Uitzien naar de wederkomst

Ds. A. Simons / geen reacties

31-05-2013, 09:57

Vraag

Aan ds. Simons. Onlangs hoorde ik een preek van u over Fil. 3:20, over het uitzien naar de wederkomst van de Heere Jezus, wat door Gods onuitsprekelijke genade ook mijn uitzien is. U benadrukte toen dat Paulus niet de Zaligmaker verwachtte voor verlossing van zijn zonden, want hij was al van zijn zonden verlost door het geloof in het bloed van de Heere Jezus. Maar juist om verlossing van ons sterfelijk lichaam waar je vaak zo'n last van hebt omdat het nog zo onderworpen is aan de zonde en het onvolmaakte, terwijl je hart verlangt om Hem volmaakt met ziel en lichaam te mogen verheerlijken. Nu lijkt dat in tegenspraak te zijn met 1 Thes. 1:10, waar Paulus zegt dat de Thessalonissenzen de Heere Jezus uit de hemelen verwachten, "die ons verlost van de toekomende toorn." Maar daar waren ze dan toch eigenlijk al van verlost?

Antwoord

Graag beantwoord ik uw vraag. In Filipensen 3:20 staat dat de gemeente de Zaligmaker uit de hemel verwacht. Inderdaad heb ik het zo uitgelegd dat ze niet de Zaligmaker van zonden verwachten, maar die Zaligmaker die hun verlossen zal van hun verderfelijke lichaam en hen gelijkvormig zal maken aan Zijn heerlijk lichaam.

Inderdaad staat er in 1 Thessalonicensen dat zij de Zaligmaker verwachten; die hun verlossen zal van de toekomende toorn (1 Thes. 1:10). De vraag is, maar daar waren ze toch al van verlost? Ja, van de toorn van God over hun zonde zoals in Romeinen 5:9: "Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn." Maar de toorn waar in Thessalonicensen over gesproken wordt is de toorn van God over deze zondige wereld. De dag komt eraan dat God de fiolen van zijn toorn zal uitstorten over deze wereld. God zal in Christus zijn kinderen verlossen (bewaren in) van deze toorn. In Openbaring 16:1 lees je van deze toorn: "En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde."

Ik hoop dat ik de vraag zo voldoende hebt beantwoord.

Vriendelijke groet,
Ds . A. Simons

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

Gods toornverlossingwederkomst
geen reacties

Terug in de tijd

Beste ds. Simons. Ik weet dat het rare vragen zijn. Daarom durf ik ze eigenlijk ook aan niemand te stellen. 1. Wat zou u...
geen reacties
31-05-2008
Ik heb een -denk ik- moeilijke vraag, waar niet een kort antwoord op te geven is. Ons leven moet zo veel mogelijk op God...
geen reacties
01-06-2017
Is het goed als je geen respect voor iemand hebt als diegene niet gelooft in God en tegen de Bijbel in handelt?
2 reacties
31-05-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering