ProNutri

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

28-06-2013, 14:08

Vraag

Ik heb een vraag over het programma ProNutri of Prognosprogramma om een voedselovergevoeligheid te kunnen meten. Het gaat uit van de Chinese leer die de twaalf belangrijkste meridianen in het menselijke lichaam meet. Hiermee kan men zien in welke conditie de mens zich bevindt. Dit programma bestaat uit een computeranalyse, wat ik heb ondergaan door een therapeut. Moet ik nu bang zijn voor occulte belasting?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je schrijft dat je in verband met overgevoeligheid voor voedsel bij een therapeut een Prognos- of ProNutri computeranalyse hebt ondergaan en nu is je vraag of je bang moet zijn voor occulte belasting? Het analyseprogramma gaat namelijk uit van de Chinese leer van meridianen in het menselijke lichaam, welke meridianen door de computertest worden gemeten. Ben je nu occult belast of loop je de kans occult belast te raken?

Laat ik meteen maar zeggen: ik denk dat je die kant niet moet uitdenken. Wat is trouwens occulte belasting? Daar wordt heel verschillend en soms erg ongenuanceerd over gedacht. We vinden die term niet in de Bijbel. Is het onder invloed zijn of raken van onreine geesten? Daar lees je in de Bijbel, dat weet je natuurlijk wel, met name in de evangeliën van. Opvallend is echter dat er, als er sprake is van onreine geesten, nooit gesproken wordt over een bepaalde oorzaak of verband gelegd wordt met een bepaalde misstap of zonde. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je gerust misstappen kunt maken. We moeten altijd voorzichtig zijn, vooral als we in aanraking komen met dingen die een niet-christelijke achtergrond hebben. Maar is er dan sprake van occulte belasting? Dan zouden vele duizenden mensen occult belast zijn. Denk aan het heidendom in Paulus' dagen. Dat heidendom was op allerlei manieren overal aanwezig. Leerzaam is dan wat Paulus bijvoorbeeld in 1 Korinthe 10:25-32 schrijft over het eten van offervlees, dat aan de afgoden geofferd is. Wij zouden geneigd zijn om te zeggen: als je dat eet zul je wel occult belast raken. Maar Paulus zegt: Eet alles wat u voorgezet wordt, behalve als je een ander daardoor aanstoot geeft. Zie ook 1 Korinthe 8:4, waar hij zegt dat een afgod "niets" is, omdat wij belijden dat er geen andere God is dan één.

Ik denk dat je zo ook tegen de computeranalyse die je hebt ondergaan moet aankijken. De achtergrond is de Chinese leer van meridianen. Is die leer op zichzelf in strijd met het christelijke geloof? Trekt de computeranalyse je af van het evangelie van de Heere Jezus Christus? Vermindert het je geloof in Hem? Ik denk dat dat heel beslist niet het geval hoeft te zijn, net zoals dat het geval is met welk onderzoek of welke medische behandeling ook maar. Wel denk ik dat je, vooral in onze tijd, voorzichtig moet zijn, maar dat geldt voor alles waarmee je geconfronteerd wordt, van mensen om je heen tot en met wat zich aandient via tv en internet. Denk ook aan de vele religies waarmee we in onze tijd geconfronteerd worden. Aan de ene kant past een stukje nuchterheid tegenover alles wat er "te koop en te zien" is, zoals Paulus omgaat met vlees dat aan de afgoden geofferd is. Aan de andere kant is het nodig dichtbij God en bij Zijn Woord, de Bijbel, te leven. Maar geldt dat niet altijd, waar of in welke tijd je leeft?
 
Ik hoop dat ik je wat geholpen heb. Wil je meer weten lees dan wat ik eerder op Refoweb schreef over acupunctuur en occult belast. God zegene je.

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

natuurgeneeskundeoccult
geen reacties

Terug in de tijd

Door Gods oneindige goedheid mag ik geloven dat mijn zonden vergeven zijn. Ik voel hoe langer hoe meer wat voor grote zo...
geen reacties
29-06-2017
Ik heb een vraag over een bepaald bijbelgedeelte, namelijk Lukas 13:22-30. Het gaat over de enge poort. Er staat in die ...
7 reacties
28-06-2011
Waarom wordt in de reformatorische kerken gefilterd internet wel als verantwoord beschouwd, terwijl de gehele televisie ...
geen reacties
28-06-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering