Onverkort vasthouden aan Statenvertaling

Ds. C. Harinck / 37 reacties

29-11-2013, 16:00

Vraag

Een paar weken geleden heb ik de volgende vraag gesteld, die is beantwoord door ds. C. Harinck. Nu wilde ik graag nog meer toelichting vragen op het antwoord. In het antwoord staat, dat het gebruik van HSV thuis en voor studie niet verboden wordt. Dat snap ik, je komt niet onder censuur. Maar mijn vraag is meer: wat bedoelt de generale synode met “onverkort vasthouden aan de SV, ook in de gezinnen”? Bedoelen zij daarmee te zeggen dat je de HSV beter niet geheel (of gedeeltelijk?) kunt gebruiken voor stille tijd of lezen aan tafel? Raden zij het af? Of heeft de generale synode niets gezegd over het gebruik van de HSV in de gezinnen? En hoe denkt u over het “losweken van de kerk” bij het persoonlijk gebruik van HSV thuis? Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord

Ik heb je geschreven dat ik de gehele discussie rondom een aanpassing van de Statenvertaling niet erg christelijk vind. Mensen worden afgerekend op tot welke stichting zij behoren. Ik wens daar dan ook niet aan mee te doen. Ik heb je wel geschreven dat ik blij ben dat eindelijk de ogen van de kerk er voor opengaan dat er iets gebeuren moet met de woorden, naamvallen en lidwoorden in de oude Statenvertaling, die door onze jonge mensen niet meer begrepen worden en het lezen van de Bijbel verstoren.

Ik heb altijd al gevonden dat dit een taak van de kerk is. Of dit nu nog lukken zal, daar heb ik mijn twijfels over. Laat ik hier maar bij laten. Nog een laatste opmerking: we moeten, ook al zijn we nog zo voor de onaangepaste Statenvertaling, blij zijn wanneer er uit de Bijbel gelezen wordt, al is het een wat andere revisie dan ons voor ogen staat. Mensen verbieden om de Bijbel te lezen zou toch wel al te ver van het christendom afstaan.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
37 reacties
Tuinmuis
29-11-2013 / 18:37
Ik ben ontzettend blij dat aan Ds. C. Harinck de wijsheid gegeven is om niet dieper op deze m.i. verwijderende discussie in te gaan. Zijn antwoord is kort en bondig en overduidelijk. Hartelijk dank hiervoor.
Race406
01-12-2013 / 07:58
Nuchter antwoord! Mag ik de laatste zin heel iets aanpassen? Mensen verbieden om een Bijbelvertaling te lezen zou toch wel al te ver van het christendom afstaan.
Antonia
10-12-2013 / 19:37
Jammer, dat Ds. Harinck het gebruik van de SV in het gezin niet aanbeveelt.
jehovra
10-12-2013 / 19:57
Jammer dat @antonia alleen deze reactie geeft. Wat zijn jouw motieven en waar baseer je die op?

Ds. C. Harinck gaat in op een vraag en legt uit. Iets jammer vinden mag maar is wel mager.
Antonia
11-12-2013 / 12:33
In het antwoord van Ds Harinck mis ik, de hartelijke aanbeveling om in het gezin de SV te blijven lezen. Als ik hem goed begrepen heb, zegt hij: Vast te willen houden aan de SV in kerk(vereniging) en school, maar hij noemt hier niet het gezin. Over thuisgebruik van de HSV zegt hij, het niet willen veroordelen of te verbieden. Uiteraard kan en mag men iemand niet verbieden en/of veroordelen als men thuis de HSV leest, dat is helemaal niet aan de orde, maar hij volgt hierin niet geheel de Synode. Deze heeft m.i. met de uitspraak: “ Onverkort vast te willen houden aan de SV, ook in gezinnen”, willen zeggen, dat er één lijn behoort te zijn in het gebruik van de SV, dus niet alleen in kerk en school, maar ook in gezin. Dat hij hierin de Synode niet volgt vind ik, op zijn magerst uitgedrukt, jammer.
moedervan2
11-12-2013 / 13:43
Ik denk dat het goed is ze allebei naast elkaar te lezen. Het één vult het ander mooi aan. Ik snap niet dat er zo moeilijk gedaan wordt alsof de HSV een slechte vertaling is. Alsof er geen fouten in de Oude SV zitten. Laten we eerlijk zijn: er is geen vertaling volmaakt. En als we de OSV en de HSV naast elkaar lezen dan komen we veel verder dan met 1 vertaling. De HSV is niet zomaar een vertaling van een vertaling, maar een vertaling uit de grondtekst wat zeer serieus is aangepakt door de reformtorische achterban. Ik geloof niet dat de dominees (die meegewerkt hebben aan deze vertaling) genoegen hebben genomen met een mindere of slechtere vertaling. Zelf denk ik wel eens dat het misschien wel een betere vertaling is dan we ooit gehad hebben. En al die kritieken?? Er zijn ook genoeg kritieken op de OSV, maar die leggen de meesten zomaar naast zich neer en doen net alsof ze er niet zijn.
Ik heb m, lees m elke dag en ben er erg blij mee. Laten we die oogkleppen toch eens afdoen!

En laten kerken zelf bepalen wat ze op de kansel leggen, OSV of HSV... maar laten we wel afblijven van wat de mensen thuis lezen. Dat is ieder zijn eigen verantwoording. Ik denk dat velen in de reformatorische achterban 'Het Boek' thuis hebben of de Nieuwe Bijbelvertaling, Paralelbijbel oid... vraag me af of daar destijds ook zo'n drukte over geweest is.
jehovra
11-12-2013 / 17:27
@Antonia fijn dat je een toelichting geeft op 'je gevoel'. Alleen mis ik je inhoudelijke visie.

Zie het positieve! De ds. geeft aan dat nu (zelfs) "de kerk" door heeft dat er iets moet gebeuren. Wat als de HSV niet was geïntroduceerd? Was dit standpunt dan ook geuit? Wat is het causale verband? Hoe komt het dat er zometeen een HOS komt? (Herziene Oude Statenvertaling)

Dan over je reactie: Je geeft aan dat de synode iets beslist en het dus moet gebeuren, dat de dominee dat niet aangeeft vindt je mager. Dat mag maar is weer mager. Inhoudelijke redenen ontbreken. Blind volgen heeft zo zijn nadelen! Natuurlijk, in de kerk is het fijn als er een eenheid is, maar laat mensen thuis zelf kiezen. We hoeven toch niet blind een synode / een kerk te volgen? We mogen toch ook zelf nadenken / keuzes maken?

Het verwonderd me in dit opzicht altijd met welk een grote blijdschap "reformatorisch Nederland" 31 oktober hervormingsdag viert! Met diensten en gezang.
John61
11-12-2013 / 19:57
Ik ken iemand die er een duivels genoegen in schept dat wij onze tijd en energie in dit soort nutteloze schijnvrome "waarheidsvinding" steken. Intussen laten we onze armen, wezen en weduwen op een houtje bijten bij wijze van spreken. In de 10 geboden staat nergens "weest zo vroom mogelijk en eist dat ook van uw naaste". Laten we ons best doen ons aan het 1e en 2e gebod te houden, dat is al moeilijk genoeg.
Antonia
11-12-2013 / 20:01
@jehovra. Twist en verdeeldheid is funest in de Gemeente van Christus. Om aan de twist(wel of geen HSV)een einde aan te maken is er nu de uitspraak van de Synode. Die uitspraak is niet tegen een uitdrukkelijk gebod/verbod van de Heere, dus als men die opvolgt is dat geen blind volgen, maar dit doe je opdat de rust in de Gemeente terugkomt. Betekent dit dat je geen eigen mening mag hebben? Nee, maar als je openlijk je eigen mening blijft uitdragen, blijft de twist bestaan en keert de rust niet terug met alle gevolgen van dien.
daf
12-12-2013 / 09:42
@Antonia Die hartelijke aanbeveling is er niet omdat de ds. daar mensen vrij in wil laten. Of gaat de synode ook al over het geweten? Ik denk dat de duizenden jongeren (de helft van de jongeren uit de ger.gem. heeft de voorkeur voor de HSV!) blij zijn dat er in elk geval 1 predikant is die hun gevoelens vertolkt. Ik vind het een zeer wijs antwoord.

Het perfecte recept voor verdeeldheid en twist is overigens het opleggen van een last dat geen draagvlak heeft.
Antonia
12-12-2013 / 10:49
@daf. Een hartelijke aanbeveling is geen dwangmiddel.
jehovra
12-12-2013 / 16:00
@Antonia in aanvulling op @daf.. realiseer je je dat JUIST kerken / kerkgenootschappen / synodes té snel een (voor)oordeel hebben, daarover berichten via artikelen / kerkbodes etc versturen en dan de onrust ontstaat?

Dat zij dit ook het beste kunnen voorkomen door matig te zijn?!
Antonia
12-12-2013 / 17:43
@jehovra.De twist en verdeeldheid over de HSV was er al. Daarom heeft de Synode zich erover gebogen en een uitspraak gedaan. Dat deze uitspraak via het kerkblad tot de gemeenteleden komt is geen enkel probleem, maar een geoorloofd middel. Dat dit onrust geeft in de achterban komt niet door het feit dat deze uitspraak te snel gedaan is of een voor(oordeel) zou bevatten, maar omdat men zich er niet aan wil onderwerpen. Geloven we nog dat de Kerkelijke Overheid, Gods dienaresse ons ten goede is?
jehovra
12-12-2013 / 18:11
@Antonia Je hele reactie is terug te voeren op een eerder bericht!

"Het verwonderd me in dit opzicht altijd met welk een grote blijdschap "reformatorisch Nederland" 31 oktober hervormingsdag viert! Met diensten en gezang."
Spatie
12-12-2013 / 18:59
@Antonia die onrust komt niet doordat men zich niet wil onderwerpen, maar omdat de Synode te laat is met een oplossing voor een vrij moeilijk leesbare bijbelvertaling.

Nu komt de oplossing van dit probleem van een andere kant. Veel mensen hebben dit allang met beide handen aangegrepen. Nu zouden ze weer terug moeten naar een vertaling die vaak moeilijk te begrijpen is.

Ik ben heel erg blij met het wijze antwoord vd ds
Antonia
12-12-2013 / 19:45
@jehovra.De RK vervloekt de 3 Sola's en degenen die ze leren. De Synode vervloekt niemand of iets.
@Spatie. De Synode is mogelijk laat, maar niet te laat.
Spatie
12-12-2013 / 22:27
@Antonia. De synode is te laat. Helaas, maar wel waar. Er moet nu nog begonnen worden met het vereenvoudigen van woorden in de bijbel. Voordat dat klaar is, heeft bijna iedereen al een HSV bijbel in huis.
jehovra
13-12-2013 / 00:50
@Antonia haal je niet iets door elkaar? Het gaat in jouw eerste argumenten om het blind volgen van de kerk. Het niet zelf lezen van de Bijbel etc. Er was een andere mening in die tijd.... dat was fout want dat gaf onrust! Dat had, jouw gedachte volgend, niet moeten gebeuren!!

En in aanvulling daarop: Volgens mij komt het Ex-cathedra spreken voort uit de RK-kerk en is het tegenwoordig een "goed reformatorisch gebruik".

We gaan niet in tegen de dominee, hij heeft gelijk. De synode heeft het beste voor dus waarom er over nadenken? We gaan niet proberen het beter te weten als iemand die het beter zou moeten weten voor ons nagedacht heeft.

Einde van alle discussie!
dkw
13-12-2013 / 08:44
Ach, toen de Deux bijbel vervangen werd door de statenvertaling rond 1637 was er enorm veel weerstand.
Het behoudender "du" werd vervangen door het vrijere "gij", zoveel modernere woordkeus, er was al zoveel zegen vanuit de Deux bijbel gekomen.

Welke argumenten zie je nu aangaande de HSV? Precies dezelfde als destijd met de Deux bijbel...

In 1637 was het verplicht de statenvertaling in te voeren en de Deux bijbel uit de kerken te halen, heden ten dage is dat (gelukkig) niet meer zo en mag iedere kerk de eigen vertaling gebruiken.

Ik verwacht dat binnen nu en 20? jaar iedereen de HSV gebruikt, ook rechts reformatorisch Nederland.
Antonia
13-12-2013 / 10:52
@dkw. Ik sluit het niet uit, dat de Synode vd Ger. Gem. in de toekomst beslist om over te gaan op de HSV. Maar dat gaat dan in een kerkordelijke weg. M.i. is ieder belijdend lid van de Gereformeerde Gemeenten verplicht, volgens het 5e gebod, gehoorzaamheid te betrachten aan hun Kerkelijke Overheid. Men kan gemakkelijk terug naar de SV, alleen men wil niet terug.

Terug in de tijd

Ds. Van Holten schreef laatst op deze website het volgende: “Inderdaad is het zo dat er niemand op de wereld is die van ...
5 reacties
29-11-2014
Vandaag zat ik in de bibliotheek aan een grote tafel waar ook een moeder met twee kinderen zat, een jongetje die zelfsta...
geen reacties
29-11-2018
Ik ben een vrouw van 21 en heb al geruime tijd last van het volgende probleem: mouches volantes. Het is erg hinderlijk, ...
3 reacties
29-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering