Onverkort vasthouden aan Statenvertaling

Ds. C. Harinck / 37 reacties

29-11-2013, 16:00

Vraag

Een paar weken geleden heb ik de volgende vraag gesteld, die is beantwoord door ds. C. Harinck. Nu wilde ik graag nog meer toelichting vragen op het antwoord. In het antwoord staat, dat het gebruik van HSV thuis en voor studie niet verboden wordt. Dat snap ik, je komt niet onder censuur. Maar mijn vraag is meer: wat bedoelt de generale synode met “onverkort vasthouden aan de SV, ook in de gezinnen”? Bedoelen zij daarmee te zeggen dat je de HSV beter niet geheel (of gedeeltelijk?) kunt gebruiken voor stille tijd of lezen aan tafel? Raden zij het af? Of heeft de generale synode niets gezegd over het gebruik van de HSV in de gezinnen? En hoe denkt u over het “losweken van de kerk” bij het persoonlijk gebruik van HSV thuis? Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord

Ik heb je geschreven dat ik de gehele discussie rondom een aanpassing van de Statenvertaling niet erg christelijk vind. Mensen worden afgerekend op tot welke stichting zij behoren. Ik wens daar dan ook niet aan mee te doen. Ik heb je wel geschreven dat ik blij ben dat eindelijk de ogen van de kerk er voor opengaan dat er iets gebeuren moet met de woorden, naamvallen en lidwoorden in de oude Statenvertaling, die door onze jonge mensen niet meer begrepen worden en het lezen van de Bijbel verstoren.

Ik heb altijd al gevonden dat dit een taak van de kerk is. Of dit nu nog lukken zal, daar heb ik mijn twijfels over. Laat ik hier maar bij laten. Nog een laatste opmerking: we moeten, ook al zijn we nog zo voor de onaangepaste Statenvertaling, blij zijn wanneer er uit de Bijbel gelezen wordt, al is het een wat andere revisie dan ons voor ogen staat. Mensen verbieden om de Bijbel te lezen zou toch wel al te ver van het christendom afstaan.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
37 reacties
jehovra
13-12-2013 / 13:06
@Antonia Mooi dat je aangeeft dat het jouw zienswijze is. Dat laat in ieder geval ruimte voor anderen... zou je denken.

De ds. heeft een uitgebreide verantwoording geschreven waarom hij zijn keuzes gemaakt heeft. Jij probeert zijn ongelijk aan te tonen?! Je motivering met het woord verplicht.. het 5e gebod en een Kerkelijke Overheid ook hier in te zetten slaat de plank mis.

* Verplicht: Je moet God/ Jezus kennen, dat is ons enige moeten in ons leven wat de kerk ons moet aandragen!
* 5e gebod: is in eerste instantie bedoeld voor het eren van je vader en moeder. Dat staat er ook. Weet je welke (soms gruwelijke) zonden gedaan worden door Gods geboden vrij te interpreteren?
* Kerkelijke Overheid: schrijf je met kleine letters. In de SV is de keuze gemaakt om God / verwijzingen met hoofdletter te schrijven. Kerkelijke Overheid is geen verwijzing in die lijn.

Ik denk dat we gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan onze God. En niet aan de kerk met een kleine letter. Daar kom je/ik iedere keer weer op terug.

Hier zit het verschil in waar we het nu iedere keer weer over hebben.
Autumn
13-12-2013 / 13:26
@Antonia: ik lees in de Bijbel niets over de Kerkelijke Overheid. Ik gehoorzaam alleen God, daar zit geen kerk of dominee tussen.De lijn tussen God en mens is rechtstreeks, niet via een bedacht instituut of menselijke regels. Vijfde gebod heeft daar ook niets mee te maken.
dkw
13-12-2013 / 13:53
@Autumm, als je in de gereformeerde gemeente belijdenis des geloofs aflegd (helaas is het daar veel een belijdenis van de leer, immers lang niet iedereen die belijdenist aflegd gaat naar het avondmaal) beloof je ook dat je je onderwerpt aan de kerkelijke tucht en stemt in met de leer aldaar verkondigd.

Je onderwerpt je dus wel degelijk, en predikant en ambtsdragers zijn wel degelijk over je gesteld in dat geval en vallen derhalve onder het 5e gebod.

Een blind volgens is echter nooit goed, het moet altijd aan Gods woord getoetst worden en indien noodzakelijk via rechtstreeks benadering, dus geen geroddel, contact gezocht worden met predikant en/of kerkenraad als je denkt dat iets niet goed is.

Overigens is kerkelijke tucht heden ten dage een wassen neus, dan zeg je toch gewoon je lidmaatschap op?
Antonia
13-12-2013 / 14:17
@jehovra. Ik spreek alleen tot belijdende leden van de Ger. Gem. Die hebben in de 4e vraag beloofd zich te onderwerpen aan de kerkelijke tucht zie@ autumm. Dat ik Kerkelijke Overheid met hoofdletters schrijf is uit respect(is taalkundig toegestaan).
Antonia
13-12-2013 / 14:20
correctie op vorige reactive:@Autumm moet zijn; @dkw
AHHK76
13-12-2013 / 20:31
Hierbij een stukje uit de Statenvertaling van 1637. Zo was het:

Het eerste Boeck MOSIS, genaemt GENESIS.
Het Eerste Capittel.
1 INDEN beginne schiep Godt den Hemel, ende de Aerde.
2 De Aerde nu was woest ende ledich, ende duysternisse was op den afgront: ende de Geest Godts sweefde op de Wateren.
3 Ende Godt seyde: Daer zy Licht: ende daer wert Licht.
4 Ende Godt sach het Licht, dat het goet was: ende Godt maeckte scheydinge tusschen het Licht, ende tusschen de duysternisse.
5 Ende Godt noemde het Licht Dach, ende de Duysternisse noemde hy Nacht: Doe was’t avont geweest, ende’t was morgen geweest, de eerste Dach.

Maar bijna niemand van ons, leest het zo meer?! Dus er is al wat veranderd! De Statenvertalers hebben ook gezegd dat de Bijbel steeds aangepast moest worden aan het taalgebruik, omdat taal steeds verandert. Nu zijn er mensen die daarom nu kiezen voor de HSV en er zijn mensen die dat niet willen. De een leest ook uit een andere "Kinderbijbel" voor, dan de ander. Dat mag toch? Laten we elkaar daar niet om bekritiseren. Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Heb elkaar lief en geef elkaar de ruimte om te doen naar zijn geweten. Volgens mij bedoelt Ds. Harinck dat ook...
Positivo
13-12-2013 / 20:44
@AHHK76: Dit is mij uit het hart gegrepen! Het gaat om de strekking van wat er in de bijbel wordt geschreven. Om de vraag of je het begrijpt, net als je kinderen, de mensen om je heen.
Er is toch geen mens anno 2013 die nog de taal spreekt en schrijft uit 1637! Laten we daarom niet zo krampachtig doen over welke vertaling meer 'je van het' is dan de ander. In onze kerk wordt per bijbelgedeelte door de dominee bepaald welke vertaling het beste/meest duidelijke overbrengt wat er wordt bedoeld volgens de grondtekst. Op de schermen staat dan keurig bij de tekst aangegeven: NBG, NBV,StJV, WV, enz. Er wordt gestimuleerd om meerdere vertalingen naast elkaar te lezen zodat je beter leert begrijpen wat er wordt bedoeld.
Wat vinden jullie hiervan?
jehovra
15-12-2013 / 18:00
@AHHK76 @Positivo Ben het met jullie eens. Deze manier van denken levert niet de vragen op die @Antonio stelt! Hoe komt het toch dat er zo veel (blind) vertrouwen is op wat een "over ons gesteld regime" ons voorstelt?
dkw
16-12-2013 / 08:45
@AHHK76,
Correctie, er is niets veranderd.
Alleen jouw geciteerde stuk is oude druk, de GBS heeft hier hedendaagse druk van gemaakt, de woorden, zinsopbouw en grammatica zijn nog steeds precies hetzelfde.
De HSV, en andere vertalingen, hebben echt andere vertaalkeuze's gemaakt.

De rest helemaal mee eens, zo zou het moeten zijn!
GG61
16-12-2013 / 10:44
Mooi en verheven taalgebruik van de Statenvertaling. Dat is geen de huis- tuin en keuken taal.
dkw
16-12-2013 / 13:39
@GG61, vind je? Ik vind er niets verheven aan eerlijk gezegd, als iets ouderwets is wil het nog niet zeggen dat het verheven is toch?
GG61
16-12-2013 / 13:53
@dkw. Ieder zijn mening toch? Maar het is net alsof ik mijn buurman hoor praten bij het lezen van die h-,t- en keuken vertalingen.
dkw
16-12-2013 / 14:10
Zeker @GG61, ieder zijn mening.
Ik vind huis-tuin en keuken vertalingen eigenlijk wel goed, immers in het beste geval zijn het menselijke weergave's van Gods Heilig Woord, ook de statenvertaling is "slechts" een menselijke weergave van...
Vertalingen zoals "Het Boek" zijn theologisch gezien lang niet altijd correct, echter voor buitenstaanders is het juist een goede eenvoudige instap-vertaling, waarna ze ook de NBG of NBV of HSV kunnen lezen, eventueel zelfs de SV.

Het probleem zou opgelost zijn als iedereen bijbels Hebreeuws, Grieks/Aramees zou kunnen lezen ;-)
GG61
16-12-2013 / 14:17
@dkw. Tja, dat laatste is wel een goed idee.
vlokje
16-12-2013 / 14:35
dkw: O echt? Als iedereen dezelfde bijbel zou lezen zouden er ook geen interpretatieverschillen meer zijn?
Zou "het probleem" niet vooral opgelost zijn als iedereen gewoon weer in de taal van de liefde sprak? Het probleem is niet zozeer de vertaling, maar het claimen van de waarheid.
dkw
16-12-2013 / 16:09
@Vlokje, inderdaad heb je daar gelijk in, de taal der liefde...
Als ik de liefde niet had, ik was een klinkend metaal en dergelijk....
Antonia
16-12-2013 / 18:33
@jehovra. Hoe dat komt dat met volgt(niet blind!)? Dat zgn 'regime' is een zacht juk en een lichte last.

Terug in de tijd

Ik ben een vrouw van 21 en heb al geruime tijd last van het volgende probleem: mouches volantes. Het is erg hinderlijk, ...
3 reacties
29-11-2012
Ds. Van Holten schreef laatst op deze website het volgende: “Inderdaad is het zo dat er niemand op de wereld is die van ...
5 reacties
29-11-2014
Dominee P. van der Kraan beantwoordde mijn vraag over een citaat van Anne van de Bijl. Misschien mag ik mijn vraag ander...
geen reacties
29-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering