Dood voor de zondeval

prof. dr. M.J. Paul / 2 reacties

31-05-2012, 15:25

Vraag

Graag wil ik een vraag stellen aan prof. dr. M. J. Paul. Ik geloof in de schepping. Maar soms wordt je door een opmerking wel eens in verwarring gebracht. Iemand betoogde dat de dood er al was voor de val van de mens omdat de mens reeds de vruchten van de bomen at. Concusie: er was reeds sprake van dood omdat de vrucht reeds stierf. Graag verneem ik uw reactie op deze stelling.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het is van belang onderscheid te maken tussen verschillende vormen van "dood". In Genesis 1 is wordt de schepping "goed" en zelfs "zeer goed" genoemd (vs. 31). In datzelfde hoofdstuk staat dat het zaaddragende gewas en zaaddragende boomvruchten tot voedsel voor de mens waren. Hoewel dit inhoudt dat een vrucht opgegeten werd, is dit geen vorm van "dood". De voortplanting van zaaddragend gewas gaat via het afvallen van zaden, die daarna ontkiemen in de grond. In Genesis hoort dit niet bij de aangekondigde dood in 2:17 en 3:19. In het Nieuwe Testament kan dit proces wel "sterven" genoemd worden: "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft het alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort" (Joh. 12:24). Dit is echter symbolisch taalgebruik met een profetische betekenis in de richting van het lijden en sterven van de Heiland. In het kader van de eerste hoofdstukken van Genesis betreft de dood alleen "de levende wezens" (2:19). De planten en bomen behoren niet tot die levende wezens.

Het is omstreden of de dood van dieren bij de schepping al aanwezig was. Sommige uitleggers menen dat dit mogelijk was, maar de profetieën van Jesaja over het Messiaanse rijk gaan over dieren die elkaar niet meer zullen opeten, en over een leeuw die stro zal eten als een rund (Jes. 11:7 en 65:25). Die teksten gaan wel over de toekomst, maar het is ook mogelijk daaruit enige consequenties te trekken voor de situatie in het verleden. Het lijkt waarschijnlijker dat de dieren in het paradijs elkaar geen kwaad deden en elkaar niet opaten. Dat roept natuurlijk weer allerlei vragen op, hoe de aard van de dieren na de zondeval veranderd is, maar dat valt buiten de bovengenoemde vraag.

In ieder geval werd de dood een werkelijkheid voor de mens vanaf Genesis 3. Paulus vermeldt dat in Romeinen 5, maar verwijst daar ook naar de overwinning van de dood door Jezus Christus.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

doodscheppingzondeval
2 reacties
waldboy
31-05-2012 / 22:46
De mens at van de verboden vrucht. Op dat moment kwam de dood. Dit wil zeggen: de geestelijke dood; de eeuwige scheiding van God.
Daarvoor at de mens wel van de vruchten, maar dit had niet deze geestelijke dood dood tot gevolg.
Er is ook nog een fysieke dood. Dat is wanneer ons lichaam sterft.
De Bijbel spreekt over de geestelijke dood als de eerste dood en over de fysieke dood als de tweede dood.
mortlach
01-06-2012 / 00:36
Een wereld zonder dood... ik kan het me niet voorstellen, zeker niet met de biologisch gangbare definitie van leven en dus ook dood. We zouden tot onze oksels in de konijnen zitten, om maar eens wat te zeggen. (en aan de vermenigvuldigingssnelheid van bepaalde bacteriën moet ik al helemaal niet denken).

Onvoorstelbaar dus, en eigenlijk alleen vol te houden als je accepteert dat de wereld toen totaal anders was dan nu (iets dat ik niet doe). Maar goed, zo anders dus, dat elk argument of gedachte gebaseerd op de wereld nu kan worden afgedaan met 'Toen was het anders, al weet ik niet hoe anders'. Voor mij zou het niets zijn, want het geeft geen antwoorden, maar je wapent je slechts in bewuste onwetendheid) maar het is misschien wel de beste/enige manier om de verwarring waar je last van hebt tegen te gaan.

Het nadeel is dan wel dat er geen pijl meer te trekken valt op de eerste paar hoofdstukken van Genesis, want die beschrijft dan een wereld die op geen enkele manier met de onze is te vergelijken.

Trouwens, dieren doen elkaar niet alleen kwaad om elkaar daarna op te eten. Ik heb toevallig vanmiddag een amateurfilmpje gezien van een safari waarbij de toerist een fataal gevecht tussen een buffel en een neushoorn vastlegt (de neushoorn wint). Maar allebei 100% herbivoor.

Terug in de tijd

Ik ben al een poos depressief en heb het het gevoel dat het leven maar waardeloos is. Ik heb regelmatig gedachten aan de...
geen reacties
31-05-2016
Aan ds. Visscher van de Ger. Gem. in Amersfoort. Lieve dominee, ik heb uw artikel gelezen in de Saambinder over de kerke...
geen reacties
31-05-2007
In de gedrukte HSV staat bij 1 Tim. 6:15-16 dit: “De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere de...
geen reacties
01-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering