Geen rust door angststoornis

Ds. A. de Lange / Geen reacties

31-07-2023, 13:37

Vraag

Hoe kan God mij rust geven? Ik heb een angststoornis. Ik heb een onveilige jeugd gehad waardoor ik bekend ben met emoties als eenzaamheid, groot verdriet, wanhoop, angst voor gevaar, je verloren voelen, etcetera. De angsten die ik nu ervaar zijn scenario's waarbij ik me weer zo zou kunnen gaan voelen. Ik heb bijvoorbeeld angsten als: als ik nooit meer slaap kan ik geen leuke man meer zijn, dan verlaat mijn vrouw me. De laatste tijd ben ik erg geraakt door privé zaken waardoor ik erg vermoeid ben. Hierdoor wordt zo'n gedachte als net geschetst, aangewakkerd en verergerd.

Uiteraard zoek ik ook hulp bij God. Maar ik heb vooral het idee dat God er wel voor me wil zijn in de diepste wanhoop, maar het punt is; ik wil helemaal niet op die plek van wanhoop uitkomen. Ik wil gewoon leven, ik wil niet door ellende moeten gaan. En dat wil ik mijn vrouw en kinderen ook niet aandoen. En dus geeft God mij nog steeds geen rust. Ook denk ik aan scenario's zoals christenen die toch zelfmoord plegen, wat mijn wantrouwen in de zorg van God aan mij aanwakkert. Hoe kan God mij toch rust geven?


Antwoord

Je hebt een angststoornis. Dat is erg zwaar voor je. Buitenproportionele angsten beheersten je eerder en dreigen nu weer de kop op te steken. Je herhaalde vraag is: Hoe kan God mij rust geven? Die vraag is dringend voor jezelf. Ik kan me dat indenken. Voor je gevoel kan alleen God in jouw problematiek uitkomst geven. Je zoekt je hulp ook bij Hem. Maar je hebt een idee dat je hindert. Want je meent dat God er voor je wil zijn in de diepste wanhoop. En daar wil je niet in komen. 

Ik wil eenvoudig tegen je zeggen: het idee dat God pas hulp wil bieden in de diepste wanhoop en niet eerder is niet juist. In de Psalm zingen we het zo: “Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht en troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht.” We hoeven echt niet eerst in de diepste angst en grootste benauwdheid te komen. We mogen juist ook bij God schuilen om voor zulke zaken bewaard te worden: “Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan” (Psalm 57:2).

Als jij vraagt: hoe kan God mij rust geven? is het antwoord: door gehoor te geven aan Zijn uitnodiging: “Komt herwaarts tot Mij allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Mattheüs 11:28). Tegen Israël zegt de Heere: “Doe Uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen.” Dat Israël gebrek leed en in de ellende terecht kwam had ermee te maken dat het zich niet naar die raad van de Heere gedragen heeft en naar Zijn stem niet geluisterd heeft (Psalm 81).
David heeft zelf door grote donkerheid en ellende heen vergeving bij God gevonden. Maar achteraf zegt hij: dat was omdat ik mijn zonde niet wilde belijden en wilde verder leven alsof er niets gebeurd was. Maar hij zegt tegen anderen (ook tegen ons): “laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen, wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen, maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd door Zijn weldadigheen” (Psalm 32).

Laat je niet ontmoedigen door depressieve gedachten en wegen van anderen. Zoek voor jezelf gezondheid van gedachten, voelen en leven. Daarom is het altijd weer: “‘k Roep U aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart, voer mij uit mijn angst en noden”, Psalm 25.

Ondertussen is leven met een angststoornis niet eenvoudig. Dat moet je niet in je eentje doen. Waarschijnlijk heb je eerder gesprekken gehad met iemand met psychologische kennis. Het zou niet verkeerd zijn om zulke gesprekken weer te hebben. Want God is de God die ons middelen geeft en ook zulke middelen wil Hij gebruiken. 

En als je de vraag stelt: Hoe kan God mij rust geven? wil ik je ook niet onthouden wat de hoofdman over honderd tegen Jezus liet zeggen toen zijn knecht zo ziek was en hij vroeg om Jezus hulp: “Spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn.” Ook voor jou kan een woord van de Heere genoeg zijn om je rust te geven! Ik bid dat je zo dit antwoord mag ontvangen. 

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

angst
Geen reacties

Terug in de tijd

Met enige schroom post ik hier hetgeen waar ik mee zit. Ik weet niet goed hoe te beginnen... Ik ben getrouwd en heb een kind. Zonder enige omweg kan ik zeggen dat God mij niet losgelaten heeft. Ik kan...
Geen reacties
31-07-2004
Ik heb een vraagje over 1 Kronieken 13, waar Uza wordt gedood omdat hij de ark heeft aangeraakt. Die verschoof omdat de runderen struikelden. Maar dan is het toch juist goed van Uza dat hij die ark te...
Geen reacties
31-07-2004
Wie kan mij advies geven? Ik heb iets aan de Heere gevraagd. Iets wat geoorloofd is. Maar de Heere houdt Zich doof. Dat maakt mij radeloos. Ik weet dat de Heere mij niets schuldig is. Maar in de Bijbe...
1 reactie
31-07-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering