Getuige bij derde huwelijk

Ds. A. de Lange / 11 reacties

02-09-2013, 12:10

Vraag

Mijn vrouw is gevraagd door haar vader om getuige te zijn bij zijn huwelijk met haar moeder (hertrouwen). Nu is het zo dat ze daar behoorlijk over twijfelt door het verleden. Mijn schoonouders zijn vroeger getrouwd omdat mijn schoonmoeder zwanger was van mijn huidige vrouw en haar tweelingzus. Toen ze ongeveer zes jaar oud waren zijn haar vader en moeder gescheiden. Toen mijn vrouw ongeveer twaalf was zijn ze echter hertrouwd. Toen mijn vrouw ongeveer twintig was ging het weer mis en zijn haar ouders weer gescheiden. Mijn schoonmoeder gaf toen aan dat ze destijds hertrouwd was uit medelijden. Mijn vrouw heeft hier behoorlijke moeite mee gehad. Zo'n zeven jaar geleden zijn mijn schoonouders weer bij elkaar gekomen en gaan samenwonen. En na zeven jaar samenwonen hebben ze weer besloten te gaan hertrouwen (derde keer dus). Nu heeft mijn  schoonvader gevraagd of mijn vrouw getuige wil zijn en ook haar zussen zijn gevraagd. Mijn vrouw heeft het er toch wel moeilijk mee en weet niet wat ze moet doen. Haar zussen hebben wel meteen ja gezegd, zij zijn ook niet gelovig en kijken anders tegen een huwelijk aan, wat het ook niet makkelijker maakt. Ze is ook bang dat haar relatie met haar vader helemaal verziekt is als ze nee zegt, maar tegelijk heeft ze gezien het verleden, moeite om ja te zeggen. Ik zou haar graag raad geven en helpen, maar vind het bijzonder moeilijk om haar te adviseren, omdat ik natuurlijk niet het vader-kind-gevoel heb zoals zij. Is er iemand die ons hier raad in kan geven? Volgens mij staat hier ook niets over in de Bijbel geschreven.

Antwoord

Voor de derde keer trouwen met dezelfde. Dat is bepaald geen alledaagse gebeurtenis! Net zo goed als dat volwassen kinderen dan gevraagd worden om er getuige van te zijn.

U vraagt om advies dat u uw vrouw kunt geven. Het beste wat u kunt doen is voor haar de zaak verhelderen. U kunt niet voor haar beslissen, ik kan het ook niet doen. Ze moet het zelf doen.

Ik reik de volgende aandachtspunten aan:

1. Uw vrouw is gevraagd om bij het huwelijk van haar ouders te getuigen. Er moeten minimaal twee getuigen zijn in Nederland. Er mogen er maximaal vier zijn. Als haar zussen getuige willen zijn, zijn de nodige getuigen er dus al en zij belemmert praktisch gezien de huwelijksvoltrekking niet als zij geen getuige is.

2. Op afstand signaleer ik twee mogelijkheden van reactie op dit huwelijk.
a. Een positieve: deze mensen horen bij elkaar vanwege hun eerder getrouwd zijn, dus het je kunt er dankbaar voor zijn dat ze weer trouwen. En als ze toch al samenwonen is getrouwd zijn de aangewezen manier van leven.

b. Een aarzelende: Als er al twee keer een scheiding kwam, hoe stabiel zijn deze mensen? Ik vermoed dat uw vrouw beide reacties bij zichzelf tegenkomt. Ze kan eigenlijk alleen maar getuige zijn als ze in staat is om nu het huwelijk een feit wordt b los te laten voor a.

3. Het maar doen omdat het gevraagd wordt en omdat de relatie met haar vader anders zou verzieken, zou ik niet aanraden. Dat is een angst-reden. En we moeten altijd oppassen als we dingen doen uit angst.  Mijn alarmbellen beginnen er zelfs bij te rinkelen als ik lees dat uw vrouw bang is dat niet-getuigen de relatie met haar vader zou verzieken. Is uw schoonvader dan zo autoritair dat wat hij zegt of vraagt moet gebeuren? Zou uw vrouw niet gewoon uit kunnen leggen dat ze liever niet getuigt (stel dat ze dat blijvend niet wil) en zou hij (samen met schoonmoeder) niet gewoon kunnen begrijpen en respecteren dat ze er moeite mee heeft?  Stel dat er een helend en begripvol gesprek kan plaatsvinden tussen uw schoonouders en uw vrouw, dan kan het voor uw vrouw wellicht openvallen.

Belangrijk is het in ieder geval om in LIEFDE te besluiten en te leven. En volgens 1 Kor. 13:4-7 is de liefde lankmoedig (geduldig), goedertieren, niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen, zij handelt niet ongeschiktelijk (grof), zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; zij bedekt alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij gelooft alle dingen.

Ik wens u en uw vrouw en uw schoonouders veel liefde toe!

Dordrecht, ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief
11 reacties
mfrits
02-09-2013 / 15:38
In de eerste plaats is het een wonderbaarlijk feit dat beiden nooit hertrouwd zijn met een ander dus hebben zij beiden de Bijbelse weg bewandeld om na de scheiding de weg tot herstel open te houden.
1 Cor 7: 10 Maar de gehuwden beveel ik-niet ik, maar de Heere-dat een vrouw niet zal scheiden van haar man,
11 -en als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen-en dat een man zijn vrouw niet zal verlaten. (HSV)
Voor hen zal de weg van het man en vrouw zijn naar Gods hart, de enige zijn die kan zorgen voor het permanente van dit herstel. meer info: www.hetherstel.nl
Edmund
02-09-2013 / 17:58
In aanvulling op het bovenstaande, meen ik dat u uw vrouw positief kan adviseren op grond van Gods Woord.


Ex. 20:12: Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.
Matth. 18:21-22: Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven maal.
Wat wil God in het vijfde gebod?
Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe , en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe , aangezien het Gode belieft, ons door hun hand te regeren.
Efez. 6:1-2: Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte),
‘in de Heere’, Gelijk Ef. 5:21, in de vreze Gods, dat is, in alles dat tegen den Heere, of Zijn bevel en vrees niet strijdt; zie Luk. 14, Luk. 26.
mluther
02-09-2013 / 18:40
Eigenlijk opmerkelijk dat er in Nederland 2 getuigen bij moeten zijn om te kunnen trouwen. Stel je voor dat je geen familie meer hebt en ook geen vrienden. Hoe kan je in zo'n geval dan toch trouwen? Wist zelf eigenlijk ook niet beter dat je ten alle tijden kon trouwen (ook zonder getuigen).
rotterdam
03-09-2013 / 08:23
@mluther ; Twee getuigen is een wettelijke verplichting.
Heb je geen familie of vrienden om te getuigen ?
Dan vis je gewoon twee daklozen van de straat, allebei een tientje en klaar is Kees.
In de gemeente Rotterdam staan altijd twee ambtenaren klaar om als getuigen op te treden.
M.a.w. een "wassen neus". De bijbel zegt niets hierover.
Wil je liever dat ze niet hertrouwen ? ongehuwd samenwonen ?
Gewoon je pa en ma een plezier doen, probeer er wat van te maken, voor je familie.
Wees blij met blijden.
klara
03-09-2013 / 09:40
Het is in ieder geval je `plicht`niet , te doen wat je ouders vragen.! Ik vindt het nogal wat. Wat heeft de vrouw van vragensteller allemaal wel niet meegekregen tijdens en voorafgaand aan de scheidingen van haar ouders. dat kan niet positief zijn geweest.

In ieder geval niet doen uit angst om ruzie. Dan zet je jezelf behoorlijk aan de kant. Hoe geloof waardig is zo`n huwelijk nog! juist voor de kinderen (al zijn ze dan volwassen).

Over vijf jaar wordt er weer gescheiden en over tien jaar wordt er weer getrouwd?? Wees blij met de blijden. ja ja... Doe waar je jezelf goed bij voelt vragensteller en press je vrouw niet om het te doen als ze zelf twijfelt en eigenlijk niet wil..
Droppie
03-09-2013 / 13:58
Ze kunnen niet met elkaar en niet zonder elkaar lijkt het!!
rotterdam
03-09-2013 / 14:37
@klara ; Doe waar je jezelf goed bij voelt - is dat evangelie ?

Rom.12 ;
Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
klara
03-09-2013 / 23:30
@rotterdam: Nee natuurlijk is dit geen evangelie. Heb ik geloof ik ook niet gesuggereerd! Wat ik wel in het verhaal zie, zijn een paar punten die wat mij betreft niet zo makkelijk zouden te bedekken zijn met evangelie.

Het gaat wel om haar ouders, die al twee keer hebben laten zien niet betrouwbaar te zijn in hun huwelijk. En dan nog een derde keer. Lijkt me moeilijk en ik vind dat een kind in zo`n geval mag weigeren getuige te zijn. Snap eigenlijk niet dat de ouders het durven te vragen aan hun kinderen bij hun derde huwelijk. Het zou een gunst moeten zijn als je als kind toestemt en je zou er in ieder geval geen ruzie mee hoeven moeten riskeren.

Maar goed.. elk zijn mening.
rotterdam
04-09-2013 / 08:21
@klara ; punten die wat mij betreft niet zo makkelijk zouden te bedekken zijn met evangelie.

Uiteraard Klara, het evangelie is niet makkelijk.
Zeven maal zeventig maal vergeven is heel erg moeilijk.
Maar toch "doe dit en gij zult leven".

Ik heb geen idee wat deze mensen bezield om voor de derde keer in het huwelijk te treden, ik neem aan dat de moeder nu betere redenen heeft als vorige keer (medelijden).
Drie keer is scheepsrecht, ze zullen toch wel wat geleerd hebben van de twee vorige keren?

"t Is maar een dag, daarna keer je terug naar je eigen gezin in je eigen huis.
Doe nooit dingen waar je later spijt van kan krijgen, zeker niet t.o.v. je familie.
Spatie
04-09-2013 / 11:11
Pa, ik vind het moeilijk dat u mij hebt gevraagd getuige te zijn bij jullie huwelijk. Al 2 keer is jullie huwelijk gestrand en ik ben bang dat het de derde keer ook weer mis gaat. Begrijp u dat? Begrijpt u ook dat ik het moeilijk vind? Jullie doen straks een belofte dat je bij elkaar blijft tot de dood jullie scheidt. Ik hoop dat jullie je daar van bewust zijn.

Is het zo moeilijk om gewoon eerlijk te zijn tegen je ouders?


@Rotterdam. Je hebt op zich wel gelijk. Toch ben ik het niet helemaal met je eens.
Eén van mijn ouders is ook hertrouwd. Voor mij was het een pijnlijke dag. 'k Heb van te voren gezegd dat ik er niet de hele dag bij zou zijn. Dat heb ik ook niet gedaan. Dat deed hen weer pijn. Er zijn momenten dat je mag kiezen voor jezelf en niet voor je familie. Je moet het nl. wel allemaal kunnen verwerken.
Inmiddels ben ik gewend aan hun huwelijk. Toch heb ik geen spijt van mijn gedeeltelijke afwezigheid op hun huwelijksdag.
rotterdam
04-09-2013 / 17:31
@Spatie, uiteraard heb je gelijk, en dat geldt ook voor de echtgenote van vraagsteller, als je denkt het niet te kunnen verwerken, dan is de keuze eenvoudig - gewoon thuis blijven.

Terug in de tijd

Mijn vriendin en ik willen trouwen zodra we een huisje hebben. Zij is van de Ger. Gem. en ik van de Ger. Gem. in Ned. We...
5 reacties
02-09-2016
Ik heb verkering met een onkerkelijk meisje. Mijn ouders vinden het best moeilijk, maar ikzelf heb er geen probleem mee....
6 reacties
02-09-2011
Wij, ouders van een 14-jarige zoon, zijn ten einde raad. Onze zoon is van jongs af aan al veel te veel aan het gamen. Wi...
5 reacties
03-09-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering