Getuige bij huwelijk

Kand. G.A. van Ginkel / geen reacties

27-06-2009, 12:06

Vraag

Mijn vraag gaat over het getuigen zijn bij een burgelijk huwelijk. Ik ben gevraagd om getuigen te zijn en mijn inziens houdt het meer in dan enkel een handtekening te zetten. Je geeft toch impliciet aan dat er je mee eens bent? Kortom, wat houdt het getuigen in? Hoe moet ik dat zien? En hoe dien je daar als christen mee om te gaan?

Antwoord

Getuige zijn betekent formeel juridisch niet dat je achter dit huwelijk staat, wel dat je erkent dat dit huwelijk is voltrokken, op de vermelde datum, tijd en plaats. Moreel betekent het voor de getuige vaak meer. Boven alles: een eer! Daardoor is het meer dan een ceremoniële plechtigheid. Meer dan een vereist ritueel. Het is een gunst te mogen behoren tot de gewaardeerde intimi van het bruidspaar.

Uiteraard zal de getuige bijna altijd in meerdere of mindere mate achter de voltrekking van dit huwelijk staan of althans een grote loyaliteit kennen ten aanzien van één van beiden;-bruid óf bruidegom.
 
Een christen mag getuige zijn van de vreugde en er ten volle in delen. Althans: van het huwelijk gesloten voor Gods aangezicht,-de vreugde door God gegeven. Jezus ging naar de bruiloft te Kana en deelde in de blijdschap.
 
Het zetten van een handtekening op een huwelijksakte in het stadhuis (of elders) komen we in de Bijbel niet tegen. Maar daarmee is de handeling als zodanig nog niet on-bijbels.

Mocht je echter moeite hebben in het geweten, om een verzoek tot getuige-zijn te honoreren, dan is het maar beter daar eerlijk (diplomatiek) gewag van te maken. Als je dit huwelijk echt niet ziet zitten, dan kan het zetten van een handtekening als bedrog worden ervaren. Hoewel je formeel juridisch ook dan niets verkeerds doet: je erkent alleen maar dat dit huwelijk toen en toen is voltrokken. Je was er zelf bij!

Kand. G. van Ginkel
 

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

Tags in dit artikel:

huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

In de Ger. Gem. worden bij het belijdenis doen de vier vragen van Voetius gebruikt. Kunt u mij vertellen in welk boek va...
geen reacties
27-06-2003
Geachte ds. Hoekman  Ik vind het geen juist antwoord op de vraag die ik u stelde met betrekking: mag een kandidaat in de...
geen reacties
27-06-2008
We zijn in onze Hervormde gemeente Herwijnen bezig met een bezinning over de liturgie. Zodoende komt de bundel Weerklank...
geen reacties
27-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering