Verzoend worden met God

Redactie Refoweb / 2 reacties

31-07-2013, 09:08

Vraag

Hoe kan ik echt verzoend worden met God? Of hoe kan ik God nou echt vinden?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

2 reacties
emaildfj1atgmailpuntcom
31-07-2013 / 12:06
Hallo Vraagsteller,

Fijn dat je deze vraag hebt. God wil dat wij hem vinden. God wil zich niet verborgen houden. Het is juist zijn doel dat je Hem vindt, wat God betreft het liefst vandaag!
Het probleem ligt bij de mens, zoals het in Jesaja 59 staat:
1 Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. 2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, ...

Onze zonden maken de scheiding. Wij moeten ons radicaal van de zonde scheiden om de heilige God te zoeken, zoals de verloren zoon. (Lukas 15: 18 Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. 19 En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners. 20 En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.)
God wacht op je en denkt: waarom ben je nog niet gekomen?
Nu moet je zoals de verloren zoon met de wereldse dingen breken. Jakobus zegt: 4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. (Jak. 4)
Verwijder alles uit je leven wat je tot zonde verleidt. Dat is een stap van geloof. Je verliest misschien veel. Maar je gewint God. De rijke jongenling moest alles loslaten wat hem lief was. Hij had geen geloof en was niet ertoe bereid. Maar Petrus wel:
28 En Petrus begon tegen Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd. 29 En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie, 30 of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven. (Marcus 10) Reactie?: emaildfj1@gmail.com
43843
31-07-2013 / 16:50
Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig (verzoend) worden.

Terug in de tijd

Door de zonde van Adam en Eva zijn alle mensen gevallen. Maar God weet toch alles van tevoren? God wist dan toch ook dat...
4 reacties
31-07-2012
Stel er is een jongen die van je houdt. Je bent op een bijzondere manier op elkaars weg terecht gekomen. Het klikt. Maar...
geen reacties
31-07-2004
Ik ben echt wanhopig! God heeft mij jaren geleden geroepen tot Zijn wonderbaar licht. Eerst durfde ik dit niet te delen....
4 reacties
01-08-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering