Ingevingen van God

Ds. C. Harinck / 22 reacties

14-09-2013, 14:32

Vraag

Graag zou ik een vraag aan dominee C. Harinck willen stellen. De Heere maakt zich bekend door Woord en Geest. De mensen die ik wel eens heb horen spreken over het geestelijk leven vertellen allemaal over rechtstreekse ingevingen. Er zijn al eens vragen gesteld over het krijgen van teksten, maar volgens mij niet de vraag waar ik mee loop. Ik zou niet graag willen betwisten dat de Heere naast de middellijke weg ook onmiddellijk tot iemand kan spreken. Maar ik word wel behoorlijk ongerust omdat de mensen die ervoor doorgaan dat ze kinderen van God zijn, allemaal vertellen van die rechtstreekse ingevingen. Mijn brandende vraag aan u is: zullen er mensen in de hemel komen, die geen rechtstreekse, onmiddellijke ingevingen gehad hebben? Ik bedoel dus niet dat het Woord Gods geen kracht deed in hun leven, maar het gaat mij om de ingevingen. Misschien kunt u het antwoord uit het Woord onderbouwen. Heel graag zie ik uw antwoord tegemoet.

Antwoord

Het zijn belangrijke zaken, die je aansnijdt. Hoe onderwijst Gods mensen de weg van de zaligheid? Dit is allereerst door Zijn Woord. Er is buiten het Woord geen zaligmakende kennis. Er is wel algemene kennis in de natuur en in ons geweten, maar er is geen zaligmakende kennis buiten het Woord. God spreekt tot ons door Zijn Woord.
 
Maar dan komt daarbij de vraag: hoe kan ik weten dat God persoonlijk tot mij spreekt? Hoe kan ik zeggen: de Heere heeft dit tot mij gesproken of dit aan mij geopenbaard? Allereerst moeten we dan weer gewoon terug naar het Woord. Als je de Bijbel opent, spreekt God tot je. Augustinus zei: Wanneer we bidden spreken wij tot God en wanneer we de Bijbel lezen spreekt God tot ons.

Zonder hier iets aan af te doen, blijft de vraag: hoe kan ik weten dat een bepaald woord uit de Bijbel Gods boodschap is aan mij? Dan komen we op het terrein van het getuigenis van de Heilige Geest. Weer moeten we dan zeggen: de Heilige Geest getuigt in en door de Bijbel. Maar weer kom je terecht bij het persoonlijk element. Wie overtuigt mij dat de  veroordeling, bestraffing, de troost of de weg die het Woord aanwijst, voor mij persoonlijk is? Het getuigenis van de Heilige Geest komt dan bij het Woord. Hij maakt het woord dat waar is in zichzelf waar en bedoeld voor mij!
 
Op dit terrein liggen de ontsporingen. Zij ontstaan zodra men wat men meent van God ontvangen te hebben, losmaakt van het Woord. Men zegt dan: de Heere heeft mij te zien gegeven of ik heb gevoeld enz.  Dat is onbijbels en bedrieglijk. De Reformatie heeft ons in de strijd met de Dopersen krachtig geleerd om Woord en Geest bij elkaar te houden.

Wat onmiddellijke ingevingen betreft, zodra die los staan van het Woord zijn ze niet van God, maar van onze bedrieglijke en verduisterde geest. Het is opmerkelijk dat God deze mensen altijd iets te zien geeft of te geloven geeft wat zij graag willen zien en geloven. Je moet je eigen licht wantrouwen. Je moet al je gevoelens toetsen aan de Schrift. Als je onder onmiddellijke ingevingen dingen verstaat als direct, los van het Woord, boodschappen van God te krijgen, moet je deze wantrouwen.

Nu weet ik dat de spreekwijze onder de bevindelijke gelovigen is: “De Heere heeft mij te zien gegeven.” Wanneer je verder vraagt: hoe? Dan zal een gezond gelovige dit terugbrengen op het Woord van God dat men las, hoorde of in gedachten kwam. Maar er zijn geen onmiddellijke ingevingen los van het Woord. Wie dat toch claimt dwaalt en wordt door de leugengeest bedrogen, hoe indrukwekkend mensen dit ook vinden.

Onder Puriteinen en Nadere Reformatie kent men wel innerlijke drijvingen van de Geest tot bidden, de Bijbel lezen of je zaak in Gods hand geven. Het zijn opwekkingen van de Geest Die in de gelovigen woont. Maar dat is iets anders dan onmiddellijke ingevingen.  
 
Mijn antwoord is wat breed geworden, maar het onderwerp vraagt dit. Van harte een gebondenheid aan het Woord en het innerlijke getuigenis van de Geest toegebeden,
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
22 reacties
Bambi
15-09-2013 / 03:06
Dus God spreekt alleen de taal van de Bijbelteksten?
Verder niet?

Vreemd, dan vraag ik me toch af hoe we in de Bijbel aan zoveel verhalen komen, waar God gewone taal tegen
mensen sprak, die zelfs later Bijbelteksten geworden zijn.
Ruben92
15-09-2013 / 10:48
Ja ik kan me hier ook niet echt in vinden eerlijk gezegd,
God werkt toch ook op vele andere manieren door mensen en tot de mensen?
Want waarom kon God dan wel tot bijvoorbeeld Paulus of Mozes spreken (die ook gewoon mensen zijn) en niet tot andere mensen (hedendaags) die niet in de Bijbel staan?
Vcfrth
15-09-2013 / 20:05
@ Bamb & Ruben92i: in de tijd van de Bijbel was het natuurlijk anders, toen was de Heilige Geest nog niet over ons uitgestort, en de Bijbel was er zelfs nog niet. Toen sprak God op andere manieren tot mensen, ook door dromen, zoals de Bijbel ons verteld. Maar sinds we de Bijbel hebben is de Bijbel genoeg voor ons.
jsml
15-09-2013 / 20:42
@vcfrth,
" Maar sinds we de Bijbel hebben is de Bijbel genoeg voor ons."

Hoe weet je dat of waarom denk je dat?
Ruben92
15-09-2013 / 21:43
@Vefrth , klopt helemaal, vooral ook door dromen ja! Maar ik geloof niet dat dat alleen toen was, waarom kon/wil God het toen wel en nu niet? Althans ik vind daar géén Bijbelse grondslag voor eerlijk gezegd.
Omega
15-09-2013 / 21:55
In Openb. 22: 18 en 19 staat het antwoord. We hebben nu het geopenbaarde Woord van God. Volledig en compleet. Als we de Bijbel lezen spreekt God persoonlijk tot ons. Probleem is dat veel mensen te lui zijn om het Woord te lezen en te bestuderen en daarom op zoek zijn naar een buitenbijbelse ervaring.
mluther
15-09-2013 / 22:12
Kan me volledig vinden in het antwoord. Vaak worden de puriteinen erbij gehaald om ingevingen van de Geest te verdedigen. Echter zijn dat zoals ds. Harinck terecht zegt opwekkingen van de Geest.

Aan de andere zijde horen we ook over opwekkingen zoals de puriteinen hebben gehad, helaas weinig of niets meer. Een gevolg van onze geesteloze tijd? Het geeft te denken.
Ruben92
15-09-2013 / 22:27
@Omega , ik snap je punt! Echter, hiermee wordt de nadruk gelegd op dat de Bijbel compleet is! En dat niemand er iets meer aan mag toevoegen, Het onfeilbare Woord ís tot stand gekomen! Dus compleet! Maar dit zegt voor de rest niks over dat God hedendaags niet meer op andere manieren tot de mensen spreekt, maar dit MOET altijd wel getoetst worden aan de Bijbel. Ter illustratie ; als ik nu een boom ga omkappen en vervolgens ga aanbidden en er een soort ritueel van ga maken en daarbij een gevoel krijg waarbij IK DENK dat het van God komt, dan kan ik je verzekeren dat dat niet van God komt natuurlijk, want het past simpelweg niet in de Bijbel, en dat is de buitenbijbelse ervaring die je bedoelt denk ik.
Bambi
15-09-2013 / 23:30
Dus als iemand waar ik van hou, vandaag een ongeluk krijgt en ik bid tot God om hulp.
En ik voel me terwijl ik bid, getroost en krijg het zekere gevoel: 'Het komt goed" , zonder Bijbeltekst erbij.
En het komt ook goed.
Dan kwam dat zekere gevoel wat ik kreeg terwijl ik bad, niet van God, maar van mijn bedrieglijke geest, die iets voelde wat ik wenste? Alleen omdat ik er geen Bijbeltekst bij kreeg?
Ruben92
16-09-2013 / 07:26
@Bambi , Ik geloof dat dat wel van God komt dan, want het past toch alsnog in de Bijbel? God is je trooster en hij wilt je dan ook troosten en ook laten voelen dat het goed komt, wij dienen toch immers een levende God niet waar?
Omega
16-09-2013 / 08:58
Niet ons gevoel (dat ook nog eens afhankelijk is van stemmingswisselingen), maar ons geloof in God en Zijn Woord biedt zekerheid. Daarom is het ook belangrijk om het gebed te laten voeden door het Woord (en andersom). Niet voor niets staat in Jeremia 17: "Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?" Dat is wat ds. Harinck zegt en bedoelt: ingevingen die los staan van het Woord (daarmee dus in strijd zijn), zijn niet van God.
refoweb
16-09-2013 / 09:11
We wijzen nogmaals op de voorwaarden voor het plaatsen van een reactie:

"Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum."
Jvslooten
16-09-2013 / 09:42
''Geloof niet elke geest'', zegt Johannes, ''..maar beproef de geesten of zij uit God zijn.''
vlokje
16-09-2013 / 11:45
Omega: Hoe kun je met zekerheid stellen dat Johannes in Openbaringen met de woorden der profetie dezes boeks de huidige bijbel bedoelt? Heel goed mogelijk dat hij er alleen het boek Openbaringen mee bedoelde, en dan met name de profetieën die er in staan.
Volgens mij was de bijbel ten tijde van Johannes nog niet het afgeronde complete boek zoals we hem nu hebben, maar ik kan me vergissen.
Jvslooten
16-09-2013 / 12:37
@vlokje, inderdaad is het Nieuwe testament, zoals wij dat kennen, pas veel later samengesteld. Neemt niet weg dat God dezelfde oproep, óók in bredere strekking, meerdere malen doet.

Deuteronomium 4:2
´´U mag aan het woord dat ik u gebied,
niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht neemt.´´

Deuteronomium 12:32
´´Dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht nemen.
U mag er niets aan toevoegen en er ook niets van afdoen.´´

Spreuken 30:5-6
´´ Ieder woord van God is gelouterd,
Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.
Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen,
omdat u een leugenaar zou blijken te zijn.´´

vergelijk ook:

*Matheus 5:18
Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

*Johannes 10:35b
´´...en aangezien de Schrift niet gebroken kan worden...´´

*Romeinen 9:6
´´Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël.´´

Titus 3:8:
´´Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen.´´
Ruben92
16-09-2013 / 13:18
@jvslooten , ja hebt inderdaad gelijk! Alleen waar ik dan vast loop is dat Spreuken veel eerder geschreven was dan de rest, dus dan door de overige boeken toe te voegen (Johannes, Romeinen etc) was dit dan niet in strijd met Gods Woord? Want : "Voeg niets aan Zijn woorden toe" is toch wel gebeurd na Spreuken? Wat is uw visie hier op?
Omega
16-09-2013 / 14:03
@Ruben92 Wat na Spreuken is geschreven (of daarvoor) is niet in strijd met de rest van de Bijbel. De vraag ging over het 'krijgen' van teksten. De ds. geeft aan dat deze alleen van God kunnen komen als ze niet in strijd zijn met Zijn eigen Woord. Zo is dat met de Bijbelboeken zelf ook: ze spreken elkaar niet tegen, maar vullen elkaar aan of bieden nieuwe informatie.
@vlokje Zie het antwoord van @jvslooten
Ruben92
16-09-2013 / 14:16
@Omega, ik zeg ook niet dat de Bijbel zich tegenspreekt maar aangezien er NIKS meer aan toegevoegd mag worden, vraag ik me af waar die lijn is getrokken dan aangezien de Bijbel later is samengesteld nadat het geschreven is. Maar terug naar de vraag en wat voor alles geldt overigens : toets alles aan de Bijbel.
Bambi
16-09-2013 / 16:07
Ik wil nog 2 dingen opmerken:

1. Ons arglistig hart kan ook Bijbelteksten geven.

2. Als je bijv. kijkt naar Mattheüs 11:28, waar staat:
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.
Daarin zie je dat God zelf aangeeft, dat Hij ons wel degelijk een gevoel geeft, tijdens het bidden.
vlokje
16-09-2013 / 21:49
Omega: handig dat jvslooten je bewijsvoering aanvult. Zelf had je het over Openb. als HET antwoord. Dat ons hart creatief is in het bedenken van (drog)redenen (arglistig noemen christenen dat) ben ik helemaal met je eens, ook het christelijke Gods Woord willen bewijzen doet er gewoon aan mee. Vrijwel alle teksten die jvslooten noemt hebben uitsluitend betrekking op het OT, de Thora, de Schrift en zoals iedereen weet kan daar alleen maar het OT mee bedoeld zijn. Als Paulus iets keihard roept, hoeft het daarom nog geen 100% absolute waarheid te zijn.

Vraagstellers probleem heeft alles te maken met waar we ons nu over buigen en Ruben92 ook scherp stelt: Is er een ondubbelzinnig, feilloos volledig totaal 'bewijs' om de hedendaagse Bijbel als het door God onfeilbaar bedoelde Woord te zien. Antwoord: Nee, dat bewijs is er niet, dat komt aan op geloven. En dat wil een christen alleen maar horen: geloof alleen, en als het ons zo uitkomt grijpen we in het wilde weg allerlei argumenten, zonder ze zuiver, eerlijk en oprecht onderzocht te hebben, want daar hebben we onze betrouwbare verklaarders voor. Hoe ouder hoe betrouwbaarder...

Het nieuwe testament is ontstáán. In een proces van honderden jaren. Was God dáárbij, bij HET grote eindstation toen men zei: Ziedaar het complete Nieuwe Testament, helemáál zoals Ik, God het bedoeld heb?

Terug in de tijd

In veel boeken lees je dat je als ouders samen achter dingen moet staan, zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Dat ...
2 reacties
14-09-2011
Mijnheer Noteboom, De vraag die ik stelde over muziek heeft zeker een voorgeschiedenis. Ik kom van geboorte niet uit de ...
geen reacties
14-09-2005
Ik ben gelukkig getrouwd met mijn man. We hebben het heel goed samen, maar op seksueel gebied mis ik wel het samen een z...
6 reacties
14-09-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering