Aannemingen des persoons

Herziene Statenvertaling / 2 reacties

06-01-2014, 08:47

Vraag

Hoe moet ik deze tekst zien? In de Statenvertaling staat de tekst zo: “Mijn broeders, hebt niet het geloof van onzen Heere Jezus Christus, den Heere der heerlijkheid, met aannemingen des persoons” (Jakobus 2:1). In de Herziene Statenvertaling staat het zo: “Mijn broeders heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons.” Volgens mij zijn dit twee verschillende betekenissen.

Antwoord

Wat mij betreft zijn de twee verzen identiek in betekenis. Het is niet helemaal duidelijk waar de briefschrijver op doelt. Gaat het hier om de woorden “geloof van Christus” vs. “geloof in Christus”? In dat geval geven de Kanttekeningen de doorslag. Zij zeggen hier: “Dat is, het christengeloof, waarvan Christus het Fundament is”, 1 Kor. 3:11. Het gaat volgens de statenvertalers dus om het geloof in Christus.

Of gaat het de briefschrijver over het woord “aannemingen des persoons”? In het Grieks staat er slechts één enkel woord “prosopolèmpsia”. Je zou dit heel letterlijk kunnen vertalen met “aanneming van gezicht”. De SV kiest hier voor “aanneming des persoons”, de HSV kiest consequent voor het meer hedendaagse “aanzien des persoons”.

Ten slotte heeft de Griekse tekst hier letterlijk een meervoud, hetgeen de statenvertalers ertoe gebracht heeft het ook als zodanig te vertalen, hetgeen echter weinig tot niets aan de betekenis bijdraagt. De uitdrukking “aanzien des persoons” is enkelvoud noch meervoud.

Met vriendelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

HSVStatenvertaling
2 reacties
QuadCoreInside
06-01-2014 / 09:12
Ik denk dat de vraagsteller bedoelt dat er in de SV staat: MET aanneming des persoons, en in de HSV: ZONDER aanzien des persoons.

De SV gebruikt echter de ontkenning aan het begin van de zin:
"Hebt NIET het geloof...MET aanneming des persoons."

terwijl de HSV deze aan het eind plaatst:
"Heb het geloof...ZONDER aanzien des persoons."
juni
06-01-2014 / 20:21
k,ga maar grieks studeren.
al die vertalingen,daar raak ik van in de war hoor.Bon8eia tou kupiou

Terug in de tijd

Ds. Paul, dank u wel voor uw bemoedigende reactie op mijn vraag onlangs over de onmogelijkheid van zalig worden. Mag ik ...
geen reacties
06-01-2009
In Genesis lezen we dat Noach 500 jaar oud was toen hij zijn zonen kreeg. Sem was tijdens en twee jaar na de vloed 600...
geen reacties
06-01-2021
Ik heb bijna drie jaar verkering met mijn vriendin. Ik ben er pas achtergekomen dat mijn vriendin zich aangemeld heeft b...
geen reacties
06-01-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering