Ruth

Ds. C. Harinck / geen reacties

02-09-2013, 09:35

Vraag

In een preek in een van de afgescheiden kerken in ons land hoorde ik dat het ‘leven’ bij Ruth al begon zonder dat zij Christus kende. Zij was volgens deze dominee namelijk nog niet met Boaz getrouwd. Ik vraag me af hoe het mogelijk is dat Ruth het leven kende zonder Christus te kennen. Welk leven zou er gekend worden als dat iets anders is dan Christus? En hoe kan Ruth een geloofsbelijdenis doen op de grens met Moab als zij nog helemaal niets wist van Boaz? Als ik de Bijbel lees gaat aan geloof en wedergeboorte de kennis van ellende vooraf. Hoe zit het nu met het ware leven van Ruth zonder kennis aan Christus, zo vraag ik een dominee uit de Gereformeerde Gemeente? Was er geen geloof en kennis aan de Heere Jezus toen zij uitsprak "Uw God, is mijn God"?

Antwoord

Laat ik beginnen met te zeggen dat het boek Ruth geen bekeringsgeschiedenis is. Dit boek is niet door God aan de kerk gegeven en in de Canon opgenomen om ons te leren hoe God een mens bekeert. Het boek leert ons uit welk voorgeslacht Jezus is voortgekomen. De nadruk valt op de bijzondere leiding van God in de wijze waarop Ruth bij dit geslacht wordt betrokken.

Er zijn wel leringen uit dit boek te trekken. Met name over de wijze waarop Ruth als heidin een plaats krijgt in Israël. Maar dit is de weg van Ruth en niet de weg van ieder christen. De meeste gelovigen komen niet van buiten de kerk, maar uit de schoot van de kerk.

Je krijgt allerlei vreemde stellingen wanneer je dit boek vergeestelijkt en het de maatstaf maakt voor de weg die God met mensen gaat. Het gaat over de bijzondere weg van Ruth en over het voorgeslacht van David. Een beroep op de typologie en de analogie is hier tevergeefs want nergens in de Bijbel worden Ruth en Boaz vergeleken met Christus en Zijn gemeente. Ik hoop u zo wat wegwijs gemaakt te hebben omtrent het boek Ruth.

Wat de opvatting over de kennis van Christus betreft: Er is inderdaad een weg van kennis van ellende die daaraan voorafgaat. Maar de rechte ellendekennis verwekt behoefte aan Christus. Wie buiten Christus bekeerd kan zijn, is in een gevaarlijke staat en moet zich wachten voor zielsbedrog. En wie mensen buiten Jezus rust geeft, zoekt niet het echte heil van de naaste.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

bekeringswegBoazellendekennisRuth
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een getrouwde vrouw met twee kinderen. Eerder was ik altijd werkzaam in het onderwijs. Nu werk ik nog maar één da...
geen reacties
02-09-2008
Mijn vriendin en ik willen trouwen zodra we een huisje hebben. Zij is van de Ger. Gem. en ik van de Ger. Gem. in Ned. We...
5 reacties
02-09-2016
Hoe denkt u over de website allaboutGOD.com?
geen reacties
03-09-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering