<a href="http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/2369" target="_blank">http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/2369</a>
Antonia
23-01-2014 / 19:25
@John61
Waar staat het in de Bijbel dat het verboden is om belijdenis van de leer af leggen? Is een specifieke opdracht daarvoor noodzakelijk? Het staat een kerkenraad vrij om van hun leden te vragen of ze de leer onderschrijven.
John61
23-01-2014 / 21:37
@Antonia: bijzonder ongelukkig om belijdenis van het geloof in de Heer te koppelen aan belijdenis van de leer. Ik ken een aantal mensen die daarom nooit belijdenis hebben gedaan, ze hadden de Heer graag beleden, maar niet de leer. Ik blijf er bij dat dit niet Bijbels is en zeker niet in een eredienst thuis hoort. Dat je door het lidmaatschap van een kerk aan te vragen/aanvaarden je verbindt aan de leer is m.i. prima.
Antonia
24-01-2014 / 19:06
@John61
De ondervraging m.b.t de leer vindt niet in de eredienst plaats, maar dit gebeurt door de kerkenraad. Je Jawoord,wat een kerkelijke eed is, doe je voor het Aangezicht van God. In de eredienst. In het burgerlijke leven leg je toch ook geen eed af voor je buurman, maar voor een ambtenaar/rechter/koning?
jsml
24-01-2014 / 22:20
Formulier voor de openbare belijdenis des geloofs (CGK):

"Geliefde broeders en zusters,
Gij zijt hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor Zijn heilige gemeente belijdenis te doen van uw geloof. .....
.......
Ten eerste: Gelooft gij dat de waarheid Gods die in het Oude en in het Nieuwe Testament geopenbaard en in de artikelen van het christelijk geloof beleden is en in de christelijke kerk alhier geleerd wordt, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is, en is het uw voornemen in de belijdenis daarvan door de genade Gods standvastig te blijven in leven en in sterven?
Ten tweede: Betuigt gij dat ge u vanwege uw zonden mishaagt, u voor God verootmoedigt, uw leven buiten uzelf in Jezus Christus zoekt, en begeert ge 's Heeren dood te verkondigen tot versterking van uw geloof?
Ten derde: Belijdt gij dat het u een hartelijke behoefte is, door de kracht van de Heilige Geest, God de Heere lief te hebben en Hem te dienen naar Zijn Woord, u als getrouw lid van de gemeente van Christus te openbaren, mede te arbeiden aan de opbouw van Zijn gemeente, Zijn Naam te belijden in de wereld en u gewillig te onderwerpen aan het herderlijk opzicht en de tucht van de kerk?Is mij altijd een raadsel waar je, in dit formulier, belooft om je lidmaatschap nooit meer op te vragen......

(En nu moet ik stoppen want ik moet slapen van mijn vrouw)
Justinus
24-01-2014 / 23:33
Ik krijg de indruk dat de LEER m.b.t. tot het geloof cs in de Heer bij de GG belangrijker is dan het GELOOF in de Heer. Ik kan me dat niet voorstellen. Of zie ik dat verkeerd?

Terug in de tijd

Wat is een echte vriendschap?
geen reacties
22-01-2008
In bekeringsgeschiedenissen lees je dat Gods volk bevestiging krijgt door Zijn Woord. Ze krijgen dan een tekst waardoor ...
geen reacties
23-01-2019
Ik ben een 24-jarige Belgische jongeman en hoewel ik mij nog geen kind van God kan noemen, meen ik wel te mogen stellen ...
2 reacties
22-01-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering