Beeld en heerlijkheid Gods

Ds. H. D. Rietveld / geen reacties

05-08-2013, 14:40

Vraag

1 Kor 11:7: "Want de man moet het hoofd niet dekken, aangezien hij het beeld en de heerlijkheid Gods is." Ik heb best wel moeite met deze tekst. Hoe kunnen mannen nu het beeld en de heerlijkheid van God zijn? Als je kijkt waar mannen in de wereld toe in staat zijn, dan begrijp ik de bovenstaande tekst niet. Hoe moet ik dat nu zien?

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Over de mens (man) als beelddrager van God is heel veel nagedacht. Wat betekent het precies dat de mens als beeld van God is geschapen, zoals in Gen. 1: 26 en 27 staat (Hebr.: betsèlèm)? Betekent het “overeenkomstig” Gods beeld? Dan lijkt de mens dus op God. Of is hij “in” het beeld van God geschapen, zoals een heel andere vertaling luidt? Dan staat hij dus “in betrekking tot” God, of “in de schaduw” van God en is zo tegenover Hem verantwoordelijk.

In vers 27 wordt de schepping van de mens als beeld van God nader uitgelegd: man en vrouw schiep Hij ze. Dat betekent dat man en vrouw ieder op eigen wijze het beeld van God weerspiegelen. In Gen. 2: 18-24 lezen we dat God de vrouw uit de man geschapen heeft en dat zij hem tot een hulp werd gegeven; een hulp als tegenover hem. Uit de verzen 26-28 is te concluderen dat het beeld van God zijn van de mens. in ieder geval ook betrekking heeft op zijn heerschappij hebben over de schepping. Paulus grijpt in 1 Kor. 11 op de schepping van man en vrouw terug in zowel Gen. 1 als Gen. 2. Hij benadrukt enerzijds dat de man als beeld van God Gods heerlijkheid weerspiegelt en anderzijds dat de vrouw door God uit de man is geschapen en zo dus een afgeleide heerlijkheid van God weerspiegelt.

De vraagsteller merkt op dat dit bijbelse gegeven maar moeilijk te rijmen is met wat we van de heerlijkheid van de man kunnen waarnemen. Hoeveel mannen gedragen zich immers niet naar die hoge bijbelse standaard? Spreekt Paulus niet veel te idealistisch? Maar dan moeten we er wel op letten dat Paulus spreekt over de schepping, dus de situatie van vóór de zondeval. Hij wijst dus op de oorspronkelijke bedoeling van God de Schepper, Die aan de man als eerste mens die positie heeft gegeven. Zoals gezegd, naar dat hoge niveau gedragen mannen zich na de zondeval niet meer. Maar dat laat Gods eis onverlet. Hij heeft nog steeds de orde: Christus - man - vrouw voor ogen. Dat mag zeker in de samenkomst van de christelijke gemeente niet worden vergeten, is de strekking van wat Paulus in 1Kor. 11 schrijft.
  
Voor de huidige mannen die althans naar Gods norm willen leven, des te meer een reden om zich blijvend te verootmoedigen en zich van Gods oorspronkelijke bedoeling met hun leven bewust te zijn! Alleen wie door een waar geloof met Christus, de volmaakte Mens, verbonden is, heeft in Hem dat niveau. Zo wil God hem dan beschouwen, ondanks dat dit niveau in de praktijk amper gehaald wordt.  

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

hoofdbedekking
geen reacties

Terug in de tijd

Beste ds. M. J. Paul. Ik heb een boek gelezen van u en een lezing beluisterd en ik heb een vraag aan u. Ik werk bij een ...
geen reacties
05-08-2021
Onze zoon van 9 jaar kan heel erg boos worden als iets niet mag. Hij is ook snel enthousiast van iets, maar kan ook heel...
geen reacties
06-08-2021
Laatste tijd zie ik steeds vaker het getal 666. Dat jaagt mij angst aan. Ik ben namelijk bang dat het een soort van teke...
geen reacties
05-08-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering