Aangevallen door ongeloof

Ds. M. Baan / 2 reacties

14-09-2011, 11:00

Vraag

Ik word soms zo vreselijk aangevallen met de zonde van ongeloof... Dan twijfel ik aan alles: of God wel bestaat of mijn leven wel geleid wordt. Waarom zou het christelijke geloof het enige ware geloof zijn? Iedereen, of het nu moslim, jehovagetuige of boeddhist is, gelooft weer op zijn/haar eigen manier en denkt dat zijn/haar geloof het juiste is. Het is maar net hoe je opgevoed bent. Ik sprak onlangs met iemand die nergens in gelooft. Volgens hem houdt het na de dood gewoon op en moet je er hier het beste van maken. Hij begreep wel dat mensen die veel moeite, zorgen en verdriet kennen, willen geloven dat er Iemand boven staat, maar volgens hem was dat onzin. Nu heb ik best het één en ander meegemaakt en zolang ik geloof dat God mijn leven leidt en me hoort en ziet, kan ik daar mee omgaan. Maar zodra dat ongeloof om de hoek komt kijken, word ik wanhopig. Want als er geen God boven staat, waarom dan dat lijden en hoe daar mee om te gaan? Er wordt, naar mijn mening, soms al te gemakkelijk gezegd: God staat er boven, je moet Hem vertrouwen, Hij heeft alles in handen en wij begrijpen niet alles. Het is snel gezegd als dingen niet te begrijpen zijn!

Antwoord

Een lange vraag. Toch gaat het in al de zinnen over één en dezelfde zaak, namelijk: het bestaan van God.

Hoe weet ik, dat God bestaat? Kan ik dat concluderen uit het feit, dat ik zie dat Hij mijn leven leidt? Of heb ik dat meegekregen met mijn christelijke opvoeding? Moet ik zeggen dat ik dat bestaan invul op mijn eigen beperkte manier? Zoals ook een moslim of een Jehovah’s getuige daar op zijn eigen wijze invulling aan geeft? Is de opvatting, dat er helemaal geen God bestaat, van evenveel waarde als de gedachte, dat de God van de Bijbel de Enige is? Is de enige juiste conclusie over het bestaan van God dus: "gooi het maar in mijn pet?"

Me dunkt, dat we langs deze lijnen nooit veel verder zullen en kunnen komen. Het bestaan van God is geen conclusie die je langs de weg van de logica of langs de lijnen van onze gevoelens kunt trekken. Het bestaan van de God van de Bijbel is een zaak van geloof! Maar dan moeten we dit woord "geloof" niet opvatten in de zin van: dus verder kunnen we daar niets over zeggen, want geloof is nu eenmaal geloof.

Nee, het echte geloof is meer dan een aanname. Het is ook een ervaring! Als het goed is, hebben we de God van de Bijbel ervaren. Hebben we Hem ontmoet. Als de rechtvaardige God, die de zonde niet ongestraft laat. Maar ook als die barmhartige God, Die de goddeloze rechtvaardigt.
 
Hoe komen we dus van onze twijfels over God af? Door de ontmoeting met de ene ware God, Die Zijn Zoon gegeven heeft om zondaren zalig te maken. Dat is die God, Die Zich in het Woord heeft geopenbaard en Die Zich nog steeds wil openbaren door Zijn Heilige Geest. Hoe zo’n ontmoeting tot stand komt? Op dezelfde manier waarop Nicodemus de Heere Jezus heeft ontmoet (Joh 3)!

Met een hartelijke groet,
Ds. M. Baan, Veenendaal

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

ongelooftwijfel
2 reacties
adriano313
14-09-2011 / 16:46
Beste vragensteller, ter bemoediging
Om wat meer grip op ongeloof te krijgen kunt u ook uitgaan van geloof

Geloof is een genade van God
In de bijbel staat dat je het ook als een gave van God krijgt, als een kado (mooi hé)
Geloof komt doordat Gods Woorden Levend zijn. Dat als u deze hoort, ze via uw oor (ogen) de poorten van uw hart zullen bereiken. En uw hart is gemaakt om God te verstaan
Maar let wel geloof gaat hand in hand samen met bekeren. Dat u zich af(be)keert van een dagelijkse zondige levensstijl TOT Jezus Christus. En dat u Jezus Christus aanneemt als nieuwe Heer van uw leven.

Daarom geef ik u wat handvatten (sleutels) m.b.t. GELOOF:

1. Zo is dan het geloof uit het horen, (met je oren horen)
en het horen …
door het woord van Christus Rom. 10:17
(Hoe meer Woorden u hoort, leest en ziet, des te meer uw geloof zal ‘groeien’)

2. Want door genade zijt gij behouden,
door het geloof,
en dat niet uit uzelf:
het is een gave van God; Efze2:8

3. Bekeert u en gelooft het evangelie Marcus 1:15b
(Bekering en geloof zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden)

4. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven,
heeft hij het voorrecht gegeven
om kinderen van God te worden. Joh 1:12

5. want met het hart gelooft men tot gerechtigheid
en met de mond belijdt men tot behoudenis. Rom 10:10

Hiertegen zal de duisternis ook onrust, twijfel en ongeloof proberen te zaaien. Hij is al een verliezer en probeert dagelijks miljoenen mensen te vertroebelen en van God af te houden. De vraag is altijd in hoeverre jij hier zelf op in gaat en je hiervoor openstelt.

Mocht het gewoon allemaal even te veel in je gedachten (want daar speelt alle strijd af) worden, probeer maar gewoon te zingen! Zingen in de zin van Lofprijs (worship). Maak God maar groot. Zing alle gedachten en strijd maar gewoon van je af!

Psalmen
http://www.youtube.com/watch?v=8vNKRRVEbMo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Ho4hiGm00U4&feature=related

Opwekking
http://www.youtube.com/watch?v=fA9Ch18tUdU
http://www.youtube.com/watch?v=xT3Q0ocEZ-A

Hillsong
http://www.youtube.com/watch?v=a2wGrwTYGL0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UXCoHxX1OC8

Ik wenst je Gods nabijheid en zegen
waldboy
15-09-2011 / 23:50
Vragensteller: we woerden allemaal wel eens door ongeloof aangevallen.
Zie dit als een teken dat je geloof hebt!
Als we ons hart aan God hebben gegeven, regeert Hij daar.
Maar Hij zal ons zo nu en dan op de proef stellen.
Dit kan Hij doen door de duivel een volmacht te geven ons met allerlei verkeerde te bestoken.
Maar Hij doet dat alleen, als Hij weet dat we in Hem vertrouwen.
God zal ons nooit boven onze krachten verzoeken.
Weet dat God er is temidden van die gedachten. "Weet", want ervaren zullen we het misschien niet.
Ik wens je sterkte en vertrouwen!

Terug in de tijd

Mag ik op zondag soep opwarmen? Ik heb er nooit bij stilgestaan totdat ik Exodus 35:3 las: “Gij zult geen vuur aansteken...
geen reacties
14-09-2005
Een vraagje n.a.v. uw vorige antwoord. Misschien klinkt het een beetje oneerbiedig maar de vraag rijst in me op: hoe wee...
geen reacties
14-09-2005
Mijn man en ik hebben vier kinderen. Door allerlei moeilijke situaties in het leven van mijn man is het geloofsleven van...
2 reacties
14-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering