Samenkomen zonder kerkenraad

Ds. C. Harinck / 11 reacties

04-10-2012, 16:27

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. Ik heb een vraag m.b.t. het samenkomen van een groep mensen, waarbij we de Bijbel bestuderen, bidden en zingen o.l.v. iemand die in de Bijbel is onderlegd. Mijn vraag is mag dit? Ik heb altijd gehoord dat je alleen mag samenkomen als daar iemand uit de kerkenraad bij is en anders niet. Waar staat dit in de Bijbel? Waarom zijn ze in onze kringen hier zo huiverig voor? En vroeger toen de gezelschappen er nog waren (nu misschien nog wel), kwamen ze toch ook bij elkaar om met elkaar over geestelijke zaken te spreken? Dit lijkt me juist een goede zaak.

Antwoord

Het bestuderen van de Bijbel is door Jezus Zelf sterk aanbevolen. Hij sprak: "Onderzoekt de Schriften, want die zijn  het die van Mij getuigen." Mozes heeft Israël ook op het hart gebonden het wetboek des Heeren te onderzoeken en denk verder slechts aan Psalm 119, die één grote opwekking is om de Thora te onderzoeken

In de begintijd van de Reformatie kwam men in kleine groepen samen om de Bijbel te lezen en na de Afscheiding kende men de gezelschappen.

Op dit alles ziende is het alleen maar goed om samen de Bijbel te onderzoeken en Bijbelstudie te doen. Nu is er echter ook een andere kant aan het samenkomen rondom de Bijbel. In het verleden ontstonden conventikels, waar vrijmoedige mensen de leiding namen en het kerkelijke leven, onder andere het bezoeken van de diensten, afbraken. Zo zijn er hier en daar ook ontsporingen ontstaan in bijbelkringen. In verband daarmee is het juist om je kerkenraad van het samenkomen te verwittigen en je onder hun toezicht te stellen.

Je moet bij al het goede van de bijbelstudie bedacht zijn op ontsporingen. Houd je bij de Bijbel en raadpleeg een betrouwbaar commentaar. Houd je ook ver van kritiek op predikanten en kerken. Laat het alleen gaan om wat de Bijbel zegt. Dan gaat het goed.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

bijbelstudiekerkenraad
11 reacties
roos2
04-10-2012 / 17:11
Jezus zegt Zelf: Waar 2 of 3 in Mijn naam vergaderd zijn, daar ben Ik aanwezig.
Hij spreekt hier niet over een oudste (lees: ouderling, bestuur o.i.d).
Roozemond
04-10-2012 / 17:14
Het is voor ons allemaal strikt noodzakelijk op te volgen wat er in de bijbel zelf staat: onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen.

Bovenstaande vraag/situatie herken ik wel. Er zijn voorbeelden te over waar zulk soort samenkomsten uit de hand zijn gelopen, zijn gescheurd doordat meningen steeds verder uiteen gingen lopen, enz.

Gelukkig zijn er ook voorbeelden van mensen die hetzelfde verlangen hebben en op 1 lijn staan, dan vallen kerkmuren ook weg en blijft er 1 verlangen over: Hem groot maken.

Ik vind het heel pijnlijk als een kerkenraad negatief optreed tegenover zulke groepjes binnen de gemeente, terwijl ze het zelf niet aanbieden. In onze kleine gemeente, was er ook behoefte aan bijbelstudie. We kregen toen een oproep om te komen, en sindsdien hebben we er een mooie bijbelstudievereniging bij. Maar daar moet het niet alleen bij blijven, we moeten ook persoonlijk de bijbel onderzoeken.

Die huiver begrijp ik wel, al moet ik er bij zeggen: helaas helaas....

Openbaringen spreekt meer dan ooit in de tijd waarin we leven.

Gods zegen!
QuadCoreInside
05-10-2012 / 00:39
Dat een kerkenraad graag wil toezien op samenkomsten/ Bijbelstudies etc., hoeft natuurlijk niet perse negatief of afkeurend te zijn. Het kan ook gewoon betrokkenheid of voorzichtigheid zijn.

Ik ken ook wel Bijbels zeer onderlegde mensen in onze gemeente, die ik toch niet snel een samenkomst zou laten leiden, omdat ze er op sommige punten uiterst merkwaardige ideeën op nahouden. Vanuit een positief kritische benadering is er dan niets op tegen dat er af en toe eens een kerkenraadslid komt luisteren, zou ik zeggen.
AHHK76
05-10-2012 / 11:09
Wij hebben een aantal jaren een interkerkelijke Bijbelstudiegroep gehad. We deden er niet geheimzinnig over, iedereen was welkom. Wel keken we, of we iemand in onze groep vonden passen, als we hem of haar persoonlijk uitnodigden om te komen. Toen onze kerkenraad wilde weten hoe en wat we deden, hebben ze gevraagd of ze mochten komen kijken en luisteren. Dat vonden we goed en toen zijn er 2 broeders zijn geweest. Ze hebben het meegemaakt en waren tevreden...! Zo kan het gaan.
oepsiedoepsie
05-10-2012 / 11:13
Van meerdere bijbelstudiegroepen weet ik dat ze dit niet bij de gemeente hebben gemeld daar het anders 'verboden' zou worden.
Ik denk echter dat een kerkenraad niet 'bang' zou hoeven zijn wanneer men zelf de Bijbel alleen als richtsnoer heeft. Waar zouden ze 'bang' voor moeten zijn?
Als men de Bijbel bestudeert en tot andere inzichten komt dan wat met in de huidige gemeente leert, dan kan daar over in gesprek gegaan worden.

Tenslotte worden we door Paulus opgeroepen om alles wat voorgangers verkondigen te toetsen aan de Bijbel. Misschien is het goed om de visie van je gemeente onder de loep van de Bijbel te leggen.
Hansje
05-10-2012 / 11:41
Ik ben in het verleden lid geweest van een interkerkelijke bijbelstudievereniging en dat waren mensen uit verschillende kerken en ik vond het juist verfrissend en je hoort ook weer dingen die juist een bijdrage leveren aan je geestelijk leven. Geen kritiek op elkaars kerkverband, maar je ziet des te meer wat elkaar verbind en dat is de liefde van God voor de mens.

Ik vind het apart dat deze ds. dan juist een oproep hiervoor doet om onder toezicht te stellen, want mensen van de kerkenraad of ds. zijn net als een ieder ander. En Jezus zegt, waar twee of drie in MIJN naam zijn daar ben IK in het midden, mooier kan dan toch niet!
Omega
05-10-2012 / 14:06
Als je niets te verbergen hebt, waarom zou je dan geen kerkenraadsleden uitnodigen? Prachtige gelegenheid om ook eens in een ander verband met deze mensen van gedachten te wisselen. En dan blijken ambtsdragers opeens gewone mensen te zijn die ook niet alles weten en van genade moeten leven. Zo kun je samen gemeente zijn.
sydneylover
05-10-2012 / 16:36
Eens met ds. Harinck dat het normaliter het beste is om de kerkenraad van een bijbelstudiegroep op de hoogte te stellen. Zeker als over en weer vertrouwen is over vorm en inhoud ervan.

Maar: ik weet helaas van verschillende kerkenraden die hier heel wantrouwig tegenover staan en het soms met ferme middelen willen verbieden, zoals onthouding van het avondmaal. Alleen als een kerkenraadslid aanwezig is mag zo'n bijbelstudie dan doorgaan. Gevolg was (ik ben zelf ook een tijdje lid geweest) dat aan het eind van bijna iedere avond de ouderling onwillekeurig het voortouw nam en als laatste zijn roomsausje over de discussie legde. En alle spontaniteit was verdwenen om dat er een grote afstand bestond tussen gemeente en kerkenraad.

Ik zou er zelf grote moeite mee hebben als een kerkenraad mij dit om onduidelijke redenen zou verbieden. Angst voor verandering/vernieuwing is veel te vaak een motief om dit soort dingen tegen te houden.
MUS
06-10-2012 / 16:45
De eerste christenen kwamen dagelijks bijeen.
De schrijver van de Hebreeën zegt zelfs dat het belangrijk is om onderling samen te komen:
Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. (10:25 )
Een kerkenraad is er voor om leiding te geven, dat is wat anders dan alle touwtjes in handen te houden. In de gemeente van Jezus Christus is er één hoofd en zijn wij allen leden.
In veel gemeenten is 1 Kor. 14:29 en geen praktijk. En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen. En als aan een ander die daar zit, iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste zwijgen. Toch is het belangrijk dat meerdere profeten / leraren gehoord worden. Een bijbelkring is daarvoor een goed middel.
NB. de eerste christengemeenten in Klein Azie hebben ongeveer een jaar lang geen kerkenraad gehad...
pierre81
07-10-2012 / 19:50
ik heb ook de ervaring dat de kerkenraad heel bang is dat je zelf gaat nadenken over het Woord. De inzichten die je dan krijgt worden zo snel mogelijk in de grond gestampt en er word een dogma over je heen gegooid. daar moet je het mee doen. En zo krijg je gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. (jes28)
Het lijkt sterk op de mensen (incl. de priesters) die lid zijn van de rkk, als die in de bijbel willen lezen moet er toestemming worden gevraagd.
Dirk
08-10-2012 / 14:41
Ik weet van een GerGem waar ook een bijbelstudiegroep was opgericht, gewoon zomaar een groep mensen. Toen de kerkenraad dat verbood omdat er geen ambtelijke leiding was, hebben de leden van de groep dit aangekaart bij de consulent. Die heeft toen tegen de kerkenraad gezegd dat ze dan maar voor ambtelijke leiding moeten zorgen. En zo is het gebeurd en functioneert er nu dus een bijbelstudiegroep met ambtelijke leiding.

NB: ga niet gissen welke GG het was.Ik hoop dat de refowebmensen iedere speculatie hierover per direct verwijderen. Ik heb er namelijk geen behoefte aan om de één of andere GerGem zwart te maken.

Terug in de tijd

Ik ben een man van 56 jaar. Al jaren heb ik last van maagzuur en daarom gebruikte ik tot een jaar geleden Losec, 20 mg. ...
3 reacties
04-10-2010
In Handelingen 15:24-29 staat duidelijk vermeld dat de wet van Mozes niet van toepassing is op de gelovigen uit de heide...
geen reacties
05-10-2016
Al jaren worstel ik met zware depressies, machteloze gevoelens, weinig eigenwaarde en een hulpeloos gevoel. Ik heb veel ...
2 reacties
04-10-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering