Het Woord

Ds. A.A. Egas / 1 reactie

14-09-2012, 15:08

Vraag

Dat er met het Woord Jezus wordt bedoeld, leert de Bijbel ons. Maar hoe moet ik het Woord nu zien ten opzichte van het Woord van de Bijbel? En als dat hetzelfde is, hoe kan dat Woord dan eeuwig zijn als de Bijbel in de tijd geworden is?

Antwoord

Beste vragensteller,

Je schijft dat met het Woord Jezus wordt bedoeld. Je doelt dan waarschijnlijk op de woorden van Johannes in zijn evangelie, het eerste hoofdstuk vers 1 en 2 "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God."

Het is goed om daarbij de toelichting te lezen die onze kanttekeningen geven bij de aanduiding "het Woord" (ik geef het wat meer in eigen woorden weer): Hier staat in het Grieks ho logos, dat is, het woord en de rede; zoals ook bij ons het woordje rede zowel de inwendige rede of het verstand, als het uitwendige woord, waarmee de inwendige rede aan andere mensen uitgelegd wordt, betekent. Zo wordt Christus, de Zone Gods, omdat Hij is de Wijsheid van de Vader en het uitgedrukte Beeld Zijns Persoons is, maar ook omdat de Vader door Hem Zijn verborgen raad van onze zaligheid den mensen zo in het Oude als in het Nieuwe Testament heeft geopenbaard.

De Heere Jezus wordt dus "ho logos", genoemd omdat Hij de wijsheid van de Vader is (de rede), maar ook omdat Hij ons de raad van Zijn Vader verkondigt. Dit is dus een heel andere betekenis dan "het Woord" van God, waarmee wij de Bijbel aanduiden. Daarbij gaat het om de woorden waarmee God Zich aan mensen bekend maakt. Er ligt dus wel een verband, omdat de Heere Jezus ons de Vader openbaart, maar bij de Bijbel gaat het om schriftelijke overgeleverde tekst en bij Christus gaat het om Zijn daden en spreken waarmee Hij de liefde van de Vader bekent maakt, die we in de Bijbel terug kunnen vinden.

Ik hoop dat het wat verhelderd heeft.

Ik besluit met de bede dat je door het Woord het Woord mag leren kennen.

Met een hartelijke groet en Gode bevolen,
Je ds. A. A. Egas

Ds. A.A. Egas

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bijbelJezus
1 reactie
MUS
15-09-2012 / 10:20
Jezus is het 'vleesgeworden Woord van de Vader'.
Hij is de vervulling van de 'wet en de profeten'.
Wie Hem gezien heeft, heeft de Vader gezien!

Terug in de tijd

Ik ben gelukkig getrouwd met mijn man. We hebben het heel goed samen, maar op seksueel gebied mis ik wel het samen een z...
6 reacties
14-09-2015
Ik heb een enorm tegenstrijdig gevoel van binnen wanneer ik denk aan mijn vrienden. Het komt omdat ik graag andere vrien...
geen reacties
14-09-2016
Verschillende mensen in mijn omgeving hebben mij aangeraden om een traject van bevrijdingspastoraat in te gaan. Ik zit v...
geen reacties
14-09-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering