Prognosanalyse

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

04-10-2013, 16:01

Vraag

Vroeger was ik een heel serieus meisje. Na veel bidden om een bepaalde zaak leek er verhoring te komen. Na een poosje bleek echter dat het helemaal niet waar was. Ik was zo teleurgesteld dat ik eigenlijk bewust voor mezelf innerlijk brak met het geloof. Voor de vorm bleef dat natuurlijk wel zo. Het is ook nooit helemaal weggeweest. Mooie citaten uit preken of muziek doen me wel degelijk soms nog wat, maar dat hangt sterk samen met schommelingen in de cyclus. Jaren later kreeg ik gezondheidsklachten die behandeld werden in het ziekenhuis door de internist. Echter ter verlichting van de klachten en niet de oorzaak van de ziekte werd aangepakt. Daar wist een homeopaat wel een behandeling voor. Ik heb toen een jaar lang Chinese kruiden gebruikt. Het hield de bloedwaarden wel onder controle, maar als ik stopte met de kruiden dan bleek dus dat ik niet genezen was. De homeopaat gebruikte bij de consulten een apparaat dat de PROGNUS-methode heet. Nu rees bij mij de vraag of ik occult belast ben. Ik ga niet graag meer naar de kerk en ook bidden lijkt onmogelijk. Ik zit psychisch totaal niet goed in m'n vel. En mijn geheugen en concentratie is enorm slecht. Geestelijk is er ook echt een achteruitgang. Ik merk bij mezelf ook vaak dat ik emotieloos ben. Is dat een gevolg van een medische aandoening of kan dat ook met occulte machten te maken hebben?

Antwoord

Beste vriendin,

Je hebt een heel eerlijke vraag gesteld: vroeger was je een heel serieus meisje, maar omdat er helemaal geen verhoring op je gebed kwam, in tegenstelling tot wat je eerst dacht, was je zo teleurgesteld, schrijf je, dat je bewust voor jezelf innerlijk brak met het geloof. Maar aan de andere kant is het geloof ook nooit helemaal weggeweest en kun je geraakt worden door mooie citaten uit preken of muziek. Je bent echter vanwege gezondheidsklachten bij een homeopaat geweest en gebruikte een jaar lang Chinese kruiden. De homeopaat gebruikte een apparaat dat de Prognus-methode heet. Nu rees bij je de vraag of je occult belast zou kunnen zijn, want, schrijf je: Ik ga niet graag meer naar de kerk, ook bidden lijkt onmogelijk. ik zit psychisch totaal niet goed in m’n vel, mijn geheugen en concentratie is enorm slecht en ik merk bij mezelf ook vaak dat ik emotieloos ben.  Je vraag is nu of dat een gevolg is van een medische aandoening of dat het ook met occulte machten te maken kan hebben.

Laat ik om die vraag te beantwoorden eens schrijven wat ik op Refoweb eerder antwoordde aan iemand die een Prognus of Prognosanalyse (Prognus of Prognos is hetzelfde) had ondergaan. Ik schreef: “Je schrijft dat je in verband met overgevoeligheid voor voedsel bij een therapeut een Prognos- of ProNutri computeranalyse hebt ondergaan en nu is je vraag of je bang moet zijn voor occulte belasting? Het analyseprogramma gaat namelijk uit van de Chinese leer van meridianen in het menselijke lichaam, welke meridianen door de computertest worden gemeten. Ben je nu occult belast of loop je de kans occult belast te raken?

Laat ik meteen maar zeggen: ik denk dat je die kant niet moet uitdenken. Wat is trouwens occulte belasting? Daar wordt heel verschillend en soms erg ongenuanceerd over gedacht. We vinden die term niet in de Bijbel. Is het onder invloed zijn of raken van onreine geesten? Daar lees je in de Bijbel, dat weet je natuurlijk wel, met name in de evangeliën van. Opvallend is echter dat er, als er sprake is van onreine geesten, nooit gesproken wordt over een bepaalde oorzaak of verband gelegd wordt met een bepaalde misstap of zonde. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je gerust misstappen kunt maken. We moeten altijd voorzichtig zijn, vooral als we in aanraking komen met dingen die een niet-christelijke achtergrond hebben. Maar is er dan sprake van occulte belasting? Dan zouden vele duizenden mensen occult belast zijn. Denk aan het heidendom in Paulus’ dagen. Dat heidendom was op allerlei manieren overal aanwezig. Leerzaam is dan wat Paulus bijvoorbeeld in 1 Korinthe 10:25-32 schrijft over het eten van offervlees, dat aan de afgoden geofferd is. Wij zouden geneigd zijn om te zeggen: als je dat eet zul je wel occult belast raken. Maar Paulus zegt: Eet alles wat u voorgezet wordt, behalve als je een ander daardoor aanstoot geeft. Zie ook 1 Korinthe 8:4, waar hij zegt dat een afgod ‘niets’ is, omdat wij belijden dat er geen andere God is dan één.
 
Ik denk dat je zo ook tegen de computeranalyse die je hebt ondergaan moet aankijken. De achtergrond is de Chinese leer van meridianen. Is die leer op zichzelf in strijd met het christelijke geloof? Trekt de computeranalyse je af van het evangelie van de Heere Jezus Christus? Vermindert het je geloof in Hem? Ik denk dat dat heel beslist niet het geval hoeft te zijn, net zoals dat het geval is met welk onderzoek of welke medische behandeling ook maar. Wel denk ik dat je, vooral in onze tijd, voorzichtig moet zijn, maar dat geldt voor alles waarmee je geconfronteerd wordt, van mensen om je heen tot en met wat zich aandient via tv en internet. Denk ook aan de vele religies waarmee we in onze tijd geconfronteerd worden. Aan de ene kant past een stukje nuchterheid tegenover alles wat er ‘te koop en te zien’ is, zoals Paulus omgaat met vlees dat aan de afgoden geofferd is. Aan de andere kant is het nodig dichtbij God en bij Zijn Woord, de Bijbel, te leven. Maar geldt dat niet altijd, waar of in welke tijd je leeft?”

Ik hoop dat bovenstaande je duidelijk is. Ik denk dat je niet te gauw aan occulte machten en dergelijke moet denken. Wel voeg ik er wat aan toe. Je schrijft namelijk dat je al innerlijk met het geloof brak vóórdat je naar een homeopaat ging en er dus voor jou nog geen sprake was van de prognusmethode. Als ik je vraag goed gelezen heb, was de reden van het breken met het geloof (hoewel je er beslist nog niet los van bent, schrijf je) in de eerste plaats dat je gebed om een bepaald iets, ondanks je vele bidden niet verhoord werd, terwijl het eerst leek dat er verhoring kwam. Is daarmee je twijfel en onzekerheid al niet begonnen en ligt daar niet een eerste oorzaak van het innerlijk loslaten van het geloof? Je was teleurgesteld in God, Hij hoorde je niet, je ontving van Hem niet wat je verlangde, terwijl dat eerst wel zo leek. En toen ging je innerlijk steeds meer afhaken.

Maar, beste vriendin, heb je dan niet een verkeerd begrip van wat verhoring van het gebed is? Verhoring is namelijk niet dat God al of niet precies geeft wat je graag wilt. Stel je voor dat dat het  geval zou zijn en dat je om iets bidt dat eigenlijk helemaal niet zo goed voor je is. Je kunt soms zelfs (misschien heb je dat wel eens gedaan) om iets bidden waar je je later voor schaamt of van denkt: gelukkig dat God dat niet gedaan heeft, want dat zou helemaal niet goed voor me zijn geweest.

Verhoring van het gebed is niet dat je ontvangt wat je wilt, maar dat je ontvangt waarvan God vindt dat het beste voor je is, en (dat is ook een stukje ven de verhoring!) dat je dan zo op Gods goedheid vertrouwt dat dat je innerlijke rust en vrede geeft.

Denk aan de psalmen. De psalmdichters bidden soms hartstochtelijk tot God en vinden dan soms rust in het geloof dat de Heere het beste met hen vóór heeft terwijl hun situatie hetzelfde blijft. Of denk aan Paulus, je zult die geschiedenis wel kennen: Hij had een scherpe doorn in het vlees, heeft de Heere driemaal (dat wil zeggen: vele malen) gesmeekt (dat woord staat er eigenlijk), maar hij werd niet verhoord. Ja, wel! Hij werd wel verhoord , maar op een heel andere wijze dan hij had gesmeekt: de Heere zei tegen hem: “Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht” (2 Kor.12:7-10). Dat wil zeggen: Paulus bleef zwak, maar God gaf hem kracht om te dragen wat hij te dragen had.  Zou iets dergelijks ook voor jou niet gelden, beste vriendin? We weten niet wat de scherpe doorn in het vlees van Paulus was. Maar, zou dat niet zijn, omdat ieder zijn of haar eigen situatie zou kunnen invullen? Als ik je vraag goed lees, denk ik dat er ook bij jou een aantal scherpe doornen zitten. Ik heb ook de gedachte dat je van nature heel gevoelsmatig bent en leeft. Als je dat zo is kun je heel gemakkelijk het geloof verliezen. Gevoel is namelijk wisselend, vandaag zit je op een berg, morgen in een diep dal. Het geloof is echter vast. Omdat je, hoe je weg ook is, God vertrouwt. Het geloof ziet met alle zonden en zorgen op Jezus Christus. Hij heeft in Getsemane ook ‘driemaal’ gebeden, maar Hij zei erbij: “Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt” (Matt. 26:39). Zo ging Hij de weg naar het kruis.

En nu geldt voor ons wat Jezus tot Petrus zei: “Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen (dat wil o.a. zeggen: “nee” zeggen tegen zijn eigen wil), zijn kruis opnemen en Mij volgen” (Matt. 16:24). Moeilijk? Ja. Toch hoop ik dat je die weg kunt gaan en dat je in die weg van het geloof rust vindt.

Of er bij jou sprake is van gevolgen van een medische aandoening, zoals je vraagt, weet ik niet. Dat kan ik natuurlijk op een afstand niet beoordelen. Wel denk ik dat het heel belangrijk is dat je mensen om je heen hebt (de kerkelijke gemeente, een bijbelkring, een zangkoor) en dat je iemand hebt die een luisterend oor voor je heeft. Maar als het allemaal samenvat, zeg ik: Pieker niet over occult belast zijn of iets dergelijks. Ga de weg die God wil dat je gaat, in het geloof dat er een God is ook voor jou, en een Heiland die tot je zegt: Geef Mij je hart. En dat je in het geloof rust mag vinden bij Hem die heeft gezegd: “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven”, en die daarbij zei: “Neemt Mijn juk op u en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Matt. 11:28-29).

Ik hoop dat ik je wat geholpen heb. Van harte sterkte en zegen toegewenst,
Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

natuurgeneeskundeoccult
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Van Rossem. U hebt mijn vraag beantwoord. Ik ben het op zich wel met u eens. Toch heb ik nog een vraag. Ik ken v...
5 reacties
04-10-2010
Ik heb als kind altijd in God geloofd en met Hem geleefd. Maar nu ik iets ouder ben (ik zit nog wel op de middelbare, du...
geen reacties
05-10-2018
In maart hopen wij een kindje te krijgen. Als dit een jongetje is willen we hem graag de naam Micha geven. De betekenis ...
geen reacties
05-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering